(Open positions presunute na prve miesto)
 
(223 intermediate revisions by 10 users not shown)
Line 1: Line 1:
== Oznamy ==
+
{{Heading|Oznamy}}
 +
[[Category:Oznamy]]
 +
<div class="news-list">
 +
<onlyinclude>
 +
<!-- EDITORI TEJTO STRÁNKY:
 +
  ⚠️  Po pridaní oznamu presuňte koncovú značku </onlyinclude> za 2. oznam v poradí.
 +
  ⚠️  Tým sa zabezpečí, že sa na hlavnej stránke objavia práve 2 najnovšie oznamy.
 +
  ⚠️  Na viac nie je stavaná. -->
 +
{{News
 +
  |title = Open positions at DAI
 +
  |when = November 22, 2023
 +
  |image = Image:NICO-portrait.jpg
 +
  |text = We provide job opportunities, financed by Horizon Europe projects:
 +
* In the [https://terais.eu '''TERAIS'''] project we have open position for 'a ''postdoctoral''' researcher (full time, 24 months). [[Open positions/en#TERAIS|More information…]].
 +
* In the [https://www.inf.uni-hamburg.de/en/inst/ab/wtm/research/trail.html '''TRAIL'''] project we have an open position for a '''doctoral''' researcher (full time, 36 months). [[Open positions/en#TRAIL|More information…]]
 +
  |link = [[Open positions/en|All open positions' details…]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Retrospektíva doktorandských kolokvií
 +
  |when = August 25, 2023
 +
  |image = Image:Doctoral-colloquia.jpg
 +
  |text = Minulý semester sa naši doktorandi a doktorandky prezentovali svoje pokroky vo výskume v rámci série doktorandských kolokvií. Tieto stretnutia slúžili ako platforma na vzájomné informovanie o výskume, výmenu inovatívnych myšlienok a na budovanie pocitu súdržnosti medzi našimi začínajúcimi vedcami. Oceňujeme ohlas týchto kolokvií, ktoré boli integrálnou súčasťou projektu TERAIS.
 +
  |link = [https://terais.eu/post/23-08-31-doctoral-colloquia/ Zhodnotenie a video o kolokviách na webe projektu TERAIS…]
 +
}}
 +
<!-- ⚠️ ⬇️ -->
 +
</onlyinclude>
 +
<!-- ⚠️ ⬆️ POSUŇTE </onlyinclude> ZA 2. OZNAM!!! -->
 +
{{News
 +
  |title =  Exkurzia TERAIS na Univerzitu v Hamburgu
 +
  |when = 26. júna 2023
 +
  |image = Image:TERAIS-UHam-field-trip-23-06.jpg
 +
  |text = Pracovníci a doktorandi našej katedry navštívili Centrum znalostných technológií Katedry informatiky na Univerzite v Hamburgu, jedno z partnerských pracovísk v rámci projektu TERAIS.
 +
  |link = [https://terais.eu/post/23-06-23-hamburg-trip/ Správa a galéria na webe projektu…]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Kognícia a umelý život 2023
 +
  |when = 1. – 3. júna 2023
 +
  |image = Image:smolenice.png
 +
  |text =  Tohoročná konferencia Kognícia a umelý život (KUŽ) sa bude konať na Smolenickom zámku v Smoleniciach. Organizuje ju Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI UK v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
 +
  |link = [https://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2023/ Viac informácií na stránkach konferencie...]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Seminár TERAIS: Explainability and Robot Learning
 +
  |when = 16. mája 2023
 +
  |image = Image:icub1-640x361.jpg
 +
  |text =Skupina Knowledge Technology na Univerzite v Hamburgu organizuje v rámci projektu TERAIS seminár „Explainability and Robot Learning“  dňa '''16. mája 2023 od 14:00 do 17:45''' na Katedre informatiky Univerzity v Hamburgu (budova F, miestnosť F-132) a online.
 +
  |link = [https://terais.eu/post/23-05-15-erl-seminar/ Abstrakt a program na webe projektu TERAIS…]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  TERAIS Human-Aware Artificial Systems Workshop
 +
  |when = 31. januára 2023
 +
  |image = Image:TERAIS-HAS-Workshop-iCub-mod.jpg
 +
  |text = Taliansky technologický inštitút (IIT) organizuje dňa '''31. januára 2023 o 9:15 – 13:00''' (CET) v '''Center for Human Technologies''' druhé podujatie [[Project:TERAIS|projektu TERAIS]] – seminár o umelých systémoch uvedomujúcich si človeka.
 +
  |link = [https://www.iit.it/it/web/cognitive-architecture-for-collaborative-technologies/has-workshop Abstrakt a program na webe IIT…]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Otvárací seminár projektu TERAIS
 +
  |when = 7.&nbsp;decembra 2022
 +
  |image = Image:druzba-tapiseria-ludia.jpg
 +
  |text = Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK srdečne pozýva na otvárací seminár projektu TERAIS venovaný '''kognitívnej robotike'''. Účasť potvrdili pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z IIT v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu, doc. Matěj Hoffmann z ČVUT v Prahe a prof. Igor Farkaš a Dr. Andrej Lúčny z KAI FMFI UK.
 +
<div>Seminár sa uskutoční v stredu '''7. 12. 2022''' v Kongresovom centre hotela '''Družba''' na Botanickej ulici v Bratislave. Začne o 8:00 rannou kávou a skončí spoločenským obedom o 15:00. Seminár je pre účastníkov bezplatný. Nutná je však registrácia najneskôr 4. 12. 2022 pomocou [https://forms.gle/qQpTW7JPspwdWp4q9 registračného formulára].</div>
 +
  |link = [[Project:TERAIS/sk#Otváracie podujatie projektu|Viac o seminári...]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Habilitačné konanie&nbsp;&ndash;  Zuzana Černeková
 +
  |when = 14.&nbsp;novembra 2022
 +
  |image = Image:Cernekova.jpg
 +
  |text = Naša kolegyňa [[Zuzana Cernekova|Zuzana Černeková]] prednesie 14.&nbsp;novembra 2022 o&nbsp;14:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Detekcia a&nbsp;rozpoznávanie tvárí</cite> a&nbsp;následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Selected feature-based solutions in computer vision</cite>.
 +
  |link = [https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/browse/1/back_to_page/aktuality-29/article/-e8d33c46d1/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Habilitačné konanie&nbsp;&ndash; Martin Madaras
 +
  |when = 7.&nbsp;novembra 2022
 +
  |image = Image:Madaras.jpg
 +
  |text = Náš kolega [[Martin Madaras]] prednesie v pondelok 7.&nbsp;novembra 2022 o&nbsp;14:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Spracovanie mračien bodov v&nbsp;priemyselných aplikáciách</cite> a&nbsp;následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Towards hybrid methodology in 3D computer vision</cite>.
 +
  |link = [https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-martin-madaras-phd-7112022/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Nový twinningový EU projekt TERAIS
 +
  |when = 2.&nbsp;novembra 2022
 +
  |image = Image:Terais.triangle.2022.padded.png
 +
  |text = V&nbsp;októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university). Koordinátorom je Univerzita Komenského zastúpená Katedrou aplikovanej informatiky FMFI a partnermi konzorcia sú Univerzita v&nbsp;Hamburgu a&nbsp;Taliansky technologický inštitút v&nbsp;Janove. Hlavným cieľom projektu s&nbsp;rozpočtom približne 1,6&nbsp;mil.&nbsp;eúr je vytvoriť dlhodobo udržateľné podmienky na pracovisku KAI, ktoré zlepšia úroveň publikačnej činnosti a&nbsp;podporia trvalý kariérny rast zamestnancov. Plánované aktivity projektu zahŕňajú viacrozmernú spoluprácu s&nbsp;partnermi, zameranú nielen na spoločný výskum v&nbsp;oblasti kognitívnej robotiky a&nbsp;umelej inteligencie, ale aj na prenos znalostí prostredníctvom rôznych spoločných aktivít. Jedným z&nbsp;cieľov projektu je aj rozvoj inštitucionálnej podpory výskumu.
 +
  |link = [[Project:TERAIS|Viac o projekte...]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Ocenené bakalárske práce
 +
  |when = 16. augusta 2022
 +
  |image = Image:BestThesis.png
 +
  |text = Ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky za akademický rok 2021/2022 získavajú:
 +
* '''Cena dekana''' za vynikajúcu bakalársku prácu: <br> '''Sabína Samporová''': '' '''Experimentálne prostredie pre interakciu cloveka s humanoidným robotom iCub''' '', školiteľ: RNDr. Kristína Malinovská, PhD.<br>
 +
* '''Cena garanta''' programu [[Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|AIN]] za najlepšiu bakalársku prácu: <br> '''Marcel Palaj''': '' '''Navigation for sport airplanes''' '', <br>školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.<br>
 +
Ocenenej študentke a študentovi gratulujeme!
 +
  |link = [[Best_Bachelor_Thesis_AIN_2022/sk|Viac o ocenených prácach…]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Kognícia a umelý život 2022
 +
  |when = 30. mája - 1. júna 2022
 +
  |image = Image:kuz2022.png
 +
  |text =  Jubilejný 20. ročník konferencie Kognícia a umelý život (KUŽ) sa bude konať na zámku Třešť na Morave. Tím  Centra kognitívnych vied KAI FMFI UK sa na ňom podieľa ako spoluorganizátor. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
 +
  |link = [https://kuz2022.ciirc.cvut.cz/ Viac informácií na stránkach konferencie...]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Bratislava Knowledge September 2021
 +
  |when = Sep 14–24 2021
 +
  |image = Image:baks2021.png
 +
  |text =  BAKS 2021 je séria hybridných a online konferencií o umelej inteligencii, ktoré mali byť kolokované v Bratislave. KAI sa podieľa na organizácii International Conference on Artificial Neural Networks a workshopu Description Logics.
 +
  |link = [https://dai.fmph.uniba.sk/events/baks2021/ BAKS 2021]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Cena rektora za diplomovú prácu
 +
  |when = 25. augusta 2020
 +
  |image = Image:BestThesis.png
 +
  |text = '''Cenu rektora''' Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu diplomovú prácu informatickej sekcie FMFI získala Mgr. '''Dana Škorvánková''', absolventka študijného programu [[Master_program_in_Applied_Informatics/sk|mAIN]], za prácu [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 <cite>Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data</cite>], ktorej školiteľom bol [[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] z KAI.
 +
Ocenenej študentke gratulujeme!
 +
  |link = [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 Ocenená práca Dany Škorvánkovej v CRZP…]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Ocenené bakalárske práce
 +
  |when = 20. júla 2020
 +
  |image = Image:BestThesis.png
 +
  |text = Aj v tomto roku boli udelené ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky:
 +
* '''Cenu dekana''' za vynikajúcu bakalársku prácu získala [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0B84B3C7FD1B '''Linda Jurkasová'''].
 +
* '''Cenu garanta''' programu [[Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|AIN]] za najlepšiu bakalársku prácu získal [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0D86B0C7FD1B '''Filip Kerák''']. Laureátmi ceny garanta sú aj [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0B84B6C7FD1B '''Miroslav Baluch'''] a [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B5E6096D0905A43EE80F1B19D4C8 '''Eduard Krivánek'''].
 +
Ocenenej študentke a študentom gratulujeme!
 +
  |link = [[Best_Bachelor_Thesis_AIN_2020/sk|Viac o ocenených prácach…]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Odborný seminár KAI
 +
  |when = 20. januára 2020
 +
  |image = Image:seminar.jpg
 +
  |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 +
* Tatiana Jajacayová: Computational aspects of object identifications via isomorphisms and their generalizations
 +
* Viktor Kocur (dINF): Detection of 3D Bounding Boxes of Vehicles Using Perspective Transformation for Accurate Speed Measurement
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Ocenené bakalárske práce
 +
  |when = 6. augusta 2019
 +
  |image = Image:BestThesis.png
 +
  |text = S potešením oznamujeme mená študentov, ktorí získali tento rok:
 +
;Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu
 +
:'''Adam Trizna''': <cite>[https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AB370D001945 Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov]</cite> (vedúci Ing. Alexander Šimko, PhD.)
 +
:'''Lukáš Gajdošech''': <cite>[https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AB3706001945 Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR]</cite> (vedúci RNDr. Martin Madaras, PhD.)
 +
; Cenu garanta AI
 +
:'''Tamara Savkova''': <cite>[https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AA3F04001945 Web teaching tool for learning agile programming]</cite> (vedúci Ing. František Gyárfáš, PhD.)
 +
Oceneným gratulujeme! Kvalitných prác bolo ešte i viac, žiaľ, počet ocenených je limitovaný.
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Odovzdávanie záverečných prác
 +
  |when = 3., 24., 31. mája 2019
 +
  |image = Image:ThesisIcon.png
 +
  |text = Blíži sa čas odovzdávania diplomových a&nbsp;bakalárskych prác.
 +
'''Dodržte''' administratívne [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|požiadavky a&nbsp;postup]] a&nbsp;tiež [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk#Odovzdanie práce|termíny]] odovzdania.
 +
  |link = [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Viac o&nbsp;odovzdávaní záverečných prác…]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Kognícia a umelý život 2019
