Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* [[Programming 3|Programovanie v Jave]]
 
* [[Programming 3|Programovanie v Jave]]
* [[www.ii.fmph.uniba.sk/~borovan/JAVA|Programovanie v Jave]]
 
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]

Revision as of 07:41, 7 September 2008

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú