Paula Štancelová

Paula Štancelová
Meno: RNDr. Paula Štancelová
doktorandka
Email: paula.stancelova@fmph.uniba.sk
Miestnosť: I-3
Adresa: RNDr. Paula Štancelová
Katedra aplikovanej informatiky
FMFI UK
Mlynská dolina
824 48 Bratislava

Výučba

V akad. roku 2020/2021 som na materskej dovolenke

Výskum

  • Počítačové videnie
    • Lokálne príznaky, 3D príznaky, mračná bodov, sématická interpretácia scény

Publikácie

  • Štancelová, Paula - Šikudová, Elena - Černeková, Zuzana. 3D Feature Detector-Descriptor Pair Evaluation on Point Clouds. 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2020) : Proceedings 2020 1. vyd. Delft : Delft University of Technology, 2020 S. 590-594
  • Štancelová, Paula - Šikudová, Elena - Černeková, Zuzana. Performance Evaluation of Selected 3D Keypoint Detector–Descriptor Combinations. Computer Vision and Graphics 2020 : Proceedings 1. vyd. Cham : Springer Nature, 2020 S. 188-200
  • Štancelová, Paula - Šikudová, Elena - Berger Haladová, Zuzana. Color object retrieval using local features based on opponent-process theory. Computer Vision and Graphics : International Conference, ICCVG 2018 : Proceedings 1. vyd. Cham : Springer International Publishing AG, 2018 S. 275-286
(Presmerované z Paula Budzakova)