 +
  |when = 29.–31. mája 2019
 +
  |image = Image:kuz2019.png
 +
  |text =  V poradí už 19. ročník konferencie KUŽ sa bude opäť konať na Slovensku, tentokrát  v Bratislave-Rači, a je opäť organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
 +
  |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Prihlásenie sa na bakalárske štúdium
 +
  |when = 31. marec 2019
 +
  |image = Image:paper-form-with-ballpoint.png
 +
  |text = Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium na FMFI UK,
 +
teda aj na [[Bachelor_program_in_Applied_Informatics|bakalárske štúdium aplikovanej informatiky]] na našej katedre bol predĺžený do 31. 3. 2019.
 +
  |link = [https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Všetko o prijímacom konaní na FMFI UK...]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Odborný seminár KAI
 +
  |when = 21. januára 2019
 +
  |image = Image:seminar.jpg
 +
  |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 +
* Dušan Guller: Automatická dedukcia v Goedelovej logike
 +
* Paula Budzáková (dINF): Color object retrieval using local features based on opponent-process theory
 +
* Adam Riečický (dINF): Optical-inertial synchronization of MoCap suit with single camera setup for reliable position tracking
 +
* Peter Gergeľ (dINF): Investigating the role of astrocyte units in a feedforward neural network
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Combinatorics on Words
 +
  |when = 22. septembra 2018
 +
  |image = Image:ITAT.png
 +
  |text = V rámci konferencie Informačné technológie - Aplikácie a Teória sa koná workshop Combinatorics on Words. Organizuje ho doc. Tatiana Jajcayová z našej katedry. Budú na ňom prezentované aj práce študentov Katedry aplikovanej informatiky. <br>
 +
  |link = [http://itat.ics.upjs.sk/Site/Program Program konferencie]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Habilitačná prednáška M. Homolu
 +
  |when = 21. septembra 2018
 +
  |image = Image:Homola.jpg
 +
  |text = Náš kolega [[Martin Homola]] prednesie 21. septembra 2018 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Sémantický web a sieť prepojených dát</cite> a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Semantic Heterogeneity in Knowledge Representation</cite>.
 +
  |link = [https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-martin-homola-phd-2192018/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Najlepšia bakalárska práca
 +
  |when = June 26, 2018
 +
  |image = Image:BestThesis.png
 +
  |text = Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018:<br> '''Dana Škorvánková: <cite>Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance</cite>''', vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.
 +
  |link = [[Best Bachelor Thesis AIN_2018/sk|Ostatní laureáti…]]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Konferencia MEi:CogSci
 +
  |when = 14.–16. júna 2018
 +
  |image = Image:MEiCogSci-Logo-Bratislava.jpg
 +
  |text = Tento rok [http://cogsci.fmph.uniba.sk Centrum pre kognitívnu vedu] organizuje konferenciu [http://meicogsci.eu konzorcia MEi:CogSci] na našej fakulte. Všetci študenti 2. ročníka majú prednášku (o diplomovej práci) a prváci prezentujú poster (výsledky semestrálneho projektu). Okrem toho zaznejú tri pozvané prednášky. Záujemcovia sú vítaní.
 +
  |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/meicogsciba/?action=conference2018 Informácie na našich stránkach]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Odborný seminár KAI
 +
  |when = 22. januára 2018
 +
  |image = Image:seminar.jpg
 +
  |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 +
* Damas Gruska: Informacny tok a bezpecnost
 +
* Igor Farkaš: Konekcionisticke modelovanie v kognitivnej robotike
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Prvácke sústredenie
 +
  |when = 20.–22. septembra 2017
 +
  |image = Image:Prvacky_tyzden_2016_poslucharen.jpg
 +
  |text = Aj tento rok sa koná prípravné sústredenie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Okrem prípravných kurzov čaká študentov stretnutie s garantom a vyučujúcimi bakalárskych programov, prednášky o matematických, fyzikálnych a informatických zaujímavostiach, grilovačka, či exkurzia do Astronomického a geologického observatória FMFI UK v Modre.
 +
  |link = [http://compbio.fmph.uniba.sk/prvaci2017/program.php Program sústredenia >]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Habilitačná prednáška T. Jajcayovej
 +
  |when = 18. septembra 2017
 +
  |image = Image:Jajcayova1.jpg
 +
  |text = Naša kolegyňa [[Tatiana Jajcayova|Tatiana Jajcayová]] prednesie 18. septembra 2017 o 15:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Thueho-Morseove slová a palindromické uzávery</cite> a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Automata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra</cite>.
 +
  |link = [http://zona.fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/kalendar-3/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-tatiana-jajcayova-phd-1892017/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 +
}}
 +
{{News
 +
  |title =  Habilitačná prednáška E. Šikudovej
 +
  |when = 4. septembra 2017
 +
  |image = Image:Sikudova1.jpg
 +
  |text = Naša kolegyňa [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]] predniesla 4. septembra 2017 verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Metódy strojového učenia používané v počítačovom videní</cite> a následne obhájila habilitačnú prácu na tému <cite>Features, Dynamic Range and Attension in Computer Vision</cite>.
 +
  |link = [http://zona.fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/prednasky-a-seminare-2/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-elena-sikudova-phd-492017/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 +
}}
 +
{{News
 +
|title =  Opravné štátne skúšky AIN
 +
  |when = 30. augusta 2017
 +
  |image = Image:jury.png
 +
  |text = Opravné a náhradné [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|bakalárske štátne skúšky]] z aplikovanej informatiky sa budú konať dňa [https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ 30. augusta 2017 od 9:30] v miestnosti I-23. Komisiu vedie doc. Ftáčnik. Bakalárske práce pre tento termín je potrebné [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|odovzdať do 18. 8. 2017]].
 +
}}
  
