(Oddelenie umelej inteligencie)
(Centrum pre kognitívnu vedu)
 
(301 intermediate revisions by 37 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Ľudia]]
 
= Ľudia =
 
= Ľudia =
  
===Štruktúra katedry===
+
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…]
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
==Štruktúra katedry==
|'''Vedúci katedry:'''
+
 
 +
{|
 +
!style="background:transparent;"|Vedúci katedry:
 +
!Miestnosť
 +
![[#Volanie na klapku|Klapka<sup>*)</sup>]]
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]
 
|width="100"|I 25
 
|width="100"|I 25
|width="100"|835
+
|width="100"|621
 +
|-
 +
!style="background:transparent;"|Zástupcovia vedúceho katedry:
 
|-
 
|-
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24||278
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
 
|-
 
|-
|'''Tajomníčka katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník:
 
|-
 
|-
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|'''Tajomník pre IT:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník pre IT:
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|'''Sekretariát:'''
+
!style="background:transparent;"|Sekretariát:
 
|-
 
|-
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|-
 
|-
|tel. and fax: +421 2 654 22 263
+
|
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
+
==Oddelenie počítačovej grafiky a videnia==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
|width="400"|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková, PhD.]]
|width="100"|I 14
+
|width="100"|I 3
|width="100"|879
+
|width="100"|388
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE]] (vedúci odd.)||I 14||879
 
|-
 
|-
|[[Peter Borovsky|RNDr. Peter Borovský]]||I 4||441
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Silvester Czanner|RNDr. Silvester Czanner, PhD.]]||I 4||441
+
|[[Julia Kucerova|RNDr. Júlia Škovierová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 4||441
|-
+
|-  
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Lubomir Lucan|prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
|-
+
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
+
 
|-  
 
|-  
|[[Lucia Haverlikova|RNDr. Lucia Haverlíková]]||I 5||442
+
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 113||729
|-
+
|-  
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
|-
+
|[[Ludovit Niepel|doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Stanislav Stanek|RNDr. Stanislav Stanek]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Marek Zimanyi|RNDr. Marek Zimányi, PhD.]]||I 5||442
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie umelej inteligencie===
+
==Oddelenie umelej inteligencie==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]]  
|width="100"|I 33b
+
|width="100"|M 25
|width="100"|374
+
|width="100"|196
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]]||I 36||109
 
|-
 
|-
|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]||I 7||444
+
|[[Maria Lucka|prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
 
|-
 
|-
|[[Lubica Benuskova|doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (vedúca odd.)||I 34||869
 
|-
 
|-
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]]||I 7||444
+
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Andrej Lucny|doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]||I 18||436
+
|[[Peter Peresini|Mgr. Peter Perešíni, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]||I 42||625
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]]||I 7||444
+
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
|-
+
|[[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]||I 17||389
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
+
==Oddelenie deklaratívneho programovania==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
|width="100"|I 20
+
|width="100"|M 162
|width="100"|846
+
|width="100"|133
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]||I 5||442
+
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (vedúci odd.)||I 20||846
 
|-
 
|-
|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
+
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||845
 
|-
 
|-
|[[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]]||I 20||846
+
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17 ||436
 
|-
 
|-
|[[Dusan Guller|RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 42||625
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24||278
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]]||I 34||869
+
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]||I 16||727
+
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
|-
+
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
+
|-
+
|[[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]||I 28||845
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Centrum kognitívnych vied===
+
==Centrum pre kognitívnu vedu==
<blockquote>
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
|-
+
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="100"|I 25
+
|width="100"|672
+
|-
+
|'''Učitelia:'''
+
|-
+
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]<br>''(zástupca koordinátora centra)''||I 35||621
+
|-
+
|[[Dezider Kamhal|PhDr. Dezider Kamhal, PhD.]]||I 36||622
+
|-
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]<br>''(koordinátor centra)''||I 25||672
+
|}
+
</blockquote>
+
  
===Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov===
+
{|
<blockquote>
+
(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Lubica Benuskova|prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]
|width="100"|I 40
+
|width="100"|I 35
|width="100"|166
+
|width="100"|361
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33a||374
 
|-
 
|-
|[[Martina Kobolkova|PaedDr. Martina Kobolková]]||I 41||515
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (koordinátor) ||I 25||621
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.] (čiast. úväzok)||||
 
|-
 
|-
|[[Andrea Frantova|Mgr. Andrea Frantová]]||I 41||515
+
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 35||361
 
|-
 
|-
|[[Peter Lecky|Mgr. Peter Lecký]]||I 41||515
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||[http://www.unpf.sav.sk/ ÚNPF SAV]||
 
|-
 
|-
|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]||I 40||166<br>65424862
+
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|'''Ostatní pracovníci:'''
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] (emer. učiteľ)||I 11||672
 
|-
 
|-
|[[Ludmila Kapustova|Mgr. Ľudmila Kapustová]]||I 38
+
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 37||370
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Doktorandi katedry===
+
== Doktorandi ==
<blockquote>
+
{|
{| style="font-size:9pt;"
+
|width="400"|[[Aliyu Tanko Ali|Aliyu Tanko Ali, MSc.]]
|width="400"|[[Tomas Agoston|Mgr. Tomáš Ágošton]]
+
|width="100"|I 4
|width="100"|M 113
+
|width="100"|441
|width="100"|729
+
 
|-
 
|-
|[[Michal Cervenansky|Mgr. Michal Červeňanský]]||M 161||471
+
|[[Andrej Balaz|MSc. Andrej Baláž]]||M 25|| 196
 
|-
 
|-
|[[Martin Florek|Mgr. Martin Florek]]||M 153||760
+
|[[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]||I 19|| 305
 
|-
 
|-
|[[Michal Jancosek|RNDr. Michal Jančošek]]||M 160||322
+
|[[Martina Bodisova|Mgr. Martina Bodišová]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Peter Klimo|Mgr. Peter Klimo]]||I 6||443
+
|[[Matej Fandl|Mgr. Matej Fandl]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Jan Lacko|RNDr. Ján Lacko]]||I 4||441
+
|[[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]||I 7|| 444
 
|-
 
|-
|[[Michal Maly|Mgr. Michal Malý]]||I 6||443
+
|[[Juraj Holas|Mgr. Juraj Holas]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther]]||I 6||443
+
|[[Andrej Jursa|Mgr. Andrej Jursa]] (nadštand. dĺ. št.)||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Michal Nociar|Mgr. Michal Nociar]]||M 122||
+
|[[Viktor Kocur|Ing. Viktor Kocur]]||I 4||441
 
|-
 
|-
|[[Pavla Nunukova|RNDr. Pavla Ňuňuková]]||M 153||760
+
|[[Stanislav Krajcovic|Mgr. Stanislav Krajčovič]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Juraj Onderik|Mgr. Juraj Onderík]]||M 113||729
+
|[[Maria Meriova|Mgr. Mária Mériová]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Marian Ponik|Mgr. Marián Poník]]||M 153||760
+
|[[Matej Pechac|Mgr. Matej Pecháč]] (externé št.)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Michal Remis|Mgr. Michal Remiš]]||M 161||471
+
|[[Michal Kracalik|Dr. mont. Michal Kráčalík]] (externé št. dGTL/x)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Katarina Smolenova|Mgr. Katarína Smoleňová]]||M 122||
+
|[[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]]||M 161||471
+
|[[Adam Riecicky|Mgr. Adam Riečický]] ||M 113||729
 
|-
 
|-
|[[Jan Svantner|Mgr. Ján Švantner]]||I 6||443
+
|[[Dana Skorvankova|Mgr. Dana Škorvánková]]||TBD||TBD
 
|-
 
|-
|[[Marek Tomacha|Mgr. Marek Tomacha]]||M 159||720
+
|[[Paula Stancelova|RNDr. Paula Štancelová]] (preruš. št.)||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Pavol Vanco|RNDr. Pavol Vančo]]||I 6||443
+
|[[Matus Tuna|Mgr. Ing. Matúš Tuna]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]]||I 2||395
+
|[[Matus Tomko|Mgr. Matúš Tomko]]||M 113||729
 
|-
 
|-
|[[Ivan Vnucko|RNDr. Ivan Vnučko]]||M 160||322
+
|[[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]] (nadštand. dĺ. št.)||I 28||845
|-
+
|[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]]||M 163||702
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Externisti===
+
==Externisti a spolupracovníci==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|width="400"|[[Jana Hanulova|Mgr. Jana Hanulová]]
+
|width="100"|
+
|width="100"|54773509
+
 
|-
 
|-
|[[Katarina Hennelova|PhDr. Katarína Hennelová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Brona Brejova|doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
 +
|width="100"|M163
 +
|width="100"|207
 +
<!--|-
 +
|[https://www.researchgate.net/profile/Vladimira_Cavojova PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Milada Kovarova|RNDr. Milada Kovárová]]||I 6||443
+
|RNDr. Martin Bujňák, PhD.||[https://www.capturingreality.com/ Capturing Reality]||
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]]
+
|Ing. Peter Filo, PhD.||KM OF EU||
 
