Pavel Petrovič

Pavel Petrovič
Meno: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
učiteľ
Oddelenie: Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421-915772685
Email: pavel.petrovic@uniba.sk
Miestnosť: i19
Adresa: Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava
Web: homepage

Výučba

Výskum

  • evolučné výpočty, robotika a design
  • umelá inteligencia a strojové učenie
  • distribuované systémy
  • simulácia
  • AI-robotika
  • výuková robotika a robotické súťaže
  • výuka informatiky
  • Logo a iné výukové prostredia, konštrukcionizmus

Publikácie

(Presmerované z Pavel Petrovic)