m
m
Line 16: Line 16:
 
* [[BSc Seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[BSc Seminar|Bakalársky seminár]]
 
* [[Machine Learning|Strojové učenie]] (v niektorých semestroch)
 
* [[Machine Learning|Strojové učenie]] (v niektorých semestroch)
* [[Programming 4|Programovanie 4]]
+
* [[Programming 4|Programovanie 4]], [[Programming 5|Programovanie 5]]
 
* [[Information Systems Development|Tvorba informačných systémov]]
 
* [[Information Systems Development|Tvorba informačných systémov]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
 
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]

Revision as of 00:17, 15 February 2012

Pavel Petrovič

Pavel Petrovič
Meno: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: (+421 2 602 95) 278
Email: ppetrovic@acm.org
Miestnosť: i24a
Adresa: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • evolučné výpočty, robotika a design
  • umelá inteligencia a strojové učenie
  • distribuované systémy
  • simulácia
  • AI-robotika
  • výuková robotika a robotické súťaže
  • výuka informatiky
  • Logo a iné výukové prostredia, konštrukcionizmus

Publikácie