Vsetky mozne oznamy v chronologickom poradi, najnovsie oznamy na vrchu;
+
{{News
 +
  |title =  Kognícia a umelý život 2017
 +
  |when = 31.5.–2.6. 2017
 +
  |image = Image:kuz2015.jpg
 +
  |text =  V poradí už 17. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude opäť konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. Konferencia KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov, zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré finančné možnosti aj pre účasť študentov.
 +
  |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2017/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 +
}}
  
[[Archived news|Archív správ...]]
+
{{News
 +
  |title = 33.&nbsp;jarná konferencia z počítačovej grafiky
 +
  |when = 15.–17. mája 2017
 +
  |image = Image:sccg2.png
 +
  |text =
 +
FMFI UK spoluorganizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 33.&nbsp;ročník SCCG sa koná v&nbsp;polovici mája v&nbsp;Mikulove na Morave. Prednášať budú aj pozvaní hostia Niloy Mitra, Kwan-Liu Ma a&nbsp;Daniel Sýkora. Viac informácií na stránke konferencie
 +
  |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
|title =  Odborný seminár KAI
 +
  |when = 23. januára 2017
 +
  |image = Image:seminar.jpg
 +
  |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 +
* Ľubica Beňušková: Neurálne mechanizmy učenia v mozgu
 +
* Martin Homola: Od ontologickej relevancie link data slovníkov k deskripčným logikám vyššieho rádu
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title = Očakávané kritériá prijímania na magisterské štúdium
 +
  |when = 27. septembra 2016
 +
  |image = Image:Studentbooks.png
 +
  |text =
 +
Milí tretiaci AIN,
 +
 
