(Doktorandi katedry)
(Doktorandi: stav, typ štúdia)
Line 130: Line 130:
 
|}
 
|}
  
 +
== Doktorandi ==
 
{|
 
{|
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža]]
+
|width="300"|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]
|width="100"|M 25
+
|width="100"|nadštand.
|width="100"|196
+
|width="100"|I 7
 +
|width="100"|444
 
|-
 
|-
|[[Paula Budzakova|Mgr. Paula Budzáková]]||tba||tba
+
|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža]]|| ||M 25 ||196
 
|-
 
|-
|[[Peter Gergel|Mgr. Peter Gergeľ]]||I 5||442
+
|[[Paula Budzakova|Mgr. Paula Budzáková]]|| ||tba||tba
 
|-
 
|-
|[[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]||I 5||442
+
|[[Viliam Dillinger|Mgr. Viliam Dillinger]]||nadštand.||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]||I 5||442
+
|[[Peter Gergel|Mgr. Peter Gergeľ]]|| ||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Rafael Korbas|Mgr. Rafael Korbaš]]||I 34||869
+
|[[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]|| ||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]||I 5||442
+
|[[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]]|| ||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]||I 7||444
+
|[[Rafael Korbas|Mgr. Rafael Korbaš]]|| ||I 34||869
 
|-
 
|-
|[[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]]||M 113||729
+
|[[Michal Kovac|Mgr. Michal Kováč]]||nadštand.||M 101||836
 
|-
 
|-
|[[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]||tba||tba
+
|[[Tomas Kuzma|Mgr. Tomáš Kuzma]]|| ||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]]||I 28||625
+
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]||nadštand.||I 5||442
|}
+
|-
 
+
|[[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]]||v zahraničí|| ||
=== Doktorandi mimo aktívneho denného štúdia ===
+
{|
+
|width="300"|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]
+
|width="100"|
+
|width="100"|I 7
+
|width="100"|444
+
 
|-
 
|-
|[[Viliam Dillinger|Mgr. Viliam Dillinger]]|| ||I 5||442
+
|[[Mikulas Pataky|Mgr. Mikuláš Pataky]]||nadštand.||M 161||322
 
|-
 
|-
|[[Michal Kovac|Mgr. Michal Kováč]]|| ||M 101||836
+
|[[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]||v zahraničí||M 161||322
 
|-
 
|-
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]|| ||I 5||442
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová]]|| ||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Jan Mikulas|Mgr. Ján Mikuláš]]||v zahraničí|| ||
+
|[[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]]|| ||M 113||729
 
|-
 
|-
|[[Mikulas Pataky|Mgr. Mikuláš Pataky]]|| ||M 161||322
+
|[[Samuel Sitas|Mgr. Samuel Sitáš]]||externé št.||tba||tba
 
|-
 
|-
|[[Michal Piovarci|Mgr. Michal Piovarči]]||v zahraničí||M 161||322
+
|[[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]|| ||tba||tba
 
|-
 
|-
|[[Samuel Sitas|Mgr. Samuel Sitáš]]||externé štúdium||tba||tba
+
|[[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]]|| ||I 28||625
 
|}
 
|}
  

Revision as of 16:36, 14 September 2016

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. I 20 846
Tajomník:
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (vedúci odd.) I 14 879
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. M 159 720
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. (MD) M 153 760
RNDr. Júlia Kučerová, PhD.) I 4 441
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiastočný úväzok) M 113 729
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443
RNDr. Elena Šikudová, PhD. I 3 388

Oddelenie umelej inteligencie

Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
RNDr. Martin Homola, PhD. I 7 444
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiastočný úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (vedúca odd.) I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiastočný úväzok) I 6 443
RNDr. Jozef Šiška, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiastočný úväzok) I 33a 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
PhDr. Dezider Kamhal, PhD. I 36 109
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. (MD) I 33a 374
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. I 11 672
RNDr. Martin Takáč, PhD. (čiastočný úväzok) I 37 370

Doktorandi

RNDr. Martin Baláž nadštand. I 7 444
Mgr. Vladimír Boža M 25 196
Mgr. Paula Budzáková tba tba
Mgr. Viliam Dillinger nadštand. I 5 442
Mgr. Peter Gergeľ I 5 442
Mgr. Juraj Holas I 5 442
Mgr. Andrej Jursa I 5 442
Mgr. Rafael Korbaš I 34 869
Mgr. Michal Kováč nadštand. M 101 836
Mgr. Tomáš Kuzma I 5 442
Mgr. Ľudovít Malinovský nadštand. I 5 442
Mgr. Ján Mikuláš v zahraničí
Mgr. Mikuláš Pataky nadštand. M 161 322
Mgr. Michal Piovarči v zahraničí M 161 322
Mgr. Júlia Pukancová I 7 444
Mgr. Adam Riečický M 113 729
Mgr. Samuel Sitáš externé št. tba tba
Mgr. Ing. Matúš Tuna tba tba
Mgr. Ivor Uhliarik I 28 625

Externisti a spolupracovníci

Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
Mgr. Jana Bašnáková, MSc. ÚEP SAV 54773509
PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD. ÚEP SAV 5477 5625
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD. CIT RUK 592 44 978
PaedDr. Iveta Kohanová, PhD. M146 883
Mgr. Lenka Kostovičová, PhD. ÚEP SAV 5477 5625
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Martin Marko, PhD. ÚNPF SAV
Mgr. Robert Mráz ui42
Mgr. Miloš Mrva I 6 443
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Doc. Ing. Emília Papulová, CSc.
RNDr. Martin Samuelčík, PhD. I 4 441
prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD. I 5 442
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Alumni & Emeriti

Predchádzajúci zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.