Rozpoznávanie obrazcov 2-AIN-204

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Rozpoznávanie obrazcov (2-AIN-204)
Prerekvizity:
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: 2P+2C
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-204 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s metódami klasifikácie príznakov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Prezentacie k prednaske su na http://www.sccg.sk/~sikudova/