Line 13: Line 13:
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 
[[Project 1|Projekt (1)]]
 
[[Project 1|Projekt (1)]]
 +
 
[[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 
[[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
 
[[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
 
[[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
  

Revision as of 17:41, 7 December 2009

Pavol Fabo

Pavol Fabo
Meno: Mgr. Pavol Fabo
doktorand
Email: pavol.fabo@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 113
Adresa: Mgr. Pavol Fabo
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Projekt (1)

Projektový seminár (2)

Modelovacie a renderovacie techniky

Výskum

HCI, TUI, Interface design

Publikácie