(pridaní Lacko, Holasová, Gajdošech, Kubík, Kyselica, Mihálová, Bujňák, Filo; odobratý Mrva)
(Update miestností a klapiek)
Line 14: Line 14:
 
!style="background:none"|Vice-Heads of Department:
 
!style="background:none"|Vice-Heads of Department:
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24||278
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
 
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
 
|[[Tomas Vinar|doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.]]||M 163||207
Line 47: Line 47:
 
|[[Lubomir Lucan|prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
 
|[[Lubomir Lucan|prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD.]]||M 161||322
 
|-  
 
|-  
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (part-time)||M 113||729
+
|[[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] (part-time)||I 4||441
 
|-  
 
|-  
 
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
 
|[[Andrej Mihalik|Mgr. Andrej Mihálik, PhD.]]||I 6||443
Line 66: Line 66:
 
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (part-time)||I 18||436
 
|[[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]] (part-time)||I 18||436
 
|-
 
|-
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (Head of Section)||I 34||374
+
|[[Maria Markosova|doc. RNDr. Mária Markošová, PhD.]] (Head of Section)||I 34||869
 
|-
 
|-
 
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
 
|[[Marek Nagy|RNDr. Marek Nagy, PhD.]]||I 42||625
Line 75: Line 75:
 
|-
 
|-
 
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
 
|[[Julia Pukancova|Mgr. Júlia Pukancová, PhD.]]||I 7||444
|-
 
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]]  (part-time)||I 7||444
 
 
|-
 
|-
 
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 
|[[Alexander Simko|Ing. Alexander Šimko, PhD.]]||I 6||443
 +
|-
 +
|[[Jozef Siska|RNDr. Jozef Šiška, PhD.]]  (part-time)||I 7||444
 
|-
 
|-
 
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (part-time)||M 25||196
 
|[[Marek Suppa|Mgr. Marek Šuppa]] (part-time)||M 25||196
Line 90: Line 90:
 
|-
 
|-
 
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
 
|width="400"|[[Andrej Blaho|RNDr. Andrej Blaho, PhD.]]
|width="100"|I 5
+
|width="100"|M 162
|width="100"|442
+
|width="100"|133
 
|-
 
|-
 
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
 
|[[Peter Borovansky|RNDr. Peter Borovanský, PhD.]]||I 18||436
Line 97: Line 97:
 
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (Head of Section)||I 20||846
 
|[[Damas Gruska|doc. RNDr. Damas Gruska, PhD.]] (Head of Section)||I 20||846
 
|-
 
|-
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||625
+
|[[Dusan Guller|doc. RNDr. Dušan Guller, PhD.]]||I 28||845
 
|-
 
|-
 
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
 
|[[Frantisek Gyarfas|Ing. František Gyárfáš, PhD.]]||I 17||436
 
|-
 
|-
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24||278
+
|[[Tatiana Jajcayova|doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.]]||I 24a||278
 
|-
 
|-
 
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16|| 727
 
|[[Jan Kluka|Mgr. Ján Kľuka, PhD.]]||I 16|| 727
 
|-
 
|-
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 16||727
+
|[[Jan Komara|Ing. Ján Komara, PhD.]]||I 15||727
 
|-
 
|-
 
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]] (part-time)||M 160||322
 
|[[Ivan Polasek|doc. Ing. Ivan Polášek, PhD.]] (part-time)||M 160||322
Line 118: Line 118:
 
|width="100"|361
 
|width="100"|361
 
|-
 
|-
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (part-time)||I 33a||374
+
|[[Barbora Cimrova|RNDr. Barbora Cimrová, PhD.]] (part-time)||I 33b||374
 
|-
 
|-
 
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (coordinator)||I 25||621
 
|[[Igor Farkas|prof. Ing. Igor Farkaš, Dr.]] (coordinator)||I 25||621
 
|-
 
|-
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.] (part-time)||||
+
|[http://uniba.sk/ludia/gal4 PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD.] (part-time)||I 33b||374
 
|-
 
|-
 
|[http://uniba.sk/ludia/lacko54 doc. Ing. Peter Lacko, PhD.] ||M 159||720
 
|[http://uniba.sk/ludia/lacko54 doc. Ing. Peter Lacko, PhD.] ||M 159||720
Line 128: Line 128:
 
|[[Kristina Malinovska|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 11||672
 
|[[Kristina Malinovska|RNDr. Kristína Malinovská, PhD.]] ||I 11||672
 
|-
 
|-
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (part-time)||[http://unpf.sav.sk/?lang=en INPP SAS]||
+
|[[Martin Marko|Mgr. Martin Marko, PhD.]] (part-time)||I 33c||
 
|-
 
|-
 
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305
 
|[[Pavel Petrovic|Mgr. Pavel Petrovič, PhD.]]||I 19||305

Revision as of 14:18, 11 November 2021

People

Department Structure

Head of Department: Room Phone ext.*)
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. I 25 621
Vice-Heads of Department:
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207
Secretary:
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Secretary for IT:
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Secretariate:
Zdenka Slobodová I 24b 424

