(Doktorandi)
 
(327 intermediate revisions by 38 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
[[Category:Ľudia]]
 
= Ľudia =
 
= Ľudia =
  
===Štruktúra katedry===
+
[http://kempelen.dai.fmph.uniba.sk/pritomnost/ Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…]
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
==Štruktúra katedry==
|'''Vedúci katedry:'''
+
 
 +
{|
 +
!style="background:transparent;"|Vedúci katedry:
 +
!Miestnosť
 +
![[#Volanie na klapku|Klapka<sup>*)</sup>]]
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="400"|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]]
 
|width="100"|I 25
 
|width="100"|I 25
|width="100"|835
+
|width="100"|621
 +
|-
 +
!style="background:transparent;"|Zástupcovia vedúceho katedry:
 
|-
 
|-
|'''Zástupca vedúceho katedry:'''
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
 
|-
 
|-
|'''Tajomníčka katedry:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník:
 
|-
 
|-
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|'''Tajomník pre IT:'''
+
!style="background:transparent;"|Tajomník pre IT:
 
|-
 
|-
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|'''Sekretariát:'''
+
!style="background:transparent;"|Sekretariát:
 
|-
 
|-
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|[[Zdenka Slobodova|Zdenka Slobodová]]||I 24b||424
 
|-
 
|-
|tel. and fax: +421 2 654 22 263
+
|
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie počítačovej grafiky a videnia===
+
==Oddelenie počítačovej grafiky a videnia==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]
+
|width="400"|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková, PhD.]]
|width="100"|I 14
+
|width="100"|I 3
|width="100"|879
+
|width="100"|388
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Roman Durikovic|prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE]] (vedúci odd.)||I 14||879
 
|-
 
|-
|[[Peter Borovsky|RNDr. Peter Borovský]]||I 4||441
+
|[[Zuzana Haladova|RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD.]] ||M 153||760
 
|-
 
|-
|[[Silvester Czanner|RNDr. Silvester Czanner, PhD.]]||I 4||441
+
|[[Viktor Kocur|Ing. Viktor Kocur, PhD]] (čiast. úväzok)||I 4||441
|-
+
|[[Roman Durikovic|doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.]]||I 14||879
+
|-
+
|[[Milan Ftacnik|doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.]]||I 5||442
+
 
|-  
 
|-  
|[[Lucia Haverlikova|RNDr. Lucia Haverlíková]]||I 5||442
+
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (čiast. úväzok)||I4||441
|-
+
|-  
|[[Lubomir Lucan|prom. fyzik Ľubomír Lúčan, PhD.]]||I 33a||374
+
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
|-
+
|[[Ludovit Niepel|doc. RNDr. Ľudovít Niepel, CSc.]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Matej Novotny|Mgr. Matej Novotný]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Martin Samuelcik|RNDr. Martin Samuelčík]]||I 4||441
+
|-
+
|[[Stanislav Stanek|RNDr. Stanislav Stanek]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Marek Zimanyi|RNDr. Marek Zimányi, PhD.]]||I 5||442
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Zuzana Cernekova|RNDr. Zuzana Černeková]]||I 3||388
+
|-
+
|[[Elena Sikudova|RNDr. Elena Šikudová, PhD.]]||I 3||388
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie umelej inteligencie===
+
==Oddelenie umelej inteligencie==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Vladimir Boza|Mgr. Vladimír Boža, PhD.]]  
|width="100"|I 33b
+
|width="100"|M 25
|width="100"|374
+
|width="100"|196
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Martin Homola|doc. RNDr. Martin Homola, PhD.]] (vedúci odd.)||I 36||109
 
|-
 
|-
|[[Martin Balaz|RNDr. Martin Baláž]]||I 7||444
+
|[[Maria Lucka|prof. RNDr. Mária Lucká, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
 
|-
 
|-
|[[Lubica Benuskova|doc. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 34||869
 
|-
 
|-
|[[Martin Homola|RNDr. Martin Homola]]||I 7||444
+
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|-
 
|-
|[[Milos Kravcik|RNDr. Miloš Kravčík, PhD.]]||I 35||621
+
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Andrej Lucny|doc. RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]||I 18||436
+
|[[Peter Peresini|Mgr. Peter Perešíni, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]]||I 33b||374
+
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy]]||I 42||625
+
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|-
 
|-
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška]]||I 7||444
+
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (čiast. úväzok)||M 25||196
 
|-
 
|-
|[[Martin Takac|RNDr. Martin Takáč, PhD.]]||I 34||869
+
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Jan Sefranek|doc. PhDr. Ján Šefránek, CSc.]]||I 17||389
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Oddelenie deklaratívneho programovania===
+
==Oddelenie deklaratívneho programovania==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]
+
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
|width="100"|I 20
+
|width="100"|M 162
|width="100"|846
+
|width="100"|133
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho]]||I 5||442
+
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (vedúci odd.)||I 20||846
 
|-
 
|-
|[[Damas Gruska|RNDr. Damas Gruska, PhD.]]||I 20||846
+
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||845
 
|-
 
|-
|[[Jozef Gruska|prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc.]]||I 20||846
+
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17 ||436
 
|-
 
|-
|[[Dusan Guller|RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 42||625
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
+
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16||727
 
|-
 
|-
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka]]||I 34||869
+
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 15||727
 
|-
 
|-
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara]]||I 16||727
+
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]] (čiast. úväzok)||M 160||322
|-
+
|[[Marian Vittek|RNDr. Marián Vittek, PhD.]]||I 16||727
+
|-
+
|[[Pavol Voda|doc. RNDr. Pavol Voda, CSc.]]||I 28||845
+
|-
+
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|-
+
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Centrum kognitívnych vied===
+
==Centrum pre kognitívnu vedu==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]
+
|width="400"|[[Lubica Benuskova|prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD.]]
|width="100"|I 25
+
|width="100"|I 35
|width="100"|672
+
|width="100"|361
|-
+
|'''Učitelia:'''
+
|-
+
|[[Igor Farkas|doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.]]<br>''(zástupca koordinátora centra)''||I 35||621
+
|-
+
|[[Dezider Kamhal|PhDr. Dezider Kamhal, PhD.]]||I 36||622
+
|-
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]]<br>''(koordinátor centra)''||I 25||672
+
|}
+
</blockquote>
+
 
+
===Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov===
+
<blockquote>
+
(zaradené na katedre s charakterom celofakultným)
+
{| style="font-size:9pt;"
+
|'''Vedúci oddelenia:'''
+
 
|-
 
|-
|width="400"|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33b||374
|width="100"|I 40
+
|width="100"|166
+
 
|-
 
|-
|'''Učitelia:'''
+
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (koordinátor) ||I 25||621
 
|-
 
|-
|[[Martina Kobolkova|PaedDr. Martina Kobolková]]||I 41||515
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.] (čiast. úväzok)||I 33b||374
 
|-
 
|-
|'''Vedeckí pracovníci:'''
+
|[http://uniba.sk/ludia/lacko54 doc. Ing. Peter Lacko, PhD.] (čiast. úväzok)||M 159||720
 
|-
 
|-
|[[Andrea Frantova|Mgr. Andrea Frantová]]||I 41||515
+
|[[Kristina Rebrova|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 11||672
 
|-
 
|-
|[[Peter Lecky|Mgr. Peter Lecký]]||I 41||515
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 33c||
 
|-
 
|-
|[[Elena Mendelova|PaedDr. Elena Mendelová, PhD.]]||I 40||166<br>65424862
+
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|'''Ostatní pracovníci:'''
+
|[[Jan Rybar|doc. PhDr. Ján Rybár, PhD.]] (emer. učiteľ)||I 11||672
 
|-
 
|-
|[[Ludmila Kapustova|Mgr. Ľudmila Kapustová]]||I 38
+
|[[Martin Takac|doc. RNDr. Martin Takáč, PhD.]] (čiast. úväzok)||I 37||370
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Doktorandi katedry===
+
== Doktorandi ==
<blockquote>
+
{|
{| style="font-size:9pt;"
+
|width="400"|[[Aliyu Tanko Ali|Aliyu Tanko Ali, MSc.]]
|width="400"|[[Tomas Agoston|Mgr. Tomáš Ágošton]]
+
|width="100"|I 4
|width="100"|M 113
+
|width="100"|441
|width="100"|729
+
 
|-
 
|-
|[[Michal Cervenansky|Mgr. Michal Červeňanský]]||M 161||471
+
|[[Andrej Balaz|MSc. Andrej Baláž]]||M 25|| 196
 
|-
 
|-
|[[Martin Florek|Mgr. Martin Florek]]||M 153||760
+
|[[Iveta Beckova|Mgr. Iveta Bečková]]||I 19|| 305
 
|-
 
|-
|[[Michal Jancosek|RNDr. Michal Jančošek]]||M 160||322
+
|[[Matej Fandl|Mgr. Matej Fandl]]||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Peter Klimo|Mgr. Peter Klimo]]||I 6||443
+
|[[Lukas Gajdosech|Mgr. Lukáš Gajdošech]]||I 4|| 441
 
|-
 
|-
|[[Jan Lacko|RNDr. Ján Lacko]]||I 4||441
+
|[[Endre Hamerlik|Mgr. Endre Hamerlik]]||I 7|| 444
 
|-
 
|-
|[[Michal Maly|Mgr. Michal Malý]]||I 6||443
+
|[[Martina Bodisova|Mgr. Martina Holasová]] (MD) ||I 5|| 442
 
|-
 
|-
|[[Peter Nather|Mgr. Peter Náther]]||I 6||443
+
|[[Michal Kracalik|Dr. mont. Michal Kráčalík]] (externé št. dGTL/x)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Michal Nociar|Mgr. Michal Nociar]]||M 122||
+
|[[Jozef Kubik|Mgr. Jozef Kubík]]||M113||TBD
 
|-
 
|-
|[[Pavla Nunukova|RNDr. Pavla Ňuňuková]]||M 153||760
+
|[[Daniel Kyselica|Mgr. Daniel Kyselica]]||M113||TBD
 
|-
 
|-
|[[Juraj Onderik|Mgr. Juraj Onderík]]||M 113||729
+
|[[Maria Meriova|Mgr. Mária Mériová]]||I 7||444
 
|-
 
|-
|[[Marian Ponik|Mgr. Marián Poník]]||M 153||760
+
|[[Dominika Mihálová|Mgr. Dominika Mihálová]]||I 5||442
 
|-
 
|-
|[[Michal Remis|Mgr. Michal Remiš]]||M 161||471
+
|[[Matej Pechac|Mgr. Matej Pecháč]] (externé št.)|| ||
 
|-
 
|-
|[[Katarina Smolenova|Mgr. Katarína Smoleňová]]||M 122||
+
|[[Stefan Pocos|Mgr. Štefan Pócoš]]||I 19||305
 
|-
 
|-
|[[Juraj Starinsky|Mgr. Juraj Starinský]]||M 161||471
+
|[[Dana Skorvankova|Mgr. Dana Škorvánková]]||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Jan Svantner|Mgr. Ján Švantner]]||I 6||443
+
|[[Paula Stancelova|RNDr. Paula Štancelová]] (preruš. št.)||I 3||388
 
|-
 
|-
|[[Marek Tomacha|Mgr. Marek Tomacha]]||M 159||720
+
|[[Ivor Uhliarik|Mgr. Ivor Uhliarik]] (nadštand. . št.)||I 28||845
|-
+
|[[Pavol Vanco|RNDr. Pavol Vančo]]||I 6||443
+
|-
+
|[[Martina Visnovska|Mgr. Martina Višnovská]]||I 2||395
+
|-
+
|[[Ivan Vnucko|RNDr. Ivan Vnučko]]||M 160||322
+
|-
+
|[[Jan Zizka|Mgr. Ján Žižka]]||M 163||702
+
 
|}
 
|}
</blockquote>
 
  
===Externisti===
+
==Externisti a spolupracovníci==
<blockquote>
+
 
{| style="font-size:9pt;"
+
{|
|width="400"|[[Jana Hanulova|Mgr. Jana Hanulová]]
+
|width="100"|
+
|width="100"|54773509
+
 
|-
 
|-
|[[Katarina Hennelova|PhDr. Katarína Hennelová, PhD.]]
+
|width="400"|[[Brona Brejova|doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD.]]
 +
|width="100"|M163
 +
|width="100"|207
 +
<!--|-
 +
|[https://www.researchgate.net/profile/Vladimira_Cavojova PaedDr. Vladimíra Čavojová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Milada Kovarova|RNDr. Milada Kovárová]]||I 6||443
+
|RNDr. Martin Bujňák, PhD.||[https://www.capturingreality.com/ Capturing Reality]||
 
|-
 
|-
|[[Vladimir Kvasnicka|prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.]]
+
|Ing. Peter Filo, PhD.||KM OF EU||
 +
<!--|-
 +
|[http://www.researchgate.net/profile/Lenka_Kostovicova Mgr. Lenka Kostovičová, PhD.]||ÚEP SAV||5477 5625-->
 
|-
 
|-
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6
+
|[http://www.ui42.sk/autori/martin-krupa.html?page_id=1633 Mgr. Martin Krupa]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 
|-
 
|-
|[[Peter Novak|Mgr. Peter Novák]]
+
|[http://www.ui42.sk/autori/robert-mraz.html?page_id=1637 Mgr. Robert Mráz]||[http://www.ui42.sk/ ui42]
 +
<!--|-
 +
|[[Milos Mrva|Mgr. Miloš Mrva]]||I 6||443-->
 
|-
 
|-
|[[Daniela Ostatnikova|doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]]|| ||59357524
+
|[http://uniba.sk/ludia/ostatnikova1 prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.]||[http://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/fyziologicky-ustav-lf-uk/ FÚ LF UK] ||59357524
 
|-
 
|-
|[[Julius Parulek|RNDr. Július Parulek]]||I 5||442
+
|[https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=11408 Mgr. Xenia Daniela Poslon]||[https://www.sav.sk/?lang=en&doc=ins-org-ins&institute_no=25&lang_change=sk UVSK SAV]
 
|-
 
|-
|[[Jaroslav Polec|doc. Ing. Jaroslav Polec, CSc.]]||I 5||442
+
|[https://www.kli.ac.at/en/people/kli_team/view/137 Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson]||[https://www.kli.ac.at KLI] ||
 
|-
 
|-
|[[Mikulas Popper|RNDr. Ing. Mikuláš Popper, CSc.]]||I 6||52635489<br>0918704880
+
|[[Maria Slavickova|PaedDr. Mária Slavíčková, PhD.]] ||M147 ||490
 
|-
 
|-
|[[Imrich Ruisel|prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.]]|| ||0918704880
+
|[[Jakub Srol|Mgr. Jakub Šrol]] ||[http://www.cspv.sav.sk/ CSPV SAV]||
 
|-
 
|-
|[[Martin Slota|Mgr. Martin Slota]]
+
|[https://www.katedrafilozofieffukf.com/pracovniacuteci.html prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD.] ||[https://www.katedrafilozofieffukf.com KF FiF UKF] ||
 
|-
 
|-
|[[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]||I 5||442
+
|[[Jozef Vasko|Ing. Jozef Vaško]]||FabLab||0918 625 614
 +
|-
 +
|[http://thales.doa.fmph.uniba.sk/katc/pages/member.php?jazyk=sk&clen=zlatos prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc]||M128||752
 
|}
 
|}
 +
 +
==Absolventi a emeritní členovia==
 +
 +
Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: [[DAI Alumni]]
 +
 +
 +
----
 +
 +
<p class="footnote" id="Volanie na klapku">
 +
<strong><sup>*)</sup></strong> Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 <var>klapka</var>, medzinárodne +421 2 602 95 <var>klapka</var>.
 +
</p>
  
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 11:48, 2 September 2022

Ľudia

Prítomnosť zamestnancov na pracovisku…

Štruktúra katedry

Vedúci katedry: Miestnosť Klapka*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Zástupcovia vedúceho katedry:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207
Tajomník:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Tajomník pre IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Sekretariát:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Oddelenie počítačovej grafiky a videnia

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD., DE (vedúci odd.) I 14 879
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Ing. Viktor Kocur, PhD (čiast. úväzok) I 4 441
RNDr. Martin Madaras, PhD. (čiast. úväzok) I4 441
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443

Oddelenie umelej inteligencie

Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. (vedúci odd.) I 36 109
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (čiast. úväzok) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (čiast. úväzok) I 6 443
Mgr. Peter Perešíni, PhD. (čiast. úväzok) M 25 196
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (čiast. úväzok) I 7 444
Mgr. Marek Šuppa (čiast. úväzok) M 25 196
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Oddelenie deklaratívneho programovania

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (vedúci odd.) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 15 727
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (čiast. úväzok) M 160 322

Centrum pre kognitívnu vedu

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (koordinátor) I 25 621
PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (čiast. úväzok) I 33b 374
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. (čiast. úväzok) M 159 720
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 11 672
Mgr. Martin Marko, PhD. (čiast. úväzok) I 33c
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (emer. učiteľ) I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (čiast. úväzok) I 37 370

Doktorandi

Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441
MSc. Andrej Baláž M 25 196
Mgr. Iveta Bečková I 19 305
Mgr. Matej Fandl I 5 442
Mgr. Lukáš Gajdošech I 4 441
Mgr. Endre Hamerlik I 7 444
Mgr. Martina Holasová (MD) I 5 442
Dr. mont. Michal Kráčalík (externé št. dGTL/x)
Mgr. Jozef Kubík M113 TBD
Mgr. Daniel Kyselica M113 TBD
Mgr. Mária Mériová I 7 444
Mgr. Dominika Mihálová I 5 442
Mgr. Matej Pecháč (externé št.)
Mgr. Štefan Pócoš I 19 305
Mgr. Dana Škorvánková I 3 388
RNDr. Paula Štancelová (preruš. št.) I 3 388
Mgr. Ivor Uhliarik (nadštand. dĺ. št.) I 28 845

Externisti a spolupracovníci

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 207
RNDr. Martin Bujňák, PhD. Capturing Reality
Ing. Peter Filo, PhD. KM OF EU
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. FÚ LF UK 59357524
Mgr. Xenia Daniela Poslon UVSK SAV
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M147 490
Mgr. Jakub Šrol CSPV SAV
prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD. KF FiF UKF
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Absolventi a emeritní členovia

Absolventi a niekdajší zamestnanci Katedry a bývalého Ústavu informatiky majú vlastnú stránku: DAI Alumni*) Z vonkajšej siete môžete pred klapkou vytočiť 02/602 95 klapka, medzinárodne +421 2 602 95 klapka.