Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
* ''chýba''
+
* Programovanie v Jave
 +
* Programovacie paradigmy
 +
* Funkcionálne programovanie
 +
* Logické programovanie
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 16:00, 2 September 2008

Peter Borovanský

Peter Borovanský
Meno: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
vedecký pracovník
Oddelenie: Oddelenie deklaratívneho programovania
Telefón: (+421 2 602 95) 436
Email: borovansky@fmph.uniba.sk
Miestnosť: i18
Adresa: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

  • Programovanie v Jave
  • Programovacie paradigmy
  • Funkcionálne programovanie
  • Logické programovanie

Výskum

  • chýba

Publikácie

  • chýbajú