Line 21: Line 21:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
* ''chýbajú''
+
[http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_49_3_8/chameleon?sessionid=2010040116113326631&skin=epc&lng=sk&inst=consortium&conf=.%2fchameleon.conf&sourcescreen=INITREQ&scant1=borovansky&scanu1=1003&elementcount=1&t1=borovansky&u1=1003&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=484623&authidu=1003 EVIPUB]
 
}}
 
}}

Revision as of 09:30, 7 April 2010

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

EVIPUB