m
Line 3: Line 3:
 
   | code = 1-AIN-180
 
   | code = 1-AIN-180
 
   | prerequisites = žiadne
 
   | prerequisites = žiadne
   | semester = Letný
+
   | semester = Zimný
 
   | year = 1
 
   | year = 1
 
   | credits = 5
 
   | credits = 5
 
   | form = K - kurz (4)
 
   | form = K - kurz (4)
   | evaluation = 75/25
+
   | evaluation = 100/0
   | webpage = http://user.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyi/os1bak.html
+
   | webpage = https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Operating_Systems/sk
   | teacher = RNDr. Peter Tomcsányi
+
   | teacher = Pavel Petrovič a Jozef Šiška
 
   | email = tomcsanyi[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | email = tomcsanyi[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
   | homepage = http://user.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyi/
+
   | homepage =  
 
   | description = Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.
 
   | description = Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Povinný v [[Bachelor program in Applied Informatics|Bakálarskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 13:35, 21 September 2021

Princípy počítačov - Operačné systémy 1-AIN-180

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Princípy počítačov - Operačné systémy (1-AIN-180)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: K - kurz (4)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://dai.fmph.uniba.sk/w/Course:Operating_Systems/sk
Informačný list: Informačný list 1-AIN-180 (fakultná služba)
Vyučujúci: Pavel Petrovič a Jozef Šiška
E-mail: tomcsanyi@fmph.uniba.sk

Popis predmetu:

Vrstvový model počítača. Operačný systém – história, štruktúra, základné pojmy. Správa procesov, správa pamäte, správa zariadení, správa súborov a správa procesov. Úlohy jednotlivých správ, koordinácia procesov, uviaznutie, teoretické problémy a ich riešenia.

Je časťou študijného programu: Povinný v Bakálarskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne