Line 1: Line 1:
 
== Ľudia ==
 
== Ľudia ==
  
zoznam vsetkych clenov katedry (bez fotiek) s kontaktnymi informaciami
+
===Štruktúra katedry===
(tel. miestnost mail osobna stranka) zaradeny podla oddeleni
+
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|'''Vedúci katedry:'''
 +
|-
 +
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
 +
|width="100"|I 25
 +
|width="100"|835
 +
|-
 +
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
 +
|-
 +
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
 +
|-
 +
|'''Tajomníčka katedry:'''
 +
|-
 +
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
 +
|-
 +
|'''Tajomník pre IT:'''
 +
|-
 +
|[[Lubomir Lucan|graduated physicist Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
 +
|-
 +
|'''Sekretariát:'''
 +
|-
 +
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 +
|-
 +
|tel. and fax: +421 2 654 22 263
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
 +
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|'''Vedúci oddelenia:'''
 +
|-
 +
|width="400"|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
 +
|width="100"|I 14
 +
|width="100"|879
 +
|-
 +
|'''Učitelia:'''
 +
|-
 +
|[[Peter Borovsky|RNDr. Peter Borovský]]||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Silvester Czanner|RNDr. Silvester Czanner, PhD.]]||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
 +
|-
 +
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
 +
|-
 +
|[[Lucia Haverlikova|RNDr. Lucia Haverlíková]]||I 5||442
 +
|-
 +
|[[Lubomir Lucan|Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
 +
|-
 +
|[[Ludovit Niepel|doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.]]||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík]]||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Stanislav Stanek|RNDr. Stanislav Stanek]]||I 3||388
 +
|-
 +
|[[Marek Zimanyi|RNDr. Marek Zimányi, PhD.]]||I 5||442
 +
|-
 +
|'''Vedeckí pracovníci:'''
 +
|-
 +
|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]||I 3||388
 +
|-
 +
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Oddelenie umelej inteligencie===
 +
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|'''Vedúci oddelenia:'''
 +
|-
 +
|width="400"|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
 +
|width="100"|I 33b
 +
|width="100"|374
 +
|-
 +
|'''Učitelia:'''
 +
|-
 +
|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]||I 7||444
 +
|-
 +
|[[Lubica Benuskova|doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]||I 35||621
 +
|-
 +
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
 +
|-
 +
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]]||I 7||444
 +
|-
 +
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
 +
|-
 +
|[[Andrej Lucny|doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]||I 18||436
 +
|-
 +
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
 +
|-
 +
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]||I 42||625
 +
|-
 +
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
 +
|-
 +
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]]||I 7||444
 +
|-
 +
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč]]||I 34||869
 +
|-
 +
|'''Vedeckí pracovníci:'''
 +
|-
 +
|[[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]||I 17||389
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
 +
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|'''Vedúci oddelenia:'''
 +
|-
 +
|width="400"|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
 +
|width="100"|I 20
 +
|width="100"|846
 +
|-
 +
|'''Učitelia:'''
 +
|-
 +
|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]||I 5||442
 +
|-
 +
|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
 +
|-
 +
|[[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]]||I 20||846
 +
|-
 +
|[[Dusan Guller|RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 42||625
 +
|-
 +
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 +
|-
 +
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]]||I 34||869
 +
|-
 +
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]||I 16||727
 +
|-
 +
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
 +
|-
 +
|[[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]||I 28||845
 +
|-
 +
|'''Vedeckí pracovníci:'''
 +
|-
 +
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Centrum kognitívnych vied===
 +
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|'''Vedúci oddelenia:'''
 +
|-
 +
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
 +
|width="100"|I 25
 +
|width="100"|672
 +
|-
 +
|'''Učitelia:'''
 +
|-
 +
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]<br>''(zástupca koordinátora centra)''||I 35||621
 +
|-
 +
|[[Dezider Kamhal|PhDr. Dezider Kamhal, PhD.]]||I 36||622
 +
|-
 +
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]<br>''(koordinátor centra)''||I 25||672
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov===
 +
<blockquote>
 +
(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|'''Vedúci oddelenia:'''
 +
|-
 +
|width="400"|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]
 +
|width="100"|I 40
 +
|width="100"|166
 +
|-
 +
|'''Učitelia:'''
 +
|-
 +
|[[Martina Kobolkova|PaedDr. Martina Kobolková]]||I 41||515
 +
|-
 +
|'''Vedeckí pracovníci:'''
 +
|-
 +
|[[Andrea Frantova|Mgr. Andrea Frantová]]||I 41||515
 +
|-
 +
|[[Peter Lecky|Mgr. Peter Lecký]]||I 41||515
 +
|-
 +
|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]||I 40||166<br>65424862
 +
|-
 +
|'''Ostatní pracovníci:'''
 +
|-
 +
|[[Ludmila Kapustova|Mgr. Ľudmila Kapustová]]||I 38
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Doktorandi katedry===
 +
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|width="400"|[[Tomas Agoston|Mgr. Tomáš Ágošton]]
 +
|width="100"|M 113
 +
|width="100"|729
 +
|-
 +
|[[Michal Cervenansky|Mgr. Michal Červeňanský]]||M 161||471
 +
|-
 +
|[[Martin Florek|Mgr. Martin Florek]]||M 153||760
 +
|-
 +
|[[Michal Jancosek|RNDr. Michal Jančošek]]||M 160||322
 +
|-
 +
|[[Peter Klimo|Mgr. Peter Klimo]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Jan Lacko|RNDr. Ján Lacko]]||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Michal Maly|Mgr. Michal Malý]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Michal Nociar|Mgr. Michal Nociar]]||M 122||
 +
|-
 +
|[[Pavla Nunukova|RNDr. Pavla Ňuňuková]]||M 153||760
 +
|-
 +
|[[Juraj Onderik|Mgr. Juraj Onderík]]||M 113||729
 +
|-
 +
|[[Marian Ponik|Mgr. Marián Poník]]||M 153||760
 +
|-
 +
|[[Michal Remis|Mgr. Michal Remiš]]||M 161||471
 +
|-
 +
|[[Katarina Smolenova|Mgr. Katarína Smoleňová]]||M 122||
 +
|-
 +
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]]||M 161||471
 +
|-
 +
|[[Jan Svantner|Mgr. Ján Švantner]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Marek Tomacha|Mgr. Marek Tomacha]]||M 159||720
 +
|-
 +
|[[Pavol Vanco|RNDr. Pavol Vančo]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]]||I 2||395
 +
|-
 +
|[[Ivan Vnucko|RNDr. Ivan Vnučko]]||M 160||322
 +
|-
 +
|[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]]||M 163||702
 +
|}
 +
</blockquote>
 +
 
