m
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* [[Programming 3|Programovanie v Jave]]
+
* [[Programming 4|Programovanie v Jave]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]
 
* [[Functional Programming|Funkcionálne programovanie]]

Revision as of 13:20, 25 October 2013

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Systémy na prepisovanie termov
  • Implementačné techniky programovacích jazykov
  • Constraint satisfaction problem

Publikácie

EVIPUB