(285 intermediate revisions by 33 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Ľudia]]
 
= Ľudia =
 
= Ľudia =
  
===Štruktúra katedry===
+
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…]
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
==Štruktúra katedry==
|'''Vedúci katedry:'''
+
 
 +
{|
 +
!style="background:transparent;"|Vedúci katedry:
 +
!Miestnosť
 +
![[#Volanie na klapku|Klapka<sup>*)</sup>]]
 +
|-
 +
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]
 +
|width="100"|I 25
 +
|width="100"|621
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
!style="background:transparent;"|Zástupcovia vedúceho katedry:
|width="100"|I 25<font color=blue><sup> 1)</sup></font>
+
|width="100"|835<font color=blue><sup> 2)</sup></font>
+
 
|-
 
|-
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
 
|-
 
|-
|'''Tajomníčka katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník:
 
|-
 
|-
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|'''Tajomník pre IT:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník pre IT:
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|'''Sekretariát:'''
+
!style="background:transparent;"|Sekretariát:
 
|-
 
|-
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|-
 
|-
|tel. and fax: +421 2 654 22 263
+
|
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
+
==Oddelenie počítačovej grafiky a videnia==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
|width="400"|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková, PhD.]]
|width="100"|I 14
+
|width="100"|I 3
|width="100"|879
+
|width="100"|388
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE]] (vedúci odd.)||I 14||879
 
|-
 
|-
|[[Peter Borovsky|RNDr. Peter Borovský]]||I 4||441
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Silvester Czanner|RNDr. Silvester Czanner, PhD.]]||I 4||441
+
|[[Viktor Kocur|Ing. Viktor Kocur, PhD]] (čiast. úväzok)||I 4||441
|-
+
|[[Michal Cervenansky|RNDr. Michal Červeňanský]]||M 160||471
+
|-
+
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|-
+
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
+
 
|-  
 
|-  
|[[Lucia Haverlikova|RNDr. Lucia Haverlíková]]||I 5||442
+
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiast. úväzok)||I4||441
|-
+
|-  
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
|-
+
|[[Ludovit Niepel|doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Michal Nociar|Mgr. Michal Nociar]]||M 122||
+
|-
+
|[[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Stanislav Stanek|RNDr. Stanislav Stanek]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Marek Zimanyi|RNDr. Marek Zimányi, PhD.]]||I 5||442
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie umelej inteligencie===
+
==Oddelenie umelej inteligencie==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]]  
|width="100"|I 33b
+
|width="100"|M 25
|width="100"|374
+
|width="100"|196
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]] (vedúci odd.)||I 36||109
 
|-
 
|-
|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]||I 7||444
+
|[[Maria Lucka|prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
 
|-
 
|-
|[[Lubica Benuskova|doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 34||869
 
|-
 
|-
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
+
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]]||I 7||444
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Peter Peresini|Mgr. Peter Perešíni, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]||I 18||436
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
+
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]||I 42||625
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]]||I 7||444
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
|-
+
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]||I 17||389
+
|-
+
|[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
+
==Oddelenie deklaratívneho programovania==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
|width="100"|I 20
+
|width="100"|M 162
|width="100"|846
+
|width="100"|133
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]||I 5||442
+
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (vedúci odd.)||I 20||846
 
|-
 
|-
|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
+
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||845
 
|-
 
|-
|[[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]]||I 20||846
+
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17 ||436
 
|-
 
|-
|[[Dusan Guller|RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 42||625
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]]||I 34||869
+
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 15||727
 
|-
 
|-
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]||I 16||727
+
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
|-
+
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
+
|-
+
|[[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]||I 28||845
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Centrum pre kognitívnu vedu===
+
==Centrum pre kognitívnu vedu==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] ''(koordinátor)''
+
|width="400"|[[Lubica Benuskova|prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]
|width="100"|I 37
+
|width="100"|I 35
|width="100"|672
+
|width="100"|361
 
|-
 
|-
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]] ''(zástupca koordinátora)''||I 35||621
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33b||374
 
|-
 
|-
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (koordinátor) ||I 25||621
 
|-
 
|-
|[[Dezider Kamhal|PhDr. Dezider Kamhal, PhD.]]||I 36||109
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.] (čiast. úväzok)||I 33b||374
 
|-
 
|-
|[[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]||I 6||443
+
|[http://uniba.sk/ludia/lacko54 doc. Ing. Peter Lacko, PhD.] (čiast. úväzok)||M 159||720
|}
+
</blockquote>
+
 
+
===Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov===
+
<blockquote>
+
(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]
+
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 35||361
|width="100"|I 40
+
|width="100"|166
+
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33c||
 
|-
 
|-
|[[Andrea Frantova|Mgr. Andrea Martinů (Frantová)]]||I 41||515
+
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|[[Lucia Hanacikova|Mgr. Lucia Hanačíková]]||I 41||515
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] (emer. učiteľ)||I 11||672
 
|-
 
|-
|[[Peter Lecky|Mgr. Peter Lecký]]||I 41||515
+
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] ||I 37||370
|-
+
|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]||I 40||166<br>65424862
+
|-
+
|'''Ostatní pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Ludmila Kapustova|Mgr. Ľudmila Kapustová]]||I 38||573
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Doktorandi katedry===
+
== Doktorandi ==
<blockquote>
+
{|
{| style="font-size:9pt;"
+
|width="400"|[[Zekeri Adams|Msc. Zekeri Adams]]
|width="400"|[[Tomas Agoston|Mgr. Tomáš Ágošton]]
+
|width="100"|
|width="100"|M 113
+
|width="100"|
|width="100"|729
+
 
|-
 
|-
|[[Martin Cajagi|Mgr. Martin Čajági]]||I6||?
+
|[[Peter Anthony|Msc. Peter Anthony]]||||
 
|-
 
|-
|[[Michal Certicky|Mgr. Michal Čertický]]||M 161||
+
|[[Andrej Balaz|MSc. Andrej Baláž]]||M 25|| 196
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Chudy|Mgr. Vladimír Chudý]]||?||?
+
|[[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]||I 19|| 305
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Dziuban|Mgr. Vladimír Dziuban]]||M 161||
+
|[[Matej Fandl|Mgr. Matej Fandl]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Pavol Fabo|Mgr. Pavol Fabo]]||M 113||
+
|[[Lukas Gajdosech|Mgr. Lukáš Gajdošech]]||I 4|| 441
 
|-
 
|-
|[[Martin Florek|Mgr. Martin Florek]]||M 153||760
+
|[[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]||I 7|| 444
 
|-
 
|-
|[[Juraj Frank|Mgr. Juraj Frank]]||M 159||
+
|[[Martina Bodisova|Mgr. Martina Holasová]] (MD) ||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Michal Jancosek|RNDr. Michal Jančošek]]||M 160||322
+
|[[Michal Kracalik|Dr. mont. Michal Kráčalík]] (externé št. dGTL/x)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Michal Hucko|Mgr. Michal Hučko]]||M 159||720
+
|[[Jozef Kubik|Mgr. Jozef Kubík]]||M113||TBD
 
|-
 
|-
|[[Martina Kabatova|Mgr. Martina Kabátová]]||?||?
+
|[[Daniel Kyselica|Mgr. Daniel Kyselica]]||M113||TBD
 
|-
 
|-
|[[Peter Klimo|Mgr. Peter Klimo]]||I 6||443
+
|[[Maria Meriova|Mgr. Mária Mériová]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Jan Lacko|RNDr. Ján Lacko]]||I 4||441
+
|[[Dominika Mihálová|Mgr. Dominika Mihálová]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Martin Macko|Mgr. Martin Macko]]||M 162||  
+
|[[Matej Pechac|Mgr. Matej Pecháč]] (externé št.)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]||?||?
+
|[[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|[[Michal Maly|Mgr. Michal Malý]]||I 6||443
+
|[[Dana Skorvankova|Mgr. Dana Škorvánková]]||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik]]||?|?
+
|[[Paula Stancelova|RNDr. Paula Štancelová]] (preruš. št.)||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther]]||I 6||443
+
|[[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]] (nadštand. dĺ. št.)||I 28||845
 +
|}
 +
 
 +
==Externisti a spolupracovníci==
 +
 
 +
{|
 
|-
 
|-
|[[Pavla Nunukova|RNDr. Pavla Ňuňuková]]||M 153||760
+
|width="400"|[[Brona Brejova|doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
 +
|width="100"|M163
 +
|width="100"|207
 +
<!--|-
 +
|[https://www.researchgate.net/profile/Vladimira_Cavojova PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Juraj Onderik|Mgr. Juraj Onderík]]||M 113||729
+
|RNDr. Martin Bujňák, PhD.||[https://www.capturingreality.com/ Capturing Reality]||
 
|-
 
|-
|[[Zuzana Petrakova|Ing. Zuzana Petráková]]||M 162||
+
|Ing. Peter Filo, PhD.||KM OF EU||
 +
<!--|-
 +
|[http://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Marian Ponik|Mgr. Marián Poník]]||M 153||760
+
|[http://www.ui42.sk/autori/martin-krupa.html?page_id=1633 Mgr. Martin Krupa]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 
|-
 
|-
|[[Kristina Rebrova|Mgr. Kristína Rebrová]]||?||?
+
|[http://www.ui42.sk/autori/robert-mraz.html?page_id=1637 Mgr. Robert Mráz]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 +
<!--|-
 +
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6||443-->
 
|-
 
|-
|[[Michal Remis|Mgr. Michal Remiš]]||M 161||471
+
|[http://uniba.sk/ludia/ostatnikova1 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]||[http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/ FÚ LF UK] ||59357524
 
|-
 
|-
|[[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]||I 6||443
+
|[https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11408 Mgr. Xenia Daniela Poslon]||[https://www.sav.sk/?lang=en&doc=ins-org-ins&institute_no=25&lang_change=sk UVSK SAV]
 
|-
 
|-
|[[Edita Rollova|Mgr. Edita Rollová]]||?||?
+
|[https://www.kli.ac.at/en/people/kli_team/view/137 Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson]||[https://www.kli.ac.at KLI] ||
 
|-
 
|-
|[[Katarina Smolenova|Mgr. Katarína Smoleňová]]||M 122||
+
|[[Maria Slavickova|PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.]] ||M147 ||490
 
|-
 
|-
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]]||M 160||471
+
|[[Jakub Srol|Mgr. Jakub Šrol, PhD.]] ||[http://www.cspv.sav.sk/ CSPV SAV]||
 
|-
 
|-
|[[Jan Svantner|Mgr. Ján Švantner]]||I 6||443
+
|[https://www.katedrafilozofieffukf.com/pracovniacuteci.html prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD.] ||[https://www.katedrafilozofieffukf.com KF FiF UKF] ||
 
|-
 
|-
|[[Marek Tomacha|Mgr. Marek Tomacha]]||M 159||720
+
|[[Jozef Vasko|Ing. Jozef Vaško]]||FabLab||0918 625 614
 
|-
 
|-
|[[Pavol Vanco|RNDr. Pavol Vančo]]||I 6||443
+
|[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc]||M128||752
|-
+
|[[Matej Vince|Mgr. Matej Vince]]||M 162||
+
|-
+
|[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]]||I 2||395
+
|-
+
|[[Ivan Vnucko|RNDr. Ivan Vnučko]]||M 160||322
+
|-
+
|[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]]||M 163||702
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Externisti a spolupracovníci===
+
==Absolventi a emeritní členovia==
<blockquote>
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|-
+
|width="400"|[[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
+
|width="100"|
+
|width="100"|
+
|-
+
|width="400"|[[Jana Basnakova|Mgr. Jana Bašnáková, MSc.]]
+
|width="100"|
+
|width="100"|54773509
+
|-
+
|[[Katarina Hennelova|PhDr. Katarína Hennelová, PhD.]]
+
|-
+
|[[Milada Kovarova|RNDr. Milada Kovárová]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]]
+
|-
+
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6
+
|-
+
|[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]]
+
|-
+
|[[Daniela Ostatnikova|doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524
+
|-
+
|[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442
+
|-
+
|[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442
+
|-
+
|[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]]
+
|-
+
|[[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
+
|}
+
</blockquote>
+
  
===Alumni===
+
Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]
  
Predchadzajuci zamestnanci Katedry a byvaleho Ustavu informatiky maju vlastnu stranku: [[DAI Alumni]]
 
  
 +
----
  
<small>
+
<p class="footnote" id="Volanie na klapku">
<font color=blue><sup>1)</sup></font> Miestnosť<br>
+
<strong><sup>*)</sup></strong> Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 <var>klapka</var>, medzinárodne +421 2 602 95 <var>klapka</var>.
<font color=blue><sup>2)</sup></font> Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)
+
</p>
</small>
+
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 14:51, 2 November 2022

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE (vedúci odd.) I 14 879
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Ing. Viktor Kocur, PhD (čiast. úväzok) I 4 441
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiast. úväzok) I4 441
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. (vedúci odd.) I 36 109
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiast. úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiast. úväzok) I 6 443
Mgr. Peter Perešíni, PhD. (čiast. úväzok) M 25 196
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (čiast. úväzok) I 7 444
Mgr. Marek Šuppa (čiast. úväzok) M 25 196
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 15 727
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (čiast. úväzok) M 159 720
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 35 361
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiast. úväzok) I 33c
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (emer. učiteľ) I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370

Doktorandi

Msc. Zekeri Adams
Msc. Peter Anthony
MSc. Andrej Baláž M 25 196
Mgr. Iveta Bečková I 19 305
Mgr. Matej Fandl I 5 442
Mgr. Lukáš Gajdošech I 4 441
Mgr. Endre Hamerlik I 7 444
Mgr. Martina Holasová (MD) I 5 442
Dr. mont. Michal Kráčalík (externé št. dGTL/x)
Mgr. Jozef Kubík M113 TBD
Mgr. Daniel Kyselica M113 TBD
Mgr. Mária Mériová I 7 444
Mgr. Dominika Mihálová I 5 442
Mgr. Matej Pecháč (externé št.)
Mgr. Štefan Pócoš I 19 305
Mgr. Dana Škorvánková I 3 388
RNDr. Paula Štancelová (preruš. št.) I 3 388
Mgr. Ivor Uhliarik (nadštand. dĺ. št.) I 28 845

Externisti a spolupracovníci

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
RNDr. Martin Bujňák, PhD. Capturing Reality
Ing. Peter Filo, PhD. KM OF EU
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Mgr. Xenia Daniela Poslon UVSK SAV
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M147 490
Mgr. Jakub Šrol, PhD. CSPV SAV
prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD. KF FiF UKF
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Absolventi a emeritní členovia

Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.