Line 20: Line 20:
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
 +
 +
 +
}}

Revision as of 12:43, 19 September 2011

Pavol Fabo

Pavol Fabo
Meno: Mgr. Pavol Fabo
doktorand
Email: pavol.fabo@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 113
Adresa: Mgr. Pavol Fabo
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

HCI - http://sccg.sk/~fabo/ [Project_1