Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
  * [[Project 1|Projekt (1)]]
+
* [[Project 1|Projekt (1)]]
  * [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
+
* [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
  * [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
+
* [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Revision as of 17:40, 7 December 2009

Pavol Fabo

Pavol Fabo
Meno: Mgr. Pavol Fabo
doktorand
Email: pavol.fabo@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 113
Adresa: Mgr. Pavol Fabo
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

* Projekt (1)
* Projektový seminár (2)
* Modelovacie a renderovacie techniky

Výskum

HCI, TUI, Interface design

Publikácie