Section of Computer Graphics and Vision

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. I 3 388
prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. (Head of Section) I 14 879
RNDr. Zuzana Berger Haladová, PhD. M 153 760
Ing. Viktor Kocur, PhD. I 4 441
prom. fyz. Ľubomír Lúčan, PhD. M 161 322
RNDr. Martin Madaras, PhD. (part-time) I 4 441
Mgr. Andrej Mihálik, PhD. I 6 443

Section of Artificial Intelligence

Mgr. Vladimír Boža, PhD. M 25 196
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. I 36 109
prof. RNDr. Mária Lucká, PhD. (part-time) M 160 322
RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (part-time) I 18 436
doc. RNDr. Mária Markošová, PhD. (Head of Section) I 34 869
RNDr. Marek Nagy, PhD. I 42 625
Mgr. Peter Náther, PhD. (part-time) I 6 443
Mgr. Peter Perešíni, PhD. (part-time) M 25 196
Mgr. Júlia Pukancová, PhD. I 7 444
Ing. Alexander Šimko, PhD. I 6 443
RNDr. Jozef Šiška, PhD. (part-time) I 7 444
Mgr. Marek Šuppa (part-time) M 25 196
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. M 163 207

Section of Declarative Programming

RNDr. Andrej Blaho, PhD. M 162 133
RNDr. Peter Borovanský, PhD. I 18 436
doc. RNDr. Damas Gruska, PhD. (Head of Section) I 20 846
doc. RNDr. Dušan Guller, PhD. I 28 845
Ing. František Gyárfáš, PhD. I 17 436
doc. RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD. I 24a 278
Mgr. Ján Kľuka, PhD. I 16 727
Ing. Ján Komara, PhD. I 15 727
doc. Ing. Ivan Polášek, PhD. (part-time) M 160 322

Centre for Cognitive Science

prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD. I 35 361
RNDr. Barbora Cimrová, PhD. (part-time) I 33b 374
prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (coordinator) I 25 621
PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. (part-time) I 33b 374
doc. Ing. Peter Lacko, PhD. M 159 720
RNDr. Kristína Malinovská, PhD. I 11 672
Mgr. Martin Marko, PhD. (part-time) I 33c
Mgr. Pavel Petrovič, PhD. I 19 305
doc. PhDr. Ján Rybár, PhD. (emeritus) I 11 672
doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. (part-time) I 37 370

Doctoral students

Aliyu Tanko Ali, MSc. I 4 441
MSc. Andrej Baláž M 25 196
Mgr. Iveta Bečková I 19 305
Mgr. Matej Fandl I 5 442
Mgr. Lukáš Gajdošech I 4 441
Mgr. Endre Hamerlik I 7 444
Mgr. Martina Holasová I 5 442
Mgr. Stanislav Krajčovič I 5 442
Dr. mont. Michal Kráčalík (external st. dGTL/x)
Mgr. Jozef Kubík M113 TBD
Mgr. Daniel Kyselica M113 TBD
Mgr. Mária Mériová I 7 444
Mgr. Dominika Mihálová I 5 442
Mgr. Matej Pecháč (external st.)
Mgr. Štefan Pócoš I 19 305
Mgr. Dana Škorvánková I 3 388
RNDr. Paula Štancelová (interrupted st.) I 3 388
Mgr. Ing. Matúš Tuna I 42 625
Mgr. Ivor Uhliarik (extended st.) I 28 845

External cooperating staff

doc. Mgr. Broňa Brejová, PhD. M163 217
RNDr. Martin Bujňák, PhD. Capturing Reality
Ing. Peter Filo, PhD. KM OF EU
Mgr. Martin Krupa ui42
Mgr. Robert Mráz ui42
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. IP FM CU 59357524
Mgr. Xenia Daniela Poslon IRSC SAS
Priv. Doz. Dr. Isabella Sarto-Jackson KLI
PaedDr. Mária Slavíčková, PhD. M147 490
Mgr. Jakub Šrol, PhD. CSPV SAV
prof. PhDr. Silvia Tomašková, PhD. FF UKF Nitra
Ing. Jozef Vaško FabLab 0918 625 614
prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc M128 752

Alumni & Emeriti

Previous employees and students of Department of Applied Informatics, previously Institute of Informatics maintain a dedicated page: DAI Alumni


*) From Slovakia, you can call 02-60295-extension; from abroad, the number is: +421-2-60295-extension.