m
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
  * [[Project 1|Projekt (1)]]
 +
  * [[Project Seminar 2|Projektový seminár (2)]]
 +
  * [[Modelling and Rendering Techniques|Modelovacie a renderovacie techniky]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===
 +
HCI, TUI, Interface design
  
 
=== Publikácie ===
 
=== Publikácie ===
  
 
}}
 
}}

Revision as of 17:40, 7 December 2009

Pavol Fabo

Pavol Fabo
Meno: Mgr. Pavol Fabo
doktorand
Email: pavol.fabo@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 113
Adresa: Mgr. Pavol Fabo
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

 * Projekt (1)
 * Projektový seminár (2)
 * Modelovacie a renderovacie techniky

Výskum

HCI, TUI, Interface design

Publikácie