(Archivácia oznamov z r. 2012 a starších)
Line 20: Line 20:
 
}}
 
}}
 
</onlyinclude>
 
</onlyinclude>
 
 
{{News
 
{{News
 
   |title = Central European Seminar on Computer Graphics for students
 
   |title = Central European Seminar on Computer Graphics for students
Line 35: Line 34:
 
   |text =  Ďaľšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
 
   |text =  Ďaľšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
 
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
}}
 
 
{{News
 
  |title = Slávnostný odborný seminár pri príležitosti 70. narodenín Jána Šefránka
 
  |when = 11. mája 2012
 
  |image = Image:70.jpg
 
  |text = Srdečne Vás pozývame na slávnostný odborný seminár pri príležitosti 70. narodenín doc. PhDr. Jána Šefránka, CSc. Seminár sa uskutoční v piatok 11. mája 2012 od 9:00-12:00 v posluchárni C Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. Na seminári odzneje osem 15-minutových odborných príspevkov a krátka úvodná prednáška doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. Tešíme sa na Vašu účasť, prosíme potvrďte ju u Dr. Martina Takáča, takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk.
 
  |link = [[Media:pozvankaJS70.pdf|pozvánka (pdf)]]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Kognice a umělý život XII
 
  |when = 22.-25. mája 2012
 
  |image = Image:kuzXII.jpg
 
  |text =  Dvanáste česko-slovenské stretnutie KUZ organizujú kolegovia z Čiech a bude sa konať v hoteli Floret, Průhonice u Prahy. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie transdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
 
  |link = [http://www.kuz.cvut.cz/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Študentská vedecká konferencia
 
  |when = 25. apríla 2012
 
  |image = Image:svk.jpg
 
  |text =  Dovoľujeme si vás upozorniť na termíny Študentskej vedeckej konferencie:<ul><li>Odovzdanie príspevkov: 8.4.2012 (pozor! neskoré príspevky nebudeme akceptovať)</li><li>Konanie konferencie: 25.4.2012</li><li>Postery: 18.4.-4.5.</li></ul> Tak ako po minulé roky, krátke abstrakty aj vybrané dlhé príspevky vyjdú v zborníku ŠVK, pričom časť s dlhými príspevkami bude recenzovaná.
 
  |link = [http://www.fmph.uniba.sk/svk Viac informácií na stránke konferencie...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Pracovné príležitosti pre absolventov
 
  |when = 01. februára 2012
 
  |image = Image:joboffer.png
 
  |text =  Na stránkach KAI príležitostne uverejňujeme pracovné ponuky pre našich absolventov. Práve tam pribudli dve ponuky od spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Týmto zároveň chceme osloviť aj ďalšie spoločnosti, ktoré by mali o našich absolventov záujem: napíšte nám, napr. na adresu daiweb[[Image:zavinac.gif|@]]lists.dai.fmph.uniba.sk a vaše ponuky radi zverejníme.
 
  |link = [[Job offers|Stránka s pracovnými ponukami]]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Prednáška prof. Matthiasa Scheutza na predvianočnom stretnutí MEi:CogSci
 
  |when = 15. decembra 2011
 
  |image = Image:chriscog.jpg
 
  |text =  V rámci tradičného stretnutia poslucháčov medzinárodného magisterského programu Kognitívna veda ([http://www.meicogsci.eu/ MEiCogSci]) z Viedne, Ľubľany a Bratislavy predniesol prof. Matthias Scheutz z laboratória Human-Robot Interaction na Tuftsovej univerzite prednášku o svojej práci [http://hrilab.cs.tufts.edu/publications/chenscheutzschermerhorn10hri.pdf Investigating Multimodal Real-Time Patterns of Joint Attention in an HRI Word Learning Task]. Stretnutie pokračovalo prehľadom štúdijných programov na inštitúciách vo Viedni, ktorý prezentoval Prof. Markus Peschl, v Ľubľane, ktorý si pripravil Urban Kordeš a v Bratislave, ktorý priblížil Igor Farkaš. Stretnutie pokračovalo neformálnym spoločenským programom v areáli fakulty a centra mesta. Pre záujemcov o viac informácií o publikáciách prednášajúceho:
 
  |link = [http://hrilab.cs.tufts.edu/people/matthias.php Webstránka prof. Scheutza]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title = Presuny predmetov v bakalárskom štúdijnom programe AIN
 
