m
 
Line 7: Line 7:
 
   | phone    = +421-915772685
 
   | phone    = +421-915772685
 
   | room    = i19
 
   | room    = i19
   | email    = ppetrovic[[Image:zavinac.gif|@]]acm.org
+
   | email    = pavel.petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]uniba.sk
 
   | web      = [http://www.dai.fmph.uniba.sk/~petrovic/ homepage]
 
   | web      = [http://www.dai.fmph.uniba.sk/~petrovic/ homepage]
 
   | info    =
 
   | info    =

Latest revision as of 09:27, 20 September 2021

Pavel Petrovič

Pavel Petrovič
Meno: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421-915772685
Email: pavel.petrovic@uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • evolučné výpočty, robotika a design
  • umelá inteligencia a strojové učenie
  • distribuované systémy
  • simulácia
  • AI-robotika
  • výuková robotika a robotické súťaže
  • výuka informatiky
  • Logo a iné výukové prostredia, konštrukcionizmus

Publikácie