Oznamy

[[Kuz.jpg]]

Kognícia a umelý život IX

tento rok naša katedra organizuje tradičnú slovensko-českú konferenciu o kognícii a umelom živote

Zmeny v štúdijných programoch

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že u nasledujúcich predmetov došlo k zmene oproti informácii v ročenke a vďaka tomu je ich možné si zapísať v letnom semestri 2009:
 • 2-INF-150, Strojové učenie - Vinař, T., Petrovič, P., 1/L, 6 kreditov (presunuté zo zimného semestra, zmena vyučujúceho)
 • 2-INF-147, Vyhľadávanie v texte - Brejová, B., 1-2/L, 6 kreditov (zrušené suspendovanie, zmena vyučujúceho)
 • 2-AIN-504, Seminár z bioinformatiky (2) - Vinař, T., 1-2/L, 1 kredit (zrušené suspendovanie, zmena vyučujúceho)
 • 2-IKV-112 Moderné sociálne teórie – Németh, Š., 1/L, 5 kreditov (presunuté zo zimného semestra, zmena vyučujúceho)
 • 2-AIN-181, Evolučné algoritmy - Markošová, M., 1/L, 3 kredity (presunuté zo zimného semestra)
 • 2-AIN-104, Výpočtové modelovanie kognitívnych procesov - Kvasnička, V. 1,2/L, 2 kredity (FIIT, DE 150, Piatok 10:00)

Zmeny vyučujúceho:

 • 2-AIN-143, Kvalitatívne modelovanie a simulácia - Macko, M.
 • 2-IKV-141, Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii – Chudý, V.
 • 2-IKV-183, Psycholingvistika - Bašnáková, J.

Predmety, ktoré nebudú:

 • 1-AIN-680 Extrémne programovanie - Gyárfáš, F. (bol odučený v zime)
 • 1-AIN-646 Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web - Homola, M. (presun do letného semestra 2009/2010)
 • 2-IKV-262, Výpočtová psycholingvistika - Farkaš, I.
 • 2-IKV-234, Znalostné systémy - Popper, M.
 • 2-IKV-182, Súčasné teórie vedomia - Gál, E.
[[MRI.jpg]]

Seminár (v angličtine): Dr. Susanne Reiterer (Department of Neuroradiology, University of Tübingen, Germany) - Language talent: preliminary results from a large scale psycholinguistic and brain imaging study

Anglický abstrakt: In recent years we can observe an increasing interest into investigating individual differences in language learning capacity (talent or aptitude) with brain imaging techniques such as, in the first place, functional and anatomical magnetic resonance imaging. We performed a large-scale series of investigations of 130 individually gifted second language learners, scrutinizing their productive and perceptive second language capacities, their psychological profiles (e.g. personality), as well as their brains, by performing anatomical and functional MRI scans. In my talk I will try to give an overview of the preliminary results of our large sample studied.
[[Group.gif]]

ABCD Workshop on Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra

Medzinárodný workshop, ktorý sa koná na našej katedre od pondelka do stredy je časťou európskeho programu AutoMathA: Automata, Mathematics and Applications, ktorý je podporený Európskou nadáciou pre vedu. Hlavné témy workshopu sú Automata and Logic, Automata and Groups, and Growth Functions. Prednášky sú verejné, pozývame Vás.
[[Fll-logo.gif]]

FIRST LEGO League na Slovensku

V piatok 14.novembra sa v Univerzitnom pastoracnom centre konala sutaz FIRST LEGO League, ktorú spolu s Katedrou základov a vyučovania informatiky organizuje naša katedra. Pozrite si video zo súťaže na Aktualne.SK
[[Logo-owasp.gif]]

Bezpečnosť webových aplikácií (pozvaná prednáška)

Predmet Moderný prístup k webdizajnu uvedie pozvanú prednášku Pavla Lupáka (Nethemba, OWASP) na tému „Bezpečnosť webových aplikácií“. Okrem úvodu do problematiky a základov bezpečnosti prednáška poskytne predovšetkým prehľad nových typov útokov, ktoré súvisia s novými webovými technológiami (AJAX, XML) a bude sprevádzaná praktickou demonštráciou.
[[Thesis.jpg]]

Témy bakalárskych a diplomových prác

Katedra aplikovanej informatiky na týchto stránkach zverejnila zoznam tém pre bakalárske a diplomové práce vypísané na školský rok 2008/2009. Tento zoznam sa bude ďalej priebežne aktualizovať podľa možností zadávateľov tém. Študenti môžu informovať zadávateľov tém o predbežnom záujme a informovať sa o podrobnostiach jednotlivých tém.
[[Logo fakulty.png]]

Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Miloša Šrámka, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky pozýva na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Miloša Šrámka, PhD. ktorá sa bude konať v auditóriu C, 18. septembra 2008 o 13:00 na tému "Výzvy obrazového zobrazovania v medicíne".
[[Kr.png]]

Špeciálny seminár z UI, hostia: Chiaki Sakama a Katsumi Inoue

Dňa 6. septembra budú našimi hisťami prof. Chiaki Sakama z Wakayama University a prof. Katsumi Inoue z National Institute of Informatics v Japonsku. Pri tejto príležitosti sa bude konať špeciálny seminár z umelej inteligencie, na ktorom budý mať prof. Sakama aj prof. Inoue pozvanú prednášku. Každý je srdečne pozvaný.
[[Launching.png]]

Nové stránky katedry

So začiatkom nového semestra štartujeme tieto nové katedrové stránky , ktoré odteraz slúžia ako oficiálne webstránky katedry. Nájdete tu linky a informácie o všetkých predmetoch, ktoré katedra poskytuje, o výskumných projektoch a ďalších aktivitách. Vďaka technológii Wiki môžu obsah tvoriť priamo všetci zamestnanci katedry, želáme si, aby sa stránky stali užitočným nástrojom pre nás, pre študentov ako i hostí. Stránky budeme udržovať v anglickej aj slovenskej verzii. Prosím napíšte nám na daiweb@lists.ii.fmph.uniba.sk ak máte akékoľvek otázky alebo nápady.
[[Defense.png]]

Obhajoba diplomových prác

'Poslední' absolventi zamerania Umelá inteligencia obhájili svoje diplomové práce. Pozrite si niekoľko obrázkov z ich prezentácii.

Archív správ...

Revision as of 11:21, 3 February 2009 by Homola (Talk | contribs)