(Oddelenie kognitívnej vedy: + Michal Varecka)
 
(326 intermediate revisions by 35 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Ľudia =
+
{{Heading|Ľudia}}[[Category:Ľudia]]
  
===Štruktúra katedry===
+
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…]
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
==Štruktúra katedry==
|'''Vedúci katedry:'''
+
 
 +
{|
 +
!style="background:transparent;"|Vedúca katedry:
 +
!Miestnosť
 +
![[#Volanie na klapku|Klapka<sup>*)</sup>]]
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="400"|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]
|width="100"|I 25<font color=blue><sup> 1)</sup></font>
+
|width="100"|I 25
|width="100"|835<font color=blue><sup> 2)</sup></font>
+
|width="100"|278
 
|-
 
|-
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Zástupca vedúcej katedry:
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]||I 24a||621
 
|-
 
|-
|'''Tajomníčka katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník:
 
|-
 
|-
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|'''Tajomník pre IT:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník pre IT:
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|'''Sekretariát:'''
+
!style="background:transparent;"|Sekretariát:
 
|-
 
|-
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|-
 
|-
|tel. and fax: +421 2 654 22 263
+
|
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
+
==Oddelenie počítačovej grafiky a videnia==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
|width="400"|[[Zuzana Cernekova|doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD.]]
|width="100"|I 14
+
|width="100"|I 3
|width="100"|879
+
|width="100"|388
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE]] (vedúci odd.)||I 14||879
 
|-
 
|-
|[[Peter Borovsky|RNDr. Peter Borovský]]||I 4||441
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Silvester Czanner|RNDr. Silvester Czanner, PhD.]]||I 4||441
+
|[[Viktor Kocur|Ing. Viktor Kocur, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Martin Madaras|doc. RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 4||441
 +
|-
 +
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
 +
|}
 +
 
 +
==Oddelenie umelej inteligencie==
 +
 
 +
{|
 
|-
 
|-
|[[Michal Cervenansky|RNDr. Michal Červeňanský]]||M 160||471
+
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]]  
 +
|width="100"|M 25
 +
|width="100"|196
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]] (vedúci odd.)||I 36||109
 
|-
 
|-
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
+
|[[Maria Lucka|prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
|-
+
|[[Lucia Haverlikova|RNDr. Lucia Haverlíková]]||I 5||442
+
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Ludovit Niepel|doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.]]||I 4||441
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 34||869
 
|-
 
|-
|[[Michal Nociar|Mgr. Michal Nociar]]||M 122||
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]||I 4||441
+
|[[Peter Peresini|Mgr. Peter Perešíni, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík]]||I 4||441
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Stanislav Stanek|RNDr. Stanislav Stanek]]||I 3||388
+
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 17||
 
|-
 
|-
|[[Marek Zimanyi|RNDr. Marek Zimányi, PhD.]]||I 5||442
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 7||444
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]||I 3||388
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
|-
+
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie umelej inteligencie===
+
==Oddelenie deklaratívneho programovania==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
|width="100"|I 33b
+
|width="100"|M 162
|width="100"|374
+
|width="100"|133
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]||I 7||444
+
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (vedúci odd.)||I 20||846
 
|-
 
|-
|[[Lubica Benuskova|doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||845
 
|-
 
|-
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17 ||436
 
|-
 
|-
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 25||278
 
|-
 
|-
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]]||I 7||444
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]||I 18||436
+
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
|-
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
+
|-
+
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]||I 42||625
+
|-
+
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
+
|-
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]]||I 7||444
+
|-
+
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]||I 17||389
+
|-
+
|[[Tomas Vinar|Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
+
==Oddelenie kognitívnej vedy==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
|width="400"|[[Lubica Benuskova|prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]
|width="100"|I 20
+
|width="100"|I 35
|width="100"|846
+
|width="100"|361
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33b||374
 
|-
 
|-
|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]||I 5||442
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (vedúci odd.) ||I 24a||621
 
|-
 
|-
|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.] (čiast. úväzok)||I 33b||374
 
|-
 
|-
|[[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]]||I 20||846
+
|[http://uniba.sk/ludia/lacko54 doc. Ing. Peter Lacko, PhD.] (čiast. úväzok)||M 159||720
 
