Line 2: Line 2:
 
   | fullname = RNDr. Peter Borovanský, PhD.
 
   | fullname = RNDr. Peter Borovanský, PhD.
 
   | caption  = Peter Borovanský
 
   | caption  = Peter Borovanský
   | image    =  
+
   | image    = kjlkl
 
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
 
   | section  = Oddelenie deklaratívneho programovania
 
   | position = vedecký pracovník
 
   | position = vedecký pracovník
Line 10: Line 10:
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =
 +
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===

Revision as of 21:16, 27 February 2015

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Systémy na prepisovanie termov
  • Implementačné techniky programovacích jazykov
  • Constraint satisfaction problem

Publikácie

EVIPUB