Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Princípy počítačov - Operačné systémy (1-AIN-180)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Operating_Systems/sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-180 (fakultná služba)
Vyučujúci: Pavel Petrovič a Jozef Šiška
E-mail: pavel.petrovic@fmph.uniba.sk, jozef.siska@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 14:35, 21 September 2021 by Petrovic (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)