 +
okrem štátnych skúšok a obhajoby bakalárskej práce sa Vás v tomto roku viacerých budú týkať aj prijímačky na magisterské štúdium AIN. Presné kritériá prijímania budú schvaľované v priebehu jesene, uvažujeme však o zohľadnení skladby Vášho bakalárskeho štúdia. Konkrétne, pri prijímaní bez prijímacích pohovorov budeme brať do úvahy:
 +
# Obhajobu bakalárskej práce
 +
# Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-152 (Lineárna algebra), 2-INF-175 (Pravdepodobnosť a štatistika), 1-MAT-551 (Geometria pre grafikov (1))
 +
# Povinne voliteľný predmet 1-AIN-105 (Efektívne algoritmy a zložitosť)
 +
# Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-301 (Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu), 1-AIN-304 (Úvod do umelej inteligencie), 1-AIN-430 (Programovacie paradigmy)
 +
K vyhodnoteniu kritérií na prijatie bez prijímacích pohovorov dôjde po skončení riadnych termínov štátnic. Rozhodujúci pre prijatie bez prijímačiek bude priemer; ak ste v niektorej z častí 1, 2, 3, 4 neabsolvovali žiaden predmet, bude sa počítať ako Fx a zaráta sa príslušným spôsobom do priemeru. Uvedené kritériá sú v duchu odporúčaní, ktoré ste dostali pred zápismi ohľadom voľby povinne voliteľných predmetov.
 +
 
 +
Samozrejme, ak nebudete prijatí bez prijímacích pohovorov, dostanete možnosť absolvovať písomnú prijímaciu skúšku, ktorá bude obsahovo založená aj na vyuššieuvedených predmetoch.
 +
 
 +
Veríme, že táto informácia Vám bude užitočná.
 +
 
 +
Tomáš Vinař
 +
  |link = [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk#.C5.A0tudijn.C3.BD_pl.C3.A1n_.E2.80.93_v.C3.BDber_predmetov|Viac o&nbsp;obsahových nadväznostiach medzi bakalárskym a&nbsp;magisterským štúdiom AIN]]}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title = Výber témy bakalárskej práce
 +
  |when = 26. septembra 2016
 +
  |image = Image:Woman-writing.png
 +
  |text = Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15.&nbsp;október 2016.
 +
 
 +
Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z&nbsp;fakulty, možete mať&nbsp;– a&nbsp;veľmi to podporujeme&nbsp;– aj tému z&nbsp;externého prostredia. V&nbsp;tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z&nbsp;fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z&nbsp;externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta programu AIN]] a&nbsp;dohodnite sa s&nbsp;ním na ďalšom postupe.
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title = Odporúčania k zápisu do 3. ročníka
 +
  |when = 31. augusta 2016
 +
  |image = Image:Studentbooks.png
 +
  |text =
 +
Milí študenti 3. ročníka AIN,
 +
 
 +
dúfam, že ste mali dobré prázdniny. V najbližších dňoch absolvujete zápis do 3.&nbsp;ročníka a&nbsp;s&nbsp;ním aj zápis povinne voliteľných predmetov.
 +
 
 +
'''Povinne voliteľné''' predmety je potrebné zapisovať si s ohľadom na to, čo plánujete študovať v magisterskom štúdiu. '''Povinné predmety totiž neobsahujú všetky obsahové prerekvizity k blokom magisterského štúdia''' a v prípade, že si niektoré predmety nezapíšete, môžete mať na magisterskom štúdiu problémy, ktoré budete musieť riešiť rozsiahlym samoštúdiom.
 +
 
