Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (vedúci odd.) I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
RNDr. Júlia Škovierová, PhD. (čiastočný úväzok) I 4 441
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiastočný úväzok) M 113 729
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. (čiastočný úväzok) I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. (čiastočný úväzok) M 25 196
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiastočný úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (vedúca odd.) I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiastočný úväzok) I 6 443
Mgr. Júlia Pukancová I 7 444
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiastočný úväzok) I 33a 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. (neplatené voľno) I 33a 374
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiastočný úväzok) ÚNPF SAV
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (čiastočný úväzok) I 37 370

Doktorandi

Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441
RNDr. Paula Budzáková I 3 388
Mgr. Viliam Dillinger (prerušené) I 5 442
Mgr. Peter Gergeľ I 5 442
Mgr. Juraj Holas I 5 442
Mgr. Andrej Jursa I 5 442
Ing. Viktor Kocur I 4 441
Mgr. Rafael Korbaš (prerušené)
Mgr. Stanislav Krajčovič I 5 442
Mgr. Tomáš Kuzma (nadštand.) I 5 442
Mgr. Matej Pecháč (externé)
Mgr. Adam Riečický M 113 729
Mgr. Marek Šuppa M 25 196
Mgr. Ing. Matúš Tuna I 42 625
Mgr. Matúš Tomko M 113 729
Mgr. Ivor Uhliarik I 28 845

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Jana Bašnáková, MSc. ÚEP SAV 54773509
Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD. CIT RUK 592 44 978
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD. KF TU
PaedDr. Martina Koronci Babinská, PhD. M143
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
Mgr. Miloš Mrva I 6 443
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Doc. Ing. Emília Papulová, CSc.
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442
Mgr. Jakub Šrol CSPV SAV
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Alumni & Emeriti

Predchádzajúci zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.


Revision as of 14:48, 27 February 2019 by Kluka (Talk | contribs) (Externisti a spolupracovníci: poradie: Koronci Babinska podla 1. priezviska)