Line 48: Line 48:
 
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||M 159||720
 
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||M 159||720
 
|-
 
|-
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] (materská dovolenka) ||M 153||760
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] (materská dov.) ||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Škovierová, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 4||441
+
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Škovierová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 4||441
 
|-  
 
|-  
 
|[[Lubomir Lucan|prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
 
|[[Lubomir Lucan|prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
 
|-  
 
|-  
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiastočný úväzok)||M 113||729
+
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 113||729
 
|-  
 
|-  
 
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
 
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Elena Sikudova|doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 3||388
+
|[[Elena Sikudova|doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 3||388
 
|}
 
|}
  
Line 65: Line 65:
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]] (čiastočný úväzok)
+
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]] (čiast. úväzok)
 
|width="100"|M 25
 
|width="100"|M 25
 
|width="100"|196
 
|width="100"|196
Line 71: Line 71:
 
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]||I 36||109
 
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]||I 36||109
 
|-
 
|-
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 18||436
+
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 18||436
 
|-
 
|-
 
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (vedúca odd.)||I 34||869
 
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (vedúca odd.)||I 34||869
Line 77: Line 77:
 
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 6||443
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 6||443
 
|-
 
|-
 
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 7||444
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 7||444
 
|-
 
|-
 
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
Line 121: Line 121:
 
|width="100"|361
 
|width="100"|361
 
|-
 
|-
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 33a||374
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33a||374
 
|-
 
|-
 
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (koordinátor) ||I 25||621
 
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (koordinátor) ||I 25||621
Line 127: Line 127:
 
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 33a||374
 
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 33a||374
 
|-
 
|-
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiastočný úväzok)||[http://www.unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]||
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||[http://www.unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]||
 
|-
 
|-
 
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] (emeritný učiteľ)||I 11||672
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] (emer. učiteľ)||I 11||672
 
|-
 
|-
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] (čiastočný úväzok)||I 37||370
+
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 37||370
 
|}
 
|}
  

Revision as of 07:52, 7 September 2020

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE (vedúci odd.) I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. (materská dov.) M 153 760
RNDr. Júlia Škovierová, PhD. (čiast. úväzok) I 4 441
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiast. úväzok) M 113 729
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443
doc. RNDr. Elena Šikudová, PhD. (čiast. úväzok) I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. (čiast. úväzok) M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiast. úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (vedúca odd.) I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiast. úväzok) I 6 443
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (čiast. úväzok) I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
Mgr. Marek Šuppa
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiast. úväzok) I 33a 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 33a 374
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiast. úväzok) ÚNPF SAV
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (emer. učiteľ) I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (čiast. úväzok) I 37 370

Doktorandi

Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441
Mgr. Endre Hamerlik I 7 444
Mgr. Juraj Holas I 5 442
Mgr. Andrej Jursa (nadštand. dĺ. št.) I 5 442
Ing. Viktor Kocur I 4 441
Mgr. Stanislav Krajčovič I 5 442
Mgr. Tomáš Kuzma (nadštand. dĺ. št.) I 5 442
Mgr. Mária Mériová I 7 444
Bc. Mgr. Umud Novruzov I 5 442
Mgr. Matej Pecháč (externé št.)
Mgr. Adam Riečický (preruš. št.) M 113 729
RNDr. Paula Štancelová I 3 388
Mgr. Ing. Matúš Tuna I 42 625
Mgr. Matúš Tomko M 113 729
Mgr. Ivor Uhliarik (nadštand. dĺ. št.) I 28 845

Externisti a spolupracovníci

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD. CIT RUK 592 44 978
prof. PhDr. Silvia Gáliková, PhD. KF TU
PaedDr. Martina Koronci Babinská, PhD. M143
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
Mgr. Miloš Mrva I 6 443
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
Mgr. Jakub Šrol CSPV SAV
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Absolventi a emeritní členovia

Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.