 +
Vo všeobecnosti platí:
 +
 
 +
* Ak sa chystáte pokračovať v magisterskom štúdiu na FMFI UK, je potrebné zapisovať si povinne voliteľné predmety z bloku A (1AIN-BTP). Tieto predmety slúžia na prípravu na absolvovanie konkrétnych blokov v magisterskom štúdiu.
 +
* Ak sa nechystáte pokračovať v magisterskom štúdiu, pravdepodobne si chcete zapisovať povinne voliteľné predmety z bloku B (1AIN-BAP).
 +
 
 +
[[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics/sk#.C5.A0tudijn.C3.BD_pl.C3.A1n_.E2.80.93_v.C3.BDber_predmetov|Podrobnejší rozpis na jednotlivé špecializačné bloky]]
 +
 
 +
[http://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN Aktuálna verzia študijného programu AIN] (tiež je prístupná v AISe).
 +
 
 +
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte niektorého z tútorov
 +
bakalárskeho študijného programu AIN: [[Martin Homola]] (homola{{@}}fmph.uniba.sk, I/7),
 +
[[Tomas Vinar|Tomáš Vinař]] (vinar{{@}}fmph.uniba.sk. M/163),
 +
[[Andrej Blaho]] (blaho{{@}}fmph.uniba.sk, M/162).
 +
Budeme k dispozícii aj počas zápisov.
 +
 
 +
S pozdravom,
 +
 
 +
Tomáš Vinař, za tútorov
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
|title =  Odborný seminár KAI
 +
  |when = 18. januára 2016
 +
  |image = Image:seminar.jpg
 +
  |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 +
* Tomáš Vinař: Pravdepodobnostné modely pre sekvenovanie
 +
* Roman Ďurikovič: Modelovanie BRDF zo spekrálnych meraní odrazivosti metalických povrchov
 +
* Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
|title =  Prechod na nové študijné programy
 +
  |when = 26. augusta 2015
 +
  |image = Image:Studentbooks.png
 +
  |text = Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
 +
* [[Bachelor program in Applied Informatics|bakalársky program Aplikovaná informatika]] (prečítajte si podrobnejšie [[AIN transition 2015|informácie o prechode pre pokračujúcich študentov]]),
 +
* [[Master program in Applied Informatics|magisterský program Aplikovaná informatika]],
 +
* [[Master program in Cognitive Science|magisterský program Kognitívna veda]].
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
|title =  Opravné štátne skúšky
 +
  |when = 27. augusta 2015
 +
  |image = Image:jury.png
 +
  |text = Opravné [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=1569 bakalárske] a [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2116 magisterské] štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title =  Kognícia a umelý život 2015
 +
  |when = 25.–28. mája 2015
 +
  |image = Image:kuz2015.jpg
 +
  |text =  V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
 +
  |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title =  Jarná konferencia z počítačovej grafiky
 +
  |when = 1.–3. máj 2013
 +
  |image = Image:sccg2.png
 +
  |text =
 +
Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
 +
  |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title = Central European Seminar on Computer Graphics for students
 +
  |when = 28. - 30. apríla, zámok v Smoleniciach
 +
  |image = Image:cescglogo.jpg
 +
  |text = Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: ''počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia'' (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.<br/>CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si [https://www.cg.tuwien.ac.at/photos/2012/cescg_2012/ fotky z minuloročnej konferencie]. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.<br/>V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk.
 +
  |link = [http://www.cescg.org/ www.cescg.org]
 +
}}
 +
 
 +
{{News
 +
  |title =  Kognicia a umelý život XIII
 +
  |when = 27.-30. mája 2013
 +
  |image = Image:HotelAkademia.jpg
 +
  |text =  Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
 +
  |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 +
}}
 +
</div><!-- class="news-list" -->
 +
[[Archived news|Archív správ >]]
 +
__notoc__

Latest revision as of 00:17, 23 November 2023

Oznamy

NICO-portrait.jpg

Open positions at DAI

We provide job opportunities, financed by Horizon Europe projects:
Doctoral-colloquia.jpg

Retrospektíva doktorandských kolokvií

Minulý semester sa naši doktorandi a doktorandky prezentovali svoje pokroky vo výskume v rámci série doktorandských kolokvií. Tieto stretnutia slúžili ako platforma na vzájomné informovanie o výskume, výmenu inovatívnych myšlienok a na budovanie pocitu súdržnosti medzi našimi začínajúcimi vedcami. Oceňujeme ohlas týchto kolokvií, ktoré boli integrálnou súčasťou projektu TERAIS.
TERAIS-UHam-field-trip-23-06.jpg

Exkurzia TERAIS na Univerzitu v Hamburgu

Pracovníci a doktorandi našej katedry navštívili Centrum znalostných technológií Katedry informatiky na Univerzite v Hamburgu, jedno z partnerských pracovísk v rámci projektu TERAIS.
Smolenice.png