 +
===Externisti===
 +
<blockquote>
 +
{| style="font-size:9pt;"
 +
|width="400"|[[Jana Hanulova|Mgr. Jana Hanulová]]
 +
|width="100"|
 +
|width="100"|54773509
 +
|-
 +
|[[Katarina Hennelova|PhDr. Katarína Hennelová, PhD.]]
 +
|-
 +
|[[Milada Kovarova|RNDr. Milada Kovárová]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]]
 +
|-
 +
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6
 +
|-
 +
|[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]]
 +
|-
 +
|[[Daniela Ostatnikova|doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524
 +
|-
 +
|[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442
 +
|-
 +
|[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442
 +
|-
 +
|[[Mikulas Popper|RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.]]||I 6||52635489<br>0918704880
 +
|-
 +
|[[Imrich Ruisel|prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.]]|| ||0918704880
 +
|-
 +
|[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]]
 +
|-
 +
|[[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
 +
|}
 +
 
 +
__notoc__

Revision as of 14:07, 18 August 2008

Ľudia

Štruktúra katedry

Vedúci katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 835
Zástupca vedúceho katedry:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Tajomníčka katedry:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
graduated physicist Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424
tel. and fax: +421 2 654 22 263

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
Učitelia:
RNDr. Peter Borovský I 4 441
RNDr. Silvester Czanner, PhD. I 4 441
doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. I 5 442
RNDr. Lucia Haverlíková I 5 442
Ľubomír Lúčan, PhD. I 33a 374
doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc. I 4 441
Mgr. Matej Novotný I 4 441
RNDr. Martin Samuelčík I 4 441
RNDr. Stanislav Stanek I 3 388
RNDr. Marek Zimányi, PhD. I 5 442
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Zuzana Černeková I 3 388
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Vedúci oddelenia:
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
Učitelia:
RNDr. Martin Baláž I 7 444
doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 621
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola I 7 444
RNDr. Miloš Kravčík, PhD. I 35 621
doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 33b 374
RNDr. Marek Nagy I 42 625
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 24a 278
RNDr. Jozef Šiška I 7 444
RNDr. Martin Takáč I 34 869
Vedeckí pracovníci:
doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc. I 17 389

Oddelenie deklaratívneho programovania

Vedúci oddelenia:
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Učitelia:
RNDr. Andrej Blaho I 5 442
RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. I 20 846
RNDr. Dušan Guller, PhD. I 42 625
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka I 34 869
Ing. Ján Komara I 16 727
RNDr. Marián Vittek, PhD. I 16 727
doc. RNDr. Pavol Voda, CSc. I 28 845
Vedeckí pracovníci:
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436

Centrum kognitívnych vied

Vedúci oddelenia:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 25 672
Učitelia:
doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.
(zástupca koordinátora centra)
I 35 621
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 622
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.
(koordinátor centra)
I 25 672

Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)

Vedúci oddelenia:
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
Učitelia:
PaedDr. Martina Kobolková I 41 515
Vedeckí pracovníci:
Mgr. Andrea Frantová I 41 515
Mgr. Peter Lecký I 41 515
PaedDr. Elena Mendelová, PhD. I 40 166
65424862
Ostatní pracovníci:
Mgr. Ľudmila Kapustová I 38

Doktorandi katedry

Mgr. Tomáš Ágošton M 113 729
Mgr. Michal Červeňanský M 161 471
Mgr. Martin Florek M 153 760
RNDr. Michal Jančošek M 160 322
Mgr. Peter Klimo I 6 443
RNDr. Ján Lacko I 4 441
Mgr. Michal Malý I 6 443
Mgr. Peter Náther I 6 443
Mgr. Michal Nociar M 122
RNDr. Pavla Ňuňuková M 153 760
Mgr. Juraj Onderík M 113 729
Mgr. Marián Poník M 153 760
Mgr. Michal Remiš M 161 471
Mgr. Katarína Smoleňová M 122
Mgr. Juraj Starinský M 161 471
Mgr. Ján Švantner I 6 443
Mgr. Marek Tomacha M 159 720
RNDr. Pavol Vančo I 6 443
Mgr. Martina Višnovská I 2 395
RNDr. Ivan Vnučko M 160 322
Mgr. Ján Žižka M 163 702

Externisti

Mgr. Jana Hanulová 54773509
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
RNDr. Milada Kovárová I 6 443
prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Mgr. Miloš Mrva I 6
Mgr. Peter Novák
doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 59357524
RNDr. Július Parulek I 5 442
doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc. I 5 442
RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc. I 6 52635489
0918704880
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 0918704880
Mgr. Martin Slota
doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442