|-
 
|-
|[[Dusan Guller|RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 42||625
+
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 35||361
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33c||
 
|-
 
|-
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]]||I 34||869
+
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]||I 16||727
+
|[[Xenia Daniela Poslon|Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33b||374
 
|-
 
|-
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
+
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] ||I 37||370
 
|-
 
|-
|[[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]||I 28||845
+
|[[Michal Varecka|Mgr. Michal Varečka, PhD.]] ||I 33bc||374
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Centrum pre kognitívnu vedu===
+
==Oddelenie podpory projektov==
<blockquote>
+
{|
{| style="font-size:9pt;"
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] ''(koordinátor)''
+
|width="400"|[[Daniela Olejarova|Mgr. Daniela Olejárová, PhD.]]  
|width="100"|I 37
+
|width="100"|I 11
 
|width="100"|672
 
|width="100"|672
 
|-
 
|-
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]] ''(zástupca koordinátora)''||I 35||621
+
|[[Nina Zmajkovic Kucerakova|Nina Zmajkovič Kučeráková, MSc.]] ||I 11||672
|-
+
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
+
|-
+
|[[Dezider Kamhal|PhDr. Dezider Kamhal, PhD.]]||I 36||109
+
|-
+
|[[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]||I 6||443
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov===
+
== Doktorandi ==
<blockquote>
+
{|
(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)
+
|width="400"|[[Zekeri Adams|Msc. Zekeri Adams]]
{| style="font-size:9pt;"
+
|width="100"|I 7
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
|width="100"|444
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]
+
|[[Peter Anthony|MSc. Peter Anthony]]||I 7||444
|width="100"|I 40
+
|width="100"|166
+
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Andrej Balaz|MSc. Andrej Baláž]]||M 25|| 196
 
|-
 
|-
|[[Andrea Frantova|Mgr. Andrea Martinů (Frantová)]]||I 41||515
+
|[[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]||I 6|| 443
 
|-
 
|-
|[[Lucia Hanacikova|Mgr. Lucia Hanačíková]]||I 41||515
+
|[[Janka Boborova|Mgr. Janka Boborová]]||I 7|| 444
 
|-
 
|-
|[[Peter Lecky|Mgr. Peter Lecký]]||I 41||515
+
|[[Frantisek Dracek|Ing. František Dráček]]||I 6|| 443
 
|-
 
|-
|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]||I 40||166<br>65424862
+
|[[Matej Fandl|Mgr. Matej Fandl]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|'''Ostatní pracovníci:'''
+
|[[Lukas Gajdosech|Mgr. Lukáš Gajdošech]]||I 4|| 441
 
|-
 
|-
|[[Ludmila Kapustova|Mgr. Ľudmila Kapustová]]||I 38||573
+
|[[Radovan Gregor|Ing. Radovan Gregor]] (ext.)||||  
|}
+
</blockquote>
+
 
+
===Doktorandi katedry===
+
<blockquote>
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|width="400"|[[Tomas Agoston|Mgr. Tomáš Ágošton]]
+
|width="100"|M 113
+
|width="100"|729
+
 
|-
 
|-
|[[Martin Cajagi|Mgr. Martin Čajági]]||I6||?
+
|[[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Michal Certicky|Mgr. Michal Čertický]]||M 161||
+
|[[Martina Bodisova|Mgr. Martina Holasová]] (MD) ||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Chudy|Mgr. Vladimír Chudý]]||?||?
+
|[[Fatana Jafari|Msc. Fatana Jafari]]||I 3|| 388
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Dziuban|Mgr. Vladimír Dziuban]]||M 161||
+
|[[Filip Kerak|Mgr. Filip Kerák]]||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Pavol Fabo|Mgr. Pavol Fabo]]||M 113||
+
|[[Pavol Kollar|Mgr. Pavol Kollár]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Martin Florek|Mgr. Martin Florek]]||M 153||760
+
|[[Jozef Kubik|Mgr. Jozef Kubík]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Juraj Frank|Mgr. Juraj Frank]]||M 159||
+
|[[Daniel Kyselica|Mgr. Daniel Kyselica]]||I 4||441
 
|-
 
|-
|[[Michal Jancosek|RNDr. Michal Jančošek]]||M 160||322
+
|[[Dominika Mihálová|Mgr. Dominika Mihálová]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Michal Hucko|Mgr. Michal Hučko]]||M 159||720
+
|[[Jan Pastorek|Mgr. Ján Pastorek]]||I 5 ||442
 
|-
 
|-
|[[Martina Kabatova|Mgr. Martina Kabátová]]||?||?
+
|[[Alessia Petescia|Msc. Alessia Petescia]]||M 25 ||196
 
|-
 
|-
|[[Peter Klimo|Mgr. Peter Klimo]]||I 6||443
+
|[[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Jan Lacko|RNDr. Ján Lacko]]||I 4||441
+
|[[Eduard Smyshliaiev|MSc. Eduard Smyshliaiev]] (ext.)||||
 
|-
 
|-
|[[Martin Macko|Mgr. Martin Macko]]||M 162||  
+
|[[Dana Skorvankova|Mgr. Dana Škorvánková]]||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Ludovit Malinovsky|Mgr. Ľudovít Malinovský]]||?||?
+
|[[Paula Stancelova|RNDr. Paula Štancelová]] (MD)||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Michal Maly|Mgr. Michal Malý]]||I 6||443
+
|[[Elena Stefancova|Ing. Elena Štefancová]] ||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik]]||?|?
+
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (ext.)||M 25||196
|-
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Pavla Nunukova|RNDr. Pavla Ňuňuková]]||M 153||760
+
|-
+
|[[Juraj Onderik|Mgr. Juraj Onderík]]||M 113||729
+
|-
+
|[[Zuzana Petrakova|Ing. Zuzana Petráková]]||M 162||
+
|-
+
|[[Marian Ponik|Mgr. Marián Poník]]||M 153||760
+
|-
+
|[[Kristina Rebrova|Mgr. Kristína Rebrová]]||?||?
+
|-
+
|[[Michal Remis|Mgr. Michal Remiš]]||M 161||471
+
|-
+
|[[Dana Retova|Mgr. Dana Retová]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Edita Rollova|Mgr. Edita Rollová]]||?||?
+
|-
+
|[[Katarina Smolenova|Mgr. Katarína Smoleňová]]||M 122||
+
|-
+
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]]||M 160||471
+
|-
+
|[[Jan Svantner|Mgr. Ján Švantner]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Marek Tomacha|Mgr. Marek Tomacha]]||M 159||720
+
|-
+
|[[Pavol Vanco|RNDr. Pavol Vančo]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Matej Vince|Mgr. Matej Vince]]||M 162||
+
|-
+
|[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]]||I 2||395
+
|-
+
|[[Ivan Vnucko|RNDr. Ivan Vnučko]]||M 160||322
+
|-
+
|[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]]||M 163||702
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Externisti a spolupracovníci===
+
==Externisti a spolupracovníci==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Brona Brejova|Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Brona Brejova|doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
|width="100"|
+
|width="100"|M163
|width="100"|
+
|width="100"|207
 +
<!--|-
 +
|[https://www.researchgate.net/profile/Vladimira_Cavojova PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jana Basnakova|Mgr. Jana Bašnáková, MSc.]]
+
|RNDr. Martin Bujňák, PhD.||[https://www.capturingreality.com/ Capturing Reality]||
|width="100"|
+
|width="100"|54773509
+
 
|-
 
|-
|[[Katarina Hennelova|PhDr. Katarína Hennelová, PhD.]]
+
|Ing. Peter Filo, PhD.||KM OF EU||
 +
<!--|-
 +
|[http://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Milada Kovarova|RNDr. Milada Kovárová]]||I 6||443
+
|[http://www.ui42.sk/autori/martin-krupa.html?page_id=1633 Mgr. Martin Krupa]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]]
+
|[http://www.ui42.sk/autori/robert-mraz.html?page_id=1637 Mgr. Robert Mráz]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 +
<!--|-
 +
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6||443-->
 +
<!--|-
 +
|[http://uniba.sk/ludia/ostatnikova1 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]||[http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/ FÚ LF UK] ||59357524-->
 
|-
 
|-
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6
+
|[https://www.kli.ac.at/en/people/kli_team/view/137 Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson]||[https://www.kli.ac.at KLI] ||
 +
<!--|-
 +
|[[Maria Slavickova|PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.]] ||M147 ||490-->
 
|-
 
|-
|[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]]
+
|[[Jakub Srol|Mgr. Jakub Šrol, PhD.]] ||[http://www.cspv.sav.sk/ CSPV SAV]||
 
|-
 
|-
|[[Daniela Ostatnikova|doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524
+
|[https://www.katedrafilozofieffukf.com/pracovniacuteci.html prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD.] ||[https://www.katedrafilozofieffukf.com KF FiF UKF] ||
 
|-
 
|-
|[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442
+
|[[Jozef Vasko|Ing. Jozef Vaško]]||FabLab||0918 625 614
 
|-
 
|-
|[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442
+
|[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc]||M128||752
|-
+
|[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]]
+
|-
+
|[[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Alumni===
+
==Absolventi a emeritní členovia==
 +
 
 +
Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]
  
Predchadzajuci zamestnanci Katedry a byvaleho Ustavu informatiky maju vlastnu stranku: [[DAI Alumni]]
 
  
 +
----
  
<small>
+
<p class="footnote" id="Volanie na klapku">
<font color=blue><sup>1)</sup></font> Miestnosť<br>
+
<strong><sup>*)</sup></strong> Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 <var>klapka</var>, medzinárodne +421 2 602 95 <var>klapka</var>.
<font color=blue><sup>2)</sup></font> Klapka (z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 602 95)
+
</p>
</small>
+
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 22:42, 8 November 2023

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúca katedry: Miestnosť Klapka*)
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 25 278
Zástupca vedúcej katedry:
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 24a 621
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

doc. RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE (vedúci odd.) I 14 879
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Ing. Viktor Kocur, PhD. (čiast. úväzok) I 4 441
doc. RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiast. úväzok) I 4 441
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. (vedúci odd.) I 36 109
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiast. úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiast. úväzok) I 6 443
Mgr. Peter Perešíni, PhD. (čiast. úväzok) M 25 196
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 17
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (čiast. úväzok) I 7 444
Mgr. Marek Šuppa (čiast. úväzok) M 25 196
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 25 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322

Oddelenie kognitívnej vedy

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (vedúci odd.) I 24a 621
PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (čiast. úväzok) M 159 720
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 35 361
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiast. úväzok) I 33c
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
Mgr. Xenia Daniela Poslon, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. I 37 370
Mgr. Michal Varečka, PhD. I 33bc 374

Oddelenie podpory projektov

Mgr. Daniela Olejárová, PhD. I 11 672
Nina Zmajkovič Kučeráková, MSc. I 11 672

Doktorandi

Msc. Zekeri Adams I 7 444
MSc. Peter Anthony I 7 444
MSc. Andrej Baláž M 25 196
Mgr. Iveta Bečková I 6 443
Mgr. Janka Boborová I 7 444
Ing. František Dráček I 6 443
Mgr. Matej Fandl I 5 442
Mgr. Lukáš Gajdošech I 4 441
Ing. Radovan Gregor (ext.)
Mgr. Endre Hamerlik I 5 442
Mgr. Martina Holasová (MD) I 5 442
Msc. Fatana Jafari I 3 388
Mgr. Filip Kerák M 25 196
Mgr. Pavol Kollár I 6 443
Mgr. Jozef Kubík I 5 442
Mgr. Daniel Kyselica I 4 441
Mgr. Dominika Mihálová I 5 442
Mgr. Ján Pastorek I 5 442
Msc. Alessia Petescia M 25 196
Mgr. Štefan Pócoš I 6 443
MSc. Eduard Smyshliaiev (ext.)
Mgr. Dana Škorvánková I 3 388
RNDr. Paula Štancelová (MD) I 3 388
Ing. Elena Štefancová I 7 444
Mgr. Marek Šuppa (ext.) M 25 196

Externisti a spolupracovníci

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
RNDr. Martin Bujňák, PhD. Capturing Reality
Ing. Peter Filo, PhD. KM OF EU
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
Mgr. Jakub Šrol, PhD. CSPV SAV
prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD. KF FiF UKF
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Absolventi a emeritní členovia

Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.