m
m
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 5: Line 5:
 
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
 
   | section  = Oddelenie umelej inteligencie
 
   | position = učiteľ
 
   | position = učiteľ
   | phone    = (+421 2 602 95) 278
+
   | phone    = +421-915772685
   | room    = i24a
+
   | room    = i19
   | email    = ppetrovic[[Image:zavinac.gif|@]]acm.org
+
   | email    = pavel.petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
   | web      = [http://www.ii.fmph.uniba.sk/~petrovic/ homepage]
+
   | web      = [http://www.dai.fmph.uniba.sk/~petrovic/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =
  
 
=== Výučba ===
 
=== Výučba ===
 +
* [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/pphw/ Princípy počítačov - hardvér]
 
* [[Algorithms_for_AI_Robotics|Algoritmy pre AI robotiku]]
 
* [[Algorithms_for_AI_Robotics|Algoritmy pre AI robotiku]]
 
* [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
 
* [[Practical Classes in Robotics|Praktický seminár robotiky]]
Line 18: Line 19:
 
* [[Programming 4|Programovanie 4]], [[Programming 5|Programovanie 5]]
 
* [[Programming 4|Programovanie 4]], [[Programming 5|Programovanie 5]]
 
* [[Information Systems Development|Tvorba informačných systémov]]
 
* [[Information Systems Development|Tvorba informačných systémov]]
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]]
+
* [[Programming Paradigms|Programovacie paradigmy]] (v niektorých semestroch, podpora predmetu)
 +
* [[Information Systems Lifecycle|Životný cyklus informačných systémov]]
 +
* [[Applied Robotics Information|Aplikovaný robotický seminár]]
  
 
=== Výskum ===
 
=== Výskum ===

Latest revision as of 10:27, 20 September 2021

Pavel Petrovič

Pavel Petrovič
Meno: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421-915772685
Email: pavel.petrovic@uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • evolučné výpočty, robotika a design
  • umelá inteligencia a strojové učenie
  • distribuované systémy
  • simulácia
  • AI-robotika
  • výuková robotika a robotické súťaže
  • výuka informatiky
  • Logo a iné výukové prostredia, konštrukcionizmus

Publikácie