Line 9: Line 9:
 
   | email    = borovansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email    = borovansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
}}
+
  | info    =
 +
 
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
* ''chýba''
 
* ''chýba''
Line 18: Line 19:
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 
* ''chýbajú''
 
* ''chýbajú''
 
+
}}
<!--
+
=== ===
+
<div style="font-size:7pt;">
+
----
+
Zodpovedný za stránky:
+
*
+
</div>
+
-->
+

Revision as of 10:45, 26 August 2008

Peter Borovanský

Peter Borovanský – fotografia
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • chýba

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú