Line 7: Line 7:
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 436
 
   | phone    = (+421 2 602 95) 436
 
   | room    = i18
 
   | room    = i18
   | email    = borovansky[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email    = borovan[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =

Revision as of 13:17, 25 October 2013

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovan@ii.fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

  • Systémy na prepisovanie termov
  • Implementačné techniky programovacích jazykov
  • Constraint satisfaction problem

Publikácie

EVIPUB