Line 150: Line 150:
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
|'''Vedúci oddelenia:'''
 
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="400"|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]<br>''(zástupca koordinátora centra)''
|width="100"|I 25
+
|width="100"|I 35
|width="100"|672
+
|width="100"|621
|-
+
|'''Učitelia:'''
+
|-
+
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]<br>''(zástupca koordinátora centra)''||I 35||621
+
 
|-
 
|-
 
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
 
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869

Revision as of 09:38, 2 October 2008

Ľudia

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 1) 835 2)
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Tajomníčka katedry:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424
tel. and fax: +421 2 654 22 263

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Učitelia:
RNDr. Peter Borovský I 4 441
RNDr. Silvester Czanner, PhD. I 4 441
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. I 5 442
RNDr. Lucia Haverlíková I 5 442
prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc. I 4 441
Mgr. Matej Novotný I 4 441
RNDr. Martin Samuelčík I 4 441
RNDr. Stanislav Stanek I 3 388
RNDr. Marek Zimányi, PhD. I 5 442
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Zuzana Černeková I 3 388
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
Učitelia:
RNDr. Martin Baláž I 7 444
doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 621
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD. I 35 621
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola I 7 444
RNDr. Miloš Kravčík, PhD. I 35 621
doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
RNDr. Marek Nagy I 42 625
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 24a
RNDr. Jozef Šiška I 7 444
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 34 869
Vedeckí pracovníci:
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho I 5 442
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. I 20 846
RNDr. Dušan Guller, PhD. I 42 625
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka I 34 869
Ing. Ján Komara I 16 727
RNDr. Marián Vittek, PhD. I 16 727
doc. RNDr. Pavol Voda, CSc. I 28 845
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436

Centrum kognitívnych vied

doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
(zástupca koordinátora centra)
I 35 621
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 34 869
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
(koordinátor centra)
I 25 672

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
Učitelia:
PaedDr. Martina Kobolková I 41 515
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Andrea Frantová I 41 515
Mgr. Peter Lecký I 41 515
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
65424862
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ľudmila Kapustová I 38

Doktorandi katedry

Mgr. Tomáš Ágošton M 113 729
Mgr. Michal Červeňanský M 161 471
Mgr. Martin Florek M 153 760
RNDr. Michal Jančošek M 160 322
Mgr. Peter Klimo I 6 443
RNDr. Ján Lacko I 4 441
Mgr. Michal Malý I 6 443
Mgr. Peter Náther I 6 443
Mgr. Michal Nociar M 122
RNDr. Pavla Ňuňuková M 153 760
Mgr. Juraj Onderík M 113 729
Mgr. Marián Poník M 153 760
Mgr. Michal Remiš M 161 471
Mgr. Katarína Smoleňová M 122
Mgr. Juraj Starinský M 161 471
Mgr. Ján Švantner I 6 443
Mgr. Marek Tomacha M 159 720
RNDr. Pavol Vančo I 6 443
Mgr. Martina Višnovská I 2 395
RNDr. Ivan Vnučko M 160 322
Mgr. Ján Žižka M 163 702

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Mgr. Jana Hanulová 54773509
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
RNDr. Milada Kovárová I 6 443
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Mgr. Miloš Mrva I 6
Mgr. Peter Novák
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524
RNDr. Július Parulek I 5 442
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442
RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc. I 6 52635489
0918704880
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 0918704880
Mgr. Martin Slota
doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442
Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

1) Miestnosť
2) Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)