m
Line 14: Line 14:
 
* [[Programming 4|Programovanie v Jave]]
 
* [[Programming 4|Programovanie v Jave]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 +
* [[Mobile Apps|Vývoj mobilných aplikácií]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]
 
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/lopro/LOPRO.ps Logické programovanie]
 
* [http://ii.fmph.uniba.sk/~borovan/lopro/LOPRO.ps Logické programovanie]

Revision as of 13:21, 25 October 2013

Peter Borovanský

Peter Borovanský – fotografia
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Systémy na prepisovanie termov
  • Implementačné techniky programovacích jazykov
  • Constraint satisfaction problem

Publikácie

EVIPUB