m
Line 12: Line 12:
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ Princípy počítačov - hardvér]
 
* [[Algorithms_for_AI_Robotics|Algoritmy pre AI robotiku]]
 
* [[Algorithms_for_AI_Robotics|Algoritmy pre AI robotiku]]
 
* [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
 
* [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]

Revision as of 06:51, 2 October 2015

Pavel Petrovič

Pavel Petrovič
Meno: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421-915772685
Email: ppetrovic@acm.org
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • evolučné výpočty, robotika a design
  • umelá inteligencia a strojové učenie
  • distribuované systémy
  • simulácia
  • AI-robotika
  • výuková robotika a robotické súťaže
  • výuka informatiky
  • Logo a iné výukové prostredia, konštrukcionizmus

Publikácie