  |when = 30. novembra 2011
 
  |image = Image:shuffle.jpg
 
  |text = Z dôvodov lepšej nadväznosti predmetov v bakalárskom programe dochádza k presunu niektorých predmetov medzi semestrami. Kvôli tomu sa niektoré predmety budú vyučovať inak, ako je uvedené v aktuálnej ročenke. Prosíme, aby ste zladili svoje štúdijné plány s touto zmenou. Týka sa to hlavne druhákov, pretože JAVA nebude až v 3. ročníku v zimnom semestri, ale už teraz v 2. ročníku v letnom semestri, hneď po povinnom C++. Presná špecifikácia zmeny nasleduje. Pôvodne plánované zaradenie predmetov do semestrov:<br/><br/>1-AIN-172, Programovanie (4), Borovanský 3/Z  (vyučuje sa v ZS 2011/2012)<br/>1-AIN-511, Funkcionálne programovanie, Borovanský 3/Z (vyučuje sa v ZS 2011/2012)<br/>1-AIN-372, Programovanie (5), Petrovič 3/L (bude sa ešte vyučovať v LS 2011/2012)<br/>1-AIN-430, Programovacie paradigmy, Borovanský 2/L (nebude v LS  2011/2012)<br/><br/>Nové zaradenie predmetov:<br/><br/>1-AIN-172, Programovanie (4), Borovanský  <font color=red>2/L</font>  (bude  aj v LS 2011/2012)<br/>1-AIN-511, Funkcionálne programovanie, Borovanský <font color=red>3/L</font>  (bude až v LS 2012/2013)<br/>1-AIN-372, Programovanie (5), Petrovič <font color=red>3/Z (ale bude ešte aj v LS 2011/2012!)</font><br/>1-AIN-430, Programovacie paradigmy, Borovanský <font color=red>3/Z</font> (bude až v ZS  2012/2013)
 
  |link =
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  FIRST LEGO League na Slovensku
 
  |when = 22. novembra 2011 
 
  |image = Image:fll-logo.gif
 
  |text =  Súťaž FIRST LEGO League v stavbe a programovaní robotov pre deti vo veku 10-16 rokov sa koná v Univerzitnom pastoračnom centre od 9-16.30. Mladí robotici budú súťažiť v kategóriách Robot-Design, Prezentácia výskumného projektu, Tímová práca a hlavnej disciplíne - turnaji robotov Robot-Game. Tu je [[Media:sprava_fll.pdf|tlačová správa]].
 
  |link = [http://firstlegoleague.sk/ Viac informácií na stránkach súťaže...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Pozvané prednášky o Tvorbe informačných systémov 
 
  |when = 7., 14., 21. novembra a 5. decembra 2011, 9:00, miestnosť F2
 
  |image = Image:integration.png
 
  |text = Príďte sa pozrieť na pozvané prednášky z oblasti tvorby informačných systémov, ktoré sú prístupné pre všetkých záujemcov a sú súčasťou predmetu TIS:<br/><br/> <b>7.11. Integrácia informačných systémov</b>, <i>Dr. Pavol Mederly</i>, 20-ročné skúsenosti o integrácii univerzitných informačných systémov<br/> <b>14.11. Anotácie v informačných systémoch</b>, <i>Dr. Andrej Lúčny</i> - využitie mechanizmov anotácií<br/> <b>21.11. Agilné metódy vývoja IS</b>, <i>Mgr. Martin Hinca</i> - tvorba informačných systémov modernými metódami.<br/><b>5.12. Soft skills</b>, <i>Ing. Andrea Čekovská</i> - čo potrebuje vedieť informatik o živote v softvérovej firme a netýka sa to priamo informatiky
 
  |link = [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Stránka predmetu]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Integrating Action and Language in Humanoid Robots 
 
  |when = 4. júl 2011. 10:00 BC-300 FEI STU
 
  |image = Image:iCub.gif
 
  |text = zaujímavá prednáška z oblasti robotiky a kognitívnej vedy, pojednávajúca o experimentovaní s humanoidným robotom iCub. Prednáša Martin Peniak, PhD študent pracujúci na projekte ITALK FP7 na univerzite v Plymouthe
 
  |link = [http://www.robotika.sk www.robotika.sk]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Študentský seminár CESCG a konferencia SCCG
 
  |when = 28.-30. apríla 2011, 2.-4. mája 2011
 
  |image = Image:cescg.png
 
  |text = Jarná konferencia počítačovej grafiky ([http://www.sccg.sk/ www.sccg.sk]) a študentský seminár CESCG ([http://www.cescg.org www.cescg.org]) sa koná v Hoteli Galbov Mlyn vo Viničnom na prelome apríla a mája.
 
