m
 
Line 10: Line 10:
 
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Operating_Systems/sk
 
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Operating_Systems/sk
 
   | teacher = Pavel Petrovič a Jozef Šiška
 
   | teacher = Pavel Petrovič a Jozef Šiška
   | email = tomcsanyi[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
+
   | email = pavel.petrovic[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk, jozef.siska[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage =  
 
   | homepage =  
 
   | description = Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.
 
   | description = Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.

Latest revision as of 13:35, 21 September 2021

Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Princípy počítačov - Operačné systémy (1-AIN-180)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Operating_Systems/sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-180 (fakultná služba)
Vyučujúci: Pavel Petrovič a Jozef Šiška
E-mail: pavel.petrovic@fmph.uniba.sk, jozef.siska@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne