m
Line 7: Line 7:
 
   | phone    =  
 
   | phone    =  
 
   | room    = M 113
 
   | room    = M 113
   | email    =  
+
   | email    = pavol.fabo@fmph.uniba.sk
 
   | web      =  
 
   | web      =  
 
   | info    =
 
   | info    =

Revision as of 13:05, 7 September 2009

Pavol Fabo

Pavol Fabo
Meno: Mgr. Pavol Fabo
doktorand
Email: pavol.fabo@fmph.uniba.sk
Miestnosť: M 113
Adresa: Mgr. Pavol Fabo
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Výskum

Publikácie