  |link = [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title = Odborný rast našich kolegov
 
  |when = december 2010 - január 2011
 
  |image = Image:pyramid.jpg
 
  |text = Tomáš Vinař získal od ministra školstva SR ocenenie v kategórií "Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov" za svoju prácu ([http://www.webnoviny.sk/vzdelavanie/-jurzyca-ocenil-osobnosti-vedy-a-technik/261232-clanok.html článok]).<br>
 
Ľubica Beňušková bude mať v rámci inauguračného konania 10. januára 2011 prednášku na tému Výpočtová neurogenetika - nová paradigma v umelej inteligencii
 
([http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/201011/HabIn/Benuskova.pdf oznam]).<br>
 
Igor Farkaš získal od Humboldtovej nadácie grant na zakúpenie vybavenia (prístroj na meranie EEG a základné robotické vybavenie) pre experimentálny výskum v rámci kognitívnej vedy
 
([http://www.pressburg.diplo.de/Vertretung/pressburg/de/AKTUELL/Farkas__13.12.2010.html článok] na stránke Veľvyslanectva SRN).
 
  |link =
 
}}
 
 
{{News
 
|title = Obhajoby informatických dizertačných prác
 
  |when = november 2010
 
  |image = Image:phd_defense.jpg
 
  |text = V novembri nasleduje ďalšia séria verejných obhajob dizertačných prác z odborov informatika a didaktika informatiky. Doktorandi a prípadní záujemcovia o doktorandské štúdium sú veľmi vítaní.
 
  |link = [[Media:obhajoby_november_2010.pdf|Zoznam novembrových informatických obhajob dizertačných prác]]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title = Výber tém bakalárskych a diplomových prác
 
  |when = 1. októbra 2010
 
  |image = Image:crossroad.png
 
  |text = Je tu čas vybrať si tému bakalárskej alebo diplomovej práce. Témy sú zadané v systéme [http://ais.uniba.sk/ AIS]. Pomôcť zorientovať sa môže aj dokument s prehľadom zamerania jednotlivých školiteľov. Po preštudovaní oboch zdrojov sa informujte priamo u školiteľov, či majú ešte voľnú kapacitu, prípadne či ponúkajú nejakú zaujímavú tému.<br/><br/><font color="red">Nové: [[Media:pokyny.txt|pokyny k prihlasovaniu sa na bakalárske témy]]</font>
 
  |link = [[Media:skolitelia_informatika.pdf|zoznam školiteľov]]
 
}}
 
 
{{News
 
|title = Seminár prof. Brendan McCane
 
  |when = 27. septembra 2010, 14:00, I9
 
  |image = Image:brendan.jpg
 
  |text = Pozývame Vás na prednášku s názvom "Characterizing Smooth Shapes", ktorú prednesie prof. McCane, vedúci katedry informatiky na univerzite v Otagu, Dunedin, Nový Zéland. <br/><br/>Abstrakt: In much of the biological literature, shape is represented by finite sets of points based on biological landmarks. This is the basis for most of morphometrics (statistics of shape) and comes from the underlying notion of biological homology. However, there are many shapes for which there are no easily definable landmarks, yet it is still meaningful to want to measure how such shapes change across a population. In this talk, I will introduce some recent work I have been doing on matching and characterizing smooth shapes in two dimensions.
 
  |link =
 
}}
 
 
{{News
 
|title = Robotics in Education
 
  |when = 16. - 17. septembra 2010
 
  |image = Image:rie2010.png
 
  |text = Pedagógov, výskumných pracovníkov i študentov pozývame prísť si vypočuť prednášky medzinárodnej konferencie o využití robotiky vo vzdelávaní, ktorú organizuje URPI FEI STU v spolupráci aj s našou katedrou.
 
  |link = [http://rie2010.stuba.sk/ RIE 2010]
 
}}
 
 
{{News
 
|title = Pre študentov bakalárskeho programu AIN
 
  |when = September 2010
 
  |image = Image:aplus.jpg
 
  |link =
 
  |text = Ak nemáte známku zapísanú v indexe, prosím, skontaktujte sa s učiteľom. Vo výnimočnom prípade, ak tu učiteľ nie je (napr. dlhodobý pobyt) môžete kontaktovať garantku Doc. Máriu Markošovú potom, ako budete mať známku potvrdenú mailom alebo iným spôsobom od vášho učiteľa.
 
