Rozpoznávanie obrazcov 2-AIN-204

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Rozpoznávanie obrazcov (2-AIN-204)
Prerekvizity:
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: 2P+2C
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 40/60
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-204 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Elena Šikudová, PhD.
E-mail: sikudova@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.sccg.sk/~sikudova/

Popis predmetu:

Oboznámiť študentov s metódami klasifikácie príznakov.

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Prezentacie k prednaske su na http://www.sccg.sk/~sikudova/

Revision as of 16:42, 6 June 2012 by Sikudova (Talk | contribs) (Created page with "{{Predmet | name = Rozpoznávanie obrazcov | code = 2-AIN-204 | prerequisites = | semester = Letný | year = 1 | credits = 6 | form = 2P+2C | evaluation = 40/60 …")

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)