Paula Budzáková

Paula Budzáková
Meno: Mgr. Paula Budzáková
doktorandka
Email: budzakova9@uniba.sk
Miestnosť: I-4
Adresa: Mgr. Paula Budzáková
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

Zimný semester:

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky

Publikácie

Revision as of 21:43, 15 September 2016 by Budzakova (Talk | contribs)