}}
 
 
{{News
 
|title = Obhajoby informatických dizertačných prác
 
  |when = september 2010
 
  |image = Image:phd_defense.png
 
  |text = V septembri sa bude konať viacero verejných obhajob dizertačných prác z odborov informatika a didaktika informatiky. Doktorandi a prípadní záujemcovia o doktorandské štúdium sú veľmi vítaní.
 
  |link = [[Media:obhajoby_september_2010.pdf|Zoznam septembrových informatických obhajob dizertačných prác]]
 
}}
 
 
{{News
 
|title =  Opravné bakalárske a magisterské štátne skúšky
 
  |when = 23. august 2010
 
  |image = Image:gilotina.png
 
  |text = Opravné bakalárske a magisterské štátnice AIN sa budú konať 23.8.2010 o 9:00 v miestnosti I-9. Študenti sa na opravné štátnice môžu prihlásiť najneskôr do 5.8.2010 (prihlasuje sa rovnako ako na bežné štátnice). O detailoch sa študenti môžu informovať na študijnom oddelení u p. Gašparovičovej.
 
  |link = [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=765 stránka štúdijného oddelenia]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Študentský seminár CESCG a konferencia SCCG
 
  |when = máj 2010
 
  |image = Image:sccg26.png
 
  |text = Jarná konferencia z počítačovej grafiky, známa pod značkou SCCG ([http://www.sccg.sk/ www.sccg.sk]), je najstarším každoročným stretnutím vedeckej komunity v oblasti počítačovej grafiky v Strednej Európe. V máji 2010 prebehne v Budmericiach už jej 26. ročník. Pred ňou tam bude 14. ročník CESCG ([http://www.cescg.org www.cescg.org]), unikátneho študentského seminára,  na ktorom sa stretajú najlepší študenti z desiatok európskych univerzít. Obe podujatia oslávia spoločné 40. „výročie“ a spolu s umeleckou výstavou Analog versus Digital sa zvyknú označovať aj ako Stredoeurópsky festival počítačovej grafiky.
 
 
[[Media:TS_Budmerice_Final.pdf|Tlačová správa...]]
 
  |link = [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics]
 
}}
 
 
{{News
 
|title =  Študentská vedecká konferencia FMFI UK 2010
 
  |when = 28. apríla 2010, 09:00 - 14:30
 
  |image = Image:svk2010.png
 
  |text = V jubilejnom 30-tom roku existencie fakulty sa konferencie zúčastní viac ako sto študentov našej fakulty v bakalárskom, magisterskom či doktorandskom stupni štúdia. Vystúpenia účastníkov konferencie budú rozdelené do nasledujúcich sekcií v akváriách matematického pavilónu:
 
1. Aplikovaná matematika a štatistika
 
2. Geometria, algebra a topológia
 
3. Teoretická informatika a teória grafov
 
4. Aplikovaná informatika
 
5. Počítačová grafika
 
6. Jadrová fyzika
 
7. Teoretická fyzika
 
8. Biofyzika
 
9. Experimentálna fyzika
 
10. Didaktika
 
Medzi 14:30 a 15:30 sa v posluchárni A uskutoční plenárna prednáška Doc.RNDr. Miroslava Grajcara, CSc.: ''Kvantové umelé štruktúry a kvantové počítače.''
 
  |link = [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=860 Študentská vedecká konferencia 2010]
 
}}
 
 
{{News
 
|title =  Informačné technológie v praxi 2010
 
  |when = 26. apríla 2010, 14:00
 
  |image = Image:softec_centaur.png
 
  |text = Tretí ročník konferencie s príspevkami analytikov, softvérových architektov a programátorov spoločností Softec a Centaur, ktorá je určená pre študentov informatiky a informačných technológií na STU a UK sa bude konať v pondelok 26. apríla 2010, o 14:00, v prednáškovej miestnosti B, vstup je voľný.
 
  |link = [[Media:itprax2010.gif|Pozvánka...]]
 
