m (Include iba najnovších 2 správ na domovskú stránku)
(SCCG 2016)
Line 3: Line 3:
 
<div class="news-list">
 
<div class="news-list">
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 +
{{News
 +
  |title = 32. jarná konferencia z počítačovej grafiky
 +
  |when = 27.–29. apríla 2016
 +
  |image = Image:sccg2.png
 +
  |text =
 +
Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 32. ročník SCCG sa bude konať koncom apríla v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairwoman Michela Spagnuolo a prednášať budú aj Daniele Panozzo, Franca Giannini a Remco C. Veltkamp. Viac informácií na  stránke konferencie
 +
  |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
 +
}}
 +
 
{{News
 
{{News
 
|title =  Odborný seminár KAI
 
|title =  Odborný seminár KAI
Line 12: Line 21:
 
* Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet  
 
* Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet  
 
}}
 
}}
 
+
</onlyinclude>
 
{{News
 
{{News
 
|title =  Prechod na nové študijné programy
 
|title =  Prechod na nové študijné programy
Line 22: Line 31:
 
* [[Master program in Cognitive Science|magisterský program Kognitívna veda]].
 
* [[Master program in Cognitive Science|magisterský program Kognitívna veda]].
 
}}
 
}}
</onlyinclude>
+
 
 
{{News
 
{{News
 
|title =  Opravné štátne skúšky
 
|title =  Opravné štátne skúšky

Revision as of 12:56, 15 April 2016

Oznamy

Sccg2.png

32. jarná konferencia z počítačovej grafiky

Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 32. ročník SCCG sa bude konať koncom apríla v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairwoman Michela Spagnuolo a prednášať budú aj Daniele Panozzo, Franca Giannini a Remco C. Veltkamp. Viac informácií na stránke konferencie
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Program:
  • Tomáš Vinař: Pravdepodobnostné modely pre sekvenovanie
  • Roman Ďurikovič: Modelovanie BRDF zo spekrálnych meraní odrazivosti metalických povrchov
  • Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet
Studentbooks.png

Prechod na nové študijné programy

Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
Jury.png

Opravné štátne skúšky

Opravné bakalárskemagisterské štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2015

V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
Sccg2.png

Jarná konferencia z počítačovej grafiky

Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
Cescglogo.jpg

Central European Seminar on Computer Graphics for students

Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.
CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si fotky z minuloročnej konferencie. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal@sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.
V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny@sccg.sk.
KuzXIII.jpg

Kognicia a umelý život XIII

Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.

Archív správ >