Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Princípy počítačov - Operačné systémy (1-AIN-180)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 75/25
Webstránka predmetu: http://user.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyi/os1bak.html
Informačný list: Informačný list 1-AIN-180 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Peter Tomcsányi
E-mail: tomcsanyi@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://user.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyi/

Popis predmetu:

Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne

Revision as of 21:27, 20 August 2008 by Petrovic (Talk | contribs)