}}
 
 
{{News
 
|title = OCR software for mathematical documents - InftyReader
 
  |when = 19. februára 2010
 
  |image = Image:infty64.gif
 
  |text = Pozývame Vás na seminár zameraný na prezentáciu programu InftyReader, ktorý môže byť zaujímavý pre všetkých, ktorí pracujú s matematickými textami. <br><br>OCR software for mathematical documents - InftyReader<br>prof. Masakazu Suzuki, Kyushu University<br> piatok 19.2.2010 o 10,30 v miestnosti I-9<br>
 
Abstrakt: "InftyReader" is OCR software developed in Kyushu University to convert scanned images or PDF of mathematical documents into various "editable" form documents: XML, LaTeX sources, MathML, Word documents, etc. It segments the page images automatically into figures, tables, and text areas, and then recognizes ordinary texts and mathematical formulae in the text areas by using different OCR engines. Recognized results can be edited easily by using WYSIWYG authoring tool "InftyEditor" comparing the results with the original images. In the talk, after brief description of our Infty system, I will give demonstrations of the newest version of InftyReader and InftyEditor. A newly developed authoring tool for mathematical multimedia documents of DAISY standard format will also be presented.
 
  |link = [http://www.inftyproject.org/suzukilabo/index-e.html Viac informácii ...]
 
}}
 
 
{{News
 
|title =  Seminár informatickej sekcie
 
  |when = 11. februára 2010
 
  |image = Image:maturana.gif
 
  |text = Srdečne Vás pozývame na ďalší zo seminárov informatickej sekcie FMFI. Tentokrát sa predstavia kolegovia a doktorandi KAI, ktorých práca sa týka kognitívnej vedy a umelej inteligencie.
 
  |link = [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Seminar_KAI_feb2010 Viac informácii na stránke seminára...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Kognícia a umelý život X
 
  |when = 31. mája - 4. júna 2010
 
  |image = Image:kuzX.png
 
  |text =  Jubilejné desiate česko-slovenské stretnutie Kognícia a umelý život sa bude konať v dňoch 31.5. až 4.6. 2010 v hoteli Sepetná pri obci Ostravice v podhorí Beskýd. Seminar s niekoľkoročnou tradíciou poskytuje priestor pre prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognicie, umelého života a umelej inteligencie z Čiech a Slovenska. Cieľom seminára je aj hľadanie transdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami spojenými záujmom o túto široko chápanú oblasť vedy.
 
  |link = [http://ui.fpf.slu.cz/kuz-x/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  FIRST LEGO League na Slovensku
 
  |when = 6. novembra 2009 
 
  |image = Image:fll-logo.gif
 
  |text =  Súťaž FIRST LEGO League v stavbe a programovaní robotov pre deti vo veku 10-16 rokov sa koná v Univerzitnom pastoračnom centre od 9-16.30. Mladí robotici budú súťažiť v kategóriách Robot-Design, Prezentácia výskumného projektu, Tímová práca a hlavnej disciplíne - turnaji robotov Robot-Game.
 
  |link = [http://firstlegoleague.sk/ Viac informácií na stránkach súťaže...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Odborné semináre
 
  |when = 28. septembra 2009 
 
  |image = Image:stapler.jpg
 
  |text =  Na katedre prebieha viacero odborných/vedeckých seminárov, väčšina z nich je otvorená pre študentov s hlbším záujmom, ktorí sa prípadne majú chuť zapojiť do výskumných aktivít katedry.
 
  |link = [[Scientific Seminars|Zoznam seminárov...]]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title = Priateľský manuál k doktorandskému štúdiu informatiky
 
  |when = 24. augusta
 
  |image = Image:Tired.jpg
 
  |text = Naši mladí kolegovia Tomáš Vinař a Broňa Brejová pripravili príručku pre nových doktorantov a záujemcov o doktorandské štúdium, ktorá obsahuje užitočné faktické informácie a rady z prvej ruky, ktoré sa budú zaručene hodiť.
 
  |link = [http://compbio.fmph.uniba.sk/drs/ Priateľský manuál k doktorandskému štúdiu informatiky]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title = CENTROBOT Letná škola robotiky
 
  |when = 31. júla - 15. augusta
 
  |image = Image:centrobot.png
 
  |text = Úvodné prednášky do problematiky a skupinová práca v dieľnach, kde účastníci postavajú a naprogramujú vlastné roboty. Letnú školu organizuje projekt CENTROBOT v spolupráci so študentskou organizáciou BEST, je možné sa zúčastniť, napíšte nám na zdruzenie [[Image:zavinac.gif|@]] robotika.sk. Predpokladané zloženie účastníkov: študenti bakalárskeho štúdia.
 
  |link = [http://www.centrobot.eu/sk/rss09/ CENTROBOT Letná škola robotiky]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  7. ročník Czech and Slovak ACM Student Research Competition 2009
 
  |when = termín odovzdania 11. júna 2009
 
  |image = Image:acmsrc.png
 
  |text = Sútaž Czech and Slovak ACM Student Research Competition 2009 podporovaná spoločnosťou Microsoft je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia českých a slovenských vysokých škôl. Jednotlivci sútažia so svojimi prácami z oblastí informatiky a informačných technológií. Informácie o sútaži, termíny, registrácia súťažiacich, formát i rozsah sútažných prác sú popísané na stránkach súťaže.
 
  |link = [http://acm.osu.cz/paper/asrc2009/ Czech and Slovak ACM Student Research Competition 2009]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Kognícia a umelý život IX
 
  |when = 1-4. júna 2009
 
  |image = Image:kuz.jpg
 
  |text = tento rok naša katedra organizuje tradičnú slovensko-českú konferenciu o kognícii a umelom živote
 
  |link = [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ Viac informácii na stránke konferencie...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Jarná konferencia z počítačovej grafiky
 
  |when = 23. - 25. apríl 2009
 
  |image = Image:sccg.png
 
  |text = 25. ročník jarnej konferencie počítačovej grafiky, známej aj pod skratkou SCCG sa dnes začal v Budmericiach. Filozofiou konferencie je umožniť najlepším študentom a mladým výskumným pracovníkom stretnutie so špičkovými  odborníkmi svetovej úrovne, tento raz sú medzi nimi Prof. Alan CHALMERS, Prof. Tor DOKKEN a Doc. Michael WIMMER. O možnosť účasti na  Jarnej  konferencii počítačovej grafiky  každý  rok  súťažia  najlepší  študenti počítačovej grafiky v súťaži Slovenskej informatickej spoločnosti. Pred konferenciou sa v Budmericiach konal medzinárodný [http://www.cescg.sk/ študentský seminár CESCG], ktorého hlavným zahraničným sponzorom sa stala popredná IT spoločnosť AUTODESK.
 
  |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Sylaby štátnych skúšok magisterského študijného programu Aplikovaná informatika
 
  |when = 4. marca 2009
 
  |image = Image:exam.gif
 
  |text = V sekcii výučba sú zverejnené sylaby na štátne magisterské skúšky z Aplikovanej informatiky platné pre šk. rok 2008/2009.
 
  |link = [[State examinations for Master program in Applied Informatics|9.2.9 Sylaby štátnych skúšok magisterského študijného programu Aplikovaná informatika
 
a Aplikovaná informatika (konverzný program)]]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Informačné technológie v praxi 2009
 
  |when = 5. marca 2009
 
  |image = Image:conference.gif
 
  |text = V snahe priblížiť študentom informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave použitie najmodernejších technológií a princípov vývoja informačných systémov v praxi, organizujú spoločnosti Softec a Centaur v spolupráci s FIIT STU v rámci Týždňa spolupráce s praxou druhý ročník konferencie Informačné technológie v praxi 2009. Konferencia sa uskutoční v stredu 5. 3. 2009 o 14.00 h v budove STU na Ilkovičovej ul. č. 3. VSTUP NA KONFERENCIU JE VOĽNÝ
 
    |link = [http://www.softec.sk/showdoc.do?docid=922 Viac o konferencii ITP...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title = Zmeny v štúdijných programoch
 
  |when = letný semester 2008/2009
 
  |image =
 
  |text = Dovoľujeme si Vás upozorniť, že u nasledujúcich predmetov došlo k zmene oproti informácii v ročenke a vďaka tomu je ich '''možné si zapísať''' v letnom semestri 2009:
 
 
*2-INF-150, ''Strojové učenie'' - Vinař, T., Petrovič, P., 1/L, 6 kreditov (presunuté zo zimného semestra, zmena vyučujúceho)
 
