Paula Štancelová

Paula Štancelová
Meno: RNDr. Paula Štancelová
doktorandka
Email: paula.stancelova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-3
Adresa: RNDr. Paula Štancelová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

  • Matematika (3)
  • Akademické podporné centrum

Letný semester:

  • ...

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky, mračná bodov, sématická interpretácia scény

Publikácie

  • Budzakova, Paula, Elena Sikudova, and Zuzana Berger Haladova. "Color Object Retrieval Using Local Features Based on Opponent-Process Theory." International Conference on Computer Vision and Graphics. Springer, Cham, 2018.
Revision as of 15:28, 22 September 2020 by Kluka (Talk | contribs) (Kluka premiestnil stránku Paula Budzakova/sk na Paula Stancelova/sk: Vydaj)