Kognícia a umelý život 2023

Tohoročná konferencia Kognícia a umelý život (KUŽ) sa bude konať na Smolenickom zámku v Smoleniciach. Organizuje ju Centrum pre kognitívnu vedu KAI FMFI UK v spolupráci s Centrom spoločenských a psychologických vied SAV. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
Icub1-640x361.jpg

Seminár TERAIS: Explainability and Robot Learning

Skupina Knowledge Technology na Univerzite v Hamburgu organizuje v rámci projektu TERAIS seminár „Explainability and Robot Learning“ dňa 16. mája 2023 od 14:00 do 17:45 na Katedre informatiky Univerzity v Hamburgu (budova F, miestnosť F-132) a online.
TERAIS-HAS-Workshop-iCub-mod.jpg

TERAIS Human-Aware Artificial Systems Workshop

Taliansky technologický inštitút (IIT) organizuje dňa 31. januára 2023 o 9:15 – 13:00 (CET) v Center for Human Technologies druhé podujatie projektu TERAIS – seminár o umelých systémoch uvedomujúcich si človeka.
Druzba-tapiseria-ludia.jpg

Otvárací seminár projektu TERAIS

Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK srdečne pozýva na otvárací seminár projektu TERAIS venovaný kognitívnej robotike. Účasť potvrdili pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z IIT v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu, doc. Matěj Hoffmann z ČVUT v Prahe a prof. Igor Farkaš a Dr. Andrej Lúčny z KAI FMFI UK.
Seminár sa uskutoční v stredu 7. 12. 2022 v Kongresovom centre hotela Družba na Botanickej ulici v Bratislave. Začne o 8:00 rannou kávou a skončí spoločenským obedom o 15:00. Seminár je pre účastníkov bezplatný. Nutná je však registrácia najneskôr 4. 12. 2022 pomocou registračného formulára.
Cernekova.jpg

Habilitačné konanie – Zuzana Černeková

Naša kolegyňa Zuzana Černeková prednesie 14. novembra 2022 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Detekcia a rozpoznávanie tvárí a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Selected feature-based solutions in computer vision.
Madaras.jpg

Habilitačné konanie – Martin Madaras

Náš kolega Martin Madaras prednesie v pondelok 7. novembra 2022 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Spracovanie mračien bodov v priemyselných aplikáciách a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Towards hybrid methodology in 3D computer vision.
Terais.triangle.2022.padded.png

Nový twinningový EU projekt TERAIS

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university). Koordinátorom je Univerzita Komenského zastúpená Katedrou aplikovanej informatiky FMFI a partnermi konzorcia sú Univerzita v Hamburgu a Taliansky technologický inštitút v Janove. Hlavným cieľom projektu s rozpočtom približne 1,6 mil. eúr je vytvoriť dlhodobo udržateľné podmienky na pracovisku KAI, ktoré zlepšia úroveň publikačnej činnosti a podporia trvalý kariérny rast zamestnancov. Plánované aktivity projektu zahŕňajú viacrozmernú spoluprácu s partnermi, zameranú nielen na spoločný výskum v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie, ale aj na prenos znalostí prostredníctvom rôznych spoločných aktivít. Jedným z cieľov projektu je aj rozvoj inštitucionálnej podpory výskumu.
BestThesis.png

Ocenené bakalárske práce

Ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky za akademický rok 2021/2022 získavajú:
 • Cena dekana za vynikajúcu bakalársku prácu:
  Sabína Samporová: Experimentálne prostredie pre interakciu cloveka s humanoidným robotom iCub , školiteľ: RNDr. Kristína Malinovská, PhD.
 • Cena garanta programu AIN za najlepšiu bakalársku prácu:
  Marcel Palaj: Navigation for sport airplanes ,
  školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Ocenenej študentke a študentovi gratulujeme!
Kuz2022.png

Kognícia a umelý život 2022

Jubilejný 20. ročník konferencie Kognícia a umelý život (KUŽ) sa bude konať na zámku Třešť na Morave. Tím Centra kognitívnych vied KAI FMFI UK sa na ňom podieľa ako spoluorganizátor. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
Baks2021.png

Bratislava Knowledge September 2021

BAKS 2021 je séria hybridných a online konferencií o umelej inteligencii, ktoré mali byť kolokované v Bratislave. KAI sa podieľa na organizácii International Conference on Artificial Neural Networks a workshopu Description Logics.
BestThesis.png

Cena rektora za diplomovú prácu

Cenu rektora Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu diplomovú prácu informatickej sekcie FMFI získala Mgr. Dana Škorvánková, absolventka študijného programu mAIN, za prácu Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data, ktorej školiteľom bol RNDr. Martin Madaras, PhD. z KAI. Ocenenej študentke gratulujeme!
BestThesis.png

Ocenené bakalárske práce

Aj v tomto roku boli udelené ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky: Ocenenej študentke a študentom gratulujeme!
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Tatiana Jajacayová: Computational aspects of object identifications via isomorphisms and their generalizations
 • Viktor Kocur (dINF): Detection of 3D Bounding Boxes of Vehicles Using Perspective Transformation for Accurate Speed Measurement
BestThesis.png

Ocenené bakalárske práce

S potešením oznamujeme mená študentov, ktorí získali tento rok:
Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu
Adam Trizna: Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov (vedúci Ing. Alexander Šimko, PhD.)
Lukáš Gajdošech: Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR (vedúci RNDr. Martin Madaras, PhD.)
Cenu garanta AI
Tamara Savkova: Web teaching tool for learning agile programming (vedúci Ing. František Gyárfáš, PhD.)
Oceneným gratulujeme! Kvalitných prác bolo ešte i viac, žiaľ, počet ocenených je limitovaný.
ThesisIcon.png

Odovzdávanie záverečných prác

Blíži sa čas odovzdávania diplomových a bakalárskych prác. Dodržte administratívne požiadavky a postup a tiež termíny odovzdania.
Kuz2019.png

Kognícia a umelý život 2019

V poradí už 19. ročník konferencie KUŽ sa bude opäť konať na Slovensku, tentokrát v Bratislave-Rači, a je opäť organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
Paper-form-with-ballpoint.png

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium na FMFI UK, teda aj na bakalárske štúdium aplikovanej informatiky na našej katedre bol predĺžený do 31. 3. 2019.
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Dušan Guller: Automatická dedukcia v Goedelovej logike
 • Paula Budzáková (dINF): Color object retrieval using local features based on opponent-process theory
 • Adam Riečický (dINF): Optical-inertial synchronization of MoCap suit with single camera setup for reliable position tracking
 • Peter Gergeľ (dINF): Investigating the role of astrocyte units in a feedforward neural network
ITAT.png

Combinatorics on Words

V rámci konferencie Informačné technológie - Aplikácie a Teória sa koná workshop Combinatorics on Words. Organizuje ho doc. Tatiana Jajcayová z našej katedry. Budú na ňom prezentované aj práce študentov Katedry aplikovanej informatiky.
Homola.jpg

Habilitačná prednáška M. Homolu

Náš kolega Martin Homola prednesie 21. septembra 2018 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Sémantický web a sieť prepojených dát a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Semantic Heterogeneity in Knowledge Representation.
BestThesis.png

Najlepšia bakalárska práca

Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018:
Dana Škorvánková: Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance, vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.
MEiCogSci-Logo-Bratislava.jpg

Konferencia MEi:CogSci

Tento rok Centrum pre kognitívnu vedu organizuje konferenciu konzorcia MEi:CogSci na našej fakulte. Všetci študenti 2. ročníka majú prednášku (o diplomovej práci) a prváci prezentujú poster (výsledky semestrálneho projektu). Okrem toho zaznejú tri pozvané prednášky. Záujemcovia sú vítaní.
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Damas Gruska: Informacny tok a bezpecnost
 • Igor Farkaš: Konekcionisticke modelovanie v kognitivnej robotike
Prvacky tyzden 2016 poslucharen.jpg

Prvácke sústredenie

Aj tento rok sa koná prípravné sústredenie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Okrem prípravných kurzov čaká študentov stretnutie s garantom a vyučujúcimi bakalárskych programov, prednášky o matematických, fyzikálnych a informatických zaujímavostiach, grilovačka, či exkurzia do Astronomického a geologického observatória FMFI UK v Modre.
Jajcayova1.jpg

Habilitačná prednáška T. Jajcayovej

Naša kolegyňa Tatiana Jajcayová prednesie 18. septembra 2017 o 15:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Thueho-Morseove slová a palindromické uzávery a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Automata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra.
Sikudova1.jpg

Habilitačná prednáška E. Šikudovej

Naša kolegyňa Elena Šikudová predniesla 4. septembra 2017 verejnú habilitačnú prednášku na tému Metódy strojového učenia používané v počítačovom videní a následne obhájila habilitačnú prácu na tému Features, Dynamic Range and Attension in Computer Vision.
Jury.png

Opravné štátne skúšky AIN

Opravné a náhradné bakalárske štátne skúšky z aplikovanej informatiky sa budú konať dňa 30. augusta 2017 od 9:30 v miestnosti I-23. Komisiu vedie doc. Ftáčnik. Bakalárske práce pre tento termín je potrebné odovzdať do 18. 8. 2017.
Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2017

V poradí už 17. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude opäť konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. Konferencia KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov, zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré finančné možnosti aj pre účasť študentov.
Sccg2.png

33. jarná konferencia z počítačovej grafiky

FMFI UK spoluorganizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 33. ročník SCCG sa koná v polovici mája v Mikulove na Morave. Prednášať budú aj pozvaní hostia Niloy Mitra, Kwan-Liu Ma a Daniel Sýkora. Viac informácií na stránke konferencie
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Ľubica Beňušková: Neurