Ľudia

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 1) 835 2)
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Tajomníčka katedry:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424
tel. and fax: +421 2 654 22 263

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Učitelia:
RNDr. Peter Borovský I 4 441
RNDr. Silvester Czanner, PhD. I 4 441
RNDr. Michal Červeňanský M 160 471
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. I 5 442
RNDr. Lucia Haverlíková I 5 442
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc. I 4 441
Mgr. Michal Nociar M 122
Mgr. Matej Novotný I 4 441
RNDr. Martin Samuelčík I 4 441
RNDr. Stanislav Stanek I 3 388
RNDr. Marek Zimányi, PhD. I 5 442
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Zuzana Černeková I 3 388
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
Učitelia:
RNDr. Martin Baláž I 7 444
doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 621
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. I 35 621
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola I 7 444
RNDr. Miloš Kravčík, PhD. I 35 621
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
RNDr. Marek Nagy I 42 625
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 24a 278
RNDr. Jozef Šiška I 7 444
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 34 869
Vedeckí pracovníci:
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389
Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho I 5 442
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. I 20 846
RNDr. Dušan Guller, PhD. I 42 625
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka I 34 869
Ing. Ján Komara I 16 727
RNDr. Marián Vittek, PhD. I 16 727
doc. RNDr. Pavol Voda, CSc. I 28 845
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436

Centrum pre kognitívnu vedu

doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (koordinátor) I 37 672
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. (zástupca koordinátora) I 35 621
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 34 869
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109
Mgr. Dana Retová I 6 443

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Lucia Hanačíková I 41 515
Mgr. Peter Lecký I 41 515
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
65424862
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ľudmila Kapustová I 38 573

Doktorandi katedry

Mgr. Tomáš Ágošton M 113 729
Mgr. Martin Čajági I6 ?
Mgr. Michal Čertický M 161
Mgr. Vladimír Chudý ? ?
Mgr. Vladimír Dziuban M 161
Mgr. Pavol Fabo M 113
Mgr. Martin Florek M 153 760
Mgr. Juraj Frank M 159
RNDr. Michal Jančošek M 160 322
Mgr. Michal Hučko M 159 720
Mgr. Martina Kabátová ? ?
Mgr. Peter Klimo I 6 443
RNDr. Ján Lacko I 4 441
Mgr. Martin Macko M 162
Mgr. Ľudovít Malinovský ? ?
Mgr. Michal Malý I 6 443
Mgr. Andrej Mihálik ?
Mgr. Peter Náther I 6 443
RNDr. Pavla Ňuňuková M 153 760
Mgr. Juraj Onderík M 113 729
Ing. Zuzana Petráková M 162
Mgr. Marián Poník M 153 760
Mgr. Kristína Rebrová ? ?
Mgr. Michal Remiš M 161 471
Mgr. Dana Retová I 6 443
Mgr. Edita Rollová ? ?
Mgr. Katarína Smoleňová M 122
Mgr. Juraj Starinský M 160 471
Mgr. Ján Švantner I 6 443
Mgr. Marek Tomacha M 159 720
RNDr. Pavol Vančo I 6 443
Mgr. Matej Vince M 162
Mgr. Martina Višnovská I 2 395
RNDr. Ivan Vnučko M 160 322
Mgr. Ján Žižka M 163 702

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc. 54773509
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
RNDr. Milada Kovárová I 6 443
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Mgr. Miloš Mrva I 6
Mgr. Peter Novák
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524
RNDr. Július Parulek I 5 442
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442
Mgr. Martin Slota
doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442

Alumni

Predchadzajuci zamestnanci Katedry a byvaleho Ustavu informatiky maju vlastnu stranku: DAI Alumni


1) Miestnosť
2) Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)


Revision as of 09:01, 11 January 2010 by Lecky (Talk | contribs)