|-
 
|-
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD.]||CIT RUK||592 44 978
 
|-
 
|-
|[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]]
+
|Mgr. Radoslav Golian, PhD.||Erste Group IT||
 +
<!--|-
 +
|[http://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Daniela Ostatnikova|doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524
+
|[http://www.ui42.sk/autori/martin-krupa.html?page_id=1633 Mgr. Martin Krupa]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 
|-
 
|-
|[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442
+
|[http://www.ui42.sk/autori/robert-mraz.html?page_id=1637 Mgr. Robert Mráz]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 +
<!--|-
 +
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6||443-->
 
|-
 
|-
|[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442
+
|[http://uniba.sk/ludia/ostatnikova1 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]||[http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/ FÚ LF UK] ||59357524
 
|-
 
|-
|[[Mikulas Popper|RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.]]||I 6||52635489<br>0918704880
+
|[https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11408 Mgr. Xenia Daniela Poslon]||[https://www.sav.sk/?lang=en&doc=ins-org-ins&institute_no=25&lang_change=sk UVSK SAV]
 
|-
 
|-
|[[Imrich Ruisel|prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.]]|| ||0918704880
+
|[https://www.kli.ac.at/en/people/kli_team/view/137 Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson]||[https://www.kli.ac.at KLI] ||
 
|-
 
|-
|[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]]
+
|[[Maria Slavickova|PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.]] ||M147 ||490
 
|-
 
|-
|[[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
+
|[[Jakub Srol|Mgr. Jakub Šrol]] ||[http://www.cspv.sav.sk/ CSPV SAV]||
 +
|-
 +
|[https://www.katedrafilozofieffukf.com/pracovniacuteci.html prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD.] ||[https://www.katedrafilozofieffukf.com KF FiF UKF] ||
 +
|-
 +
|[[Jozef Vasko|Ing. Jozef Vaško]]||FabLab||0918 625 614
 +
|-
 +
|[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc]||M128||752
 
|}
 
|}
  
__notoc__
+
==Absolventi a emeritní členovia==
  
{{Pata}}
+
Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
<p class="footnote" id="Volanie na klapku">
 +
<strong><sup>*)</sup></strong> Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 <var>klapka</var>, medzinárodne +421 2 602 95 <var>klapka</var>.
 +
</p>
 +
 
 +
__notoc__

Latest revision as of 08:46, 31 August 2021

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE (vedúci odd.) I 14 879
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
RNDr. Júlia Škovierová, PhD. (čiast. úväzok) I 4 441
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiast. úväzok) M 113 729
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiast. úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (vedúca odd.) I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiast. úväzok) I 6 443
Mgr. Peter Perešíni, PhD. (čiast. úväzok) M 25 196
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (čiast. úväzok) I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
Mgr. Marek Šuppa (čiast. úväzok) M 25 196
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 16 727
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiast. úväzok) I 33a 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (čiast. úväzok)
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 35 361
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiast. úväzok) ÚNPF SAV
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (emer. učiteľ) I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (čiast. úväzok) I 37 370

Doktorandi

Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441
MSc. Andrej Baláž M 25 196
Mgr. Iveta Bečková I 19 305
Mgr. Martina Bodišová I 5 442
Mgr. Matej Fandl I 5 442
Mgr. Endre Hamerlik I 7 444
Mgr. Juraj Holas I 5 442
Mgr. Andrej Jursa (nadštand. dĺ. št.) I 5 442
Ing. Viktor Kocur I 4 441
Mgr. Stanislav Krajčovič I 5 442
Mgr. Mária Mériová I 7 444
Mgr. Matej Pecháč (externé št.)
Dr. mont. Michal Kráčalík (externé št. dGTL/x)
Mgr. Štefan Pócoš I 19 305
Mgr. Adam Riečický M 113 729
Mgr. Dana Škorvánková TBD TBD
RNDr. Paula Štancelová (preruš. št.) I 3 388
Mgr. Ing. Matúš Tuna I 42 625
Mgr. Matúš Tomko M 113 729
Mgr. Ivor Uhliarik (nadštand. dĺ. št.) I 28 845

Externisti a spolupracovníci

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
RNDr. Martin Bujňák, PhD. Capturing Reality
Ing. Peter Filo, PhD. KM OF EU
Ing. PhDr. Tomáš Gál, PhD. CIT RUK 592 44 978
Mgr. Radoslav Golian, PhD. Erste Group IT
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Mgr. Xenia Daniela Poslon UVSK SAV
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M147 490
Mgr. Jakub Šrol CSPV SAV
prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD. KF FiF UKF
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Absolventi a emeritní členovia

Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.