*2-INF-147, ''Vyhľadávanie v texte'' - Brejová, B., 1-2/L, 6 kreditov (zrušené suspendovanie, zmena vyučujúceho)
 
*2-AIN-504, ''Seminár z bioinformatiky (2)'' - Vinař, T., 1-2/L, 1 kredit (zrušené suspendovanie, zmena vyučujúceho)
 
*2-IKV-112 ''Moderné sociálne teórie'' – Németh, Š., 1/L, 5 kreditov (presunuté zo zimného semestra, zmena vyučujúceho)
 
*2-AIN-181, ''Evolučné algoritmy'' - Markošová, M., 1/L, 3 kredity (presunuté zo zimného semestra)
 
*2-AIN-104, ''Výpočtové modelovanie kognitívnych procesov'' - Kvasnička, V. 1,2/L, 2 kredity '''(FIIT, DE 150, Piatok 10:00)'''
 
 
'''Zmeny vyučujúceho''':
 
 
*2-AIN-143, ''Kvalitatívne modelovanie a simulácia'' - Macko, M.
 
*2-IKV-141, ''Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii'' – Chudý, V.
 
*2-IKV-183, ''Psycholingvistika'' - Bašnáková, J.
 
 
Predmety, ktoré '''nebudú''':
 
 
*1-AIN-680 ''Extrémne programovanie'' - Gyárfáš, F. (bol odučený v zime)
 
*1-AIN-646 ''Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web'' - Homola, M. (presun do zimného semestra 2009/2010)
 
*2-IKV-262, ''Výpočtová psycholingvistika'' - Farkaš, I.
 
*2-IKV-234, ''Znalostné systémy'' - Popper, M.
 
*2-IKV-182, ''Súčasné teórie vedomia'' - Gál, E.
 
 
  |link = [[Education|Viac informacií na stránkach štúdijných programov]]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Seminár (v angličtine): Dr. Susanne Reiterer (Department of Neuroradiology, University of Tübingen, Germany) - Language talent: preliminary results from a large scale psycholinguistic and brain imaging study
 
  |when = utorok, 27 Jan 09, 16.00, I9
 
  |image = Image:MRI.jpg
 
  |text = Anglický abstrakt: In recent years we can observe an increasing interest into investigating individual differences in language learning capacity (talent or aptitude) with brain imaging techniques such as, in the first place, functional and anatomical magnetic resonance imaging. We performed a large-scale series of investigations of 130 individually gifted second language learners, scrutinizing their productive and perceptive second language capacities, their psychological profiles (e.g. personality), as well as their brains, by performing anatomical and functional MRI scans. In my talk I will try to give an overview of the preliminary results of our large sample studied.
 
  |link =
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  ABCD Workshop on Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra
 
  |when = 24. - 26. novembra 2008 
 
  |image = Image:group.gif
 
  |text =  Medzinárodný workshop, ktorý sa koná na našej katedre od pondelka do stredy je časťou európskeho programu AutoMathA: Automata, Mathematics and Applications, ktorý je podporený Európskou nadáciou pre vedu. Hlavné témy workshopu sú Automata and Logic, Automata and Groups, and Growth Functions. Prednášky sú verejné, pozývame Vás.
 
  |link = [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ Viac informácii na stránke workshopu...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  FIRST LEGO League na Slovensku
 
  |when = 14. novembra 2008 
 
  |image = Image:fll-logo.gif
 
  |text =  V piatok 14.novembra sa v Univerzitnom pastoracnom centre konala sutaz FIRST LEGO League, ktorú spolu s Katedrou základov a vyučovania informatiky organizuje naša katedra. Pozrite si video zo súťaže na [http://aktualne.centrum.sk/video/?id=958358 Aktualne.SK]
 
  |link = [http://robotika.sk/fll Viac informácií na stránkach súťaže...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Bezpečnosť webových aplikácií (pozvaná prednáška)
 
  |when = 29. Októbra 2008 15:40 poslucháreň B
 
  |image = Image:logo-owasp.gif
 
  |text =  Predmet [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]] uvedie pozvanú prednášku [http://www.linkedin.com/in/luptak Pavla Lupáka] (Nethemba, OWASP) na tému „Bezpečnosť webových aplikácií“. Okrem úvodu do problematiky a základov bezpečnosti prednáška poskytne predovšetkým prehľad nových typov útokov, ktoré súvisia s novými webovými technológiami (AJAX, XML) a bude sprevádzaná praktickou demonštráciou.
 
  |link = [http://tbc.blog.matfyz.sk/p10961-bezpecnost-webovych-aplikacii Viac informácií...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Témy bakalárskych a diplomových prác
 
  |when = 19. septembra 2008
 
  |image = Image:thesis.jpg
 
  |text = Katedra aplikovanej informatiky na týchto stránkach zverejnila zoznam tém pre bakalárske a diplomové práce vypísané na školský rok 2008/2009. Tento zoznam sa bude ďalej priebežne aktualizovať podľa možností zadávateľov tém. Študenti môžu informovať zadávateľov tém o predbežnom záujme a informovať sa o podrobnostiach jednotlivých tém.
 
* [[Topics for Bachelor Theses|Témy pre bakalárske práce]]
 
* [[Topics for Diploma Theses|Témy pre diplomové práce]]
 
  |link =
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Miloša Šrámka, PhD.
 
  |when = 18. septembra 2008, 13:00
 
  |image = Image:logo_fakulty.png
 
  |text = Fakulta matematiky, fyziky a informatiky pozýva na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Miloša Šrámka, PhD. ktorá sa bude konať v auditóriu C, 18. septembra 2008 o 13:00 na tému "Výzvy obrazového zobrazovania v medicíne".
 
  |link = [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/200809/HabIn/Sramek.pdf  officiálna pozvánka...]
 
}}
 
 
{{News
 
  |title =  Špeciálny seminár z UI, hostia: Chiaki Sakama a Katsumi Inoue
 
  |when = September 6th, 2008, 09:00
 
  |image = Image:kr.png
 
  |text = Dňa 6. septembra budú našimi hisťami prof. Chiaki Sakama z Wakayama University a prof. Katsumi Inoue z National Institute of Informatics v Japonsku. Pri tejto príležitosti sa bude konať špeciálny seminár z umelej inteligencie, na  ktorom budý mať prof. Sakama aj prof. Inoue pozvanú prednášku. Každý je srdečne pozvaný.
 
  |link = [[AI_Seminar_-_Special_Session_no_1|Program seminára]].
 
}}
 
 
{{News
 
  | title = Nové stránky katedry
 
  | when = 29. augusta 2008
 
  | image = Image:launching.png
 
  | text = So začiatkom nového semestra štartujeme tieto nové katedrové stránky , ktoré odteraz slúžia ako oficiálne webstránky katedry. Nájdete tu linky a informácie o všetkých predmetoch, ktoré katedra poskytuje, o výskumných projektoch a ďalších aktivitách. Vďaka technológii Wiki môžu obsah tvoriť priamo všetci zamestnanci katedry, želáme si, aby sa stránky stali užitočným nástrojom pre nás, pre študentov ako i hostí. Stránky budeme udržovať v anglickej aj slovenskej verzii. Prosím napíšte nám na daiweb[[Image:zavinac.gif|@]]lists.ii.fmph.uniba.sk ak máte akékoľvek otázky alebo nápady.
 
  | link = [[Instructions|Prispievatelia - prosím prečítajte si návod...]]
 
}}
 
 
{{News
 
  | title = Obhajoba diplomových prác
 
  | when = 3. júna, 2008
 
  | image = Image:defense.png
 
  | text = 'Poslední' absolventi zamerania Umelá inteligencia obhájili svoje diplomové práce. Pozrite si niekoľko obrázkov z ich prezentácii.
 
  | link = [[Diploma theses defense, June 3rd 2008|Obhajoba diplomových prác, 3. júna 2008]]
 
 
}}
 
}}
 
</div><!-- class="news-list" -->
 
</div><!-- class="news-list" -->
 
[[Archived news|Archív správ >]]
 
[[Archived news|Archív správ >]]
 
__notoc__
 
__notoc__

Revision as of 13:58, 16 July 2015

Oznamy

Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2015

V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
Sccg2.png

Jarná konferencia z počítačovej grafiky

Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
Cescglogo.jpg

Central European Seminar on Computer Graphics for students

Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.
CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si fotky z minuloročnej konferencie. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal@sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.
V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny@sccg.sk.
KuzXIII.jpg

Kognicia a umelý život XIII

Ďaľšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.

Archív správ >