(Posun podnadpisov z 3. na 2. uroven)
Line 4: Line 4:
 
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku]
 
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku]
  
===Štruktúra katedry===
+
==Štruktúra katedry==
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
Line 37: Line 37:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
+
==Oddelenie počítačovej grafiky a videnia==
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
Line 91: Line 91:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
+
==Oddelenie deklaratívneho programovania==
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
Line 113: Line 113:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
===Centrum pre kognitívnu vedu===
+
==Centrum pre kognitívnu vedu==
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
Line 133: Line 133:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
===Doktorandi katedry===
+
==Doktorandi katedry==
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
Line 168: Line 168:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
===Externisti a spolupracovníci===
+
==Externisti a spolupracovníci==
 
<blockquote>
 
<blockquote>
 
{| style="font-size:9pt;"
 
{| style="font-size:9pt;"
Line 202: Line 202:
 
</blockquote>
 
</blockquote>
  
===Alumni===
+
==Alumni & Emeriti==
  
 
Predchádzajúci zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]
 
Predchádzajúci zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]

Revision as of 15:06, 19 June 2015

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť 1) Klapka 2)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 35/25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Tajomník:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424
tel.: +421 2 654 22 263

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (vedúci odd.) I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. M x x
RNDr. Martin Samuelčík, PhD. I 4 441
RNDr. Stanislav Stanek, PhD. I 3 388
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (vedúca odd.) I 34 374
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. I 6 443
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 625
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 35 621
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (zástupca) I 11 672
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. I 33a 374
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19
RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370

Doktorandi katedry

RNDr. Martin Baláž I 7 444
Mgr. Vladimír Boža M 25 196
Mgr. Viliam Dillinger I 5 442
Mgr. Matej Hudák M 162 133
Mgr. Michal Chládek M 113 729
Mgr. Michal Kováč M 249 836
RNDr. Júlia Kučerová M 153 760
Mgr. Tomáš Kuzma I 5 442
Mgr. Ľudovít Malinovský I 5 442
Mgr. Ján Mikuláš
RNDr. Mikuláš Pataky M 161 322
Mgr. Michal Piovarči M 161
Mgr. Júlia Pukancová I 7 444
Mgr. Radoslav Škoviera I 19

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Broňa Brejová, PhD.
Mgr. Jana Bašnáková, MSc. 54773509
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.
Mgr. Miloš Mrva I 6
Mgr. Peter Novák
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524
Doc. Papulová
RNDr. Július Parulek I 5 442
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442
Mgr. Martin Slota
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442

Alumni & Emeriti

Predchádzajúci zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni


1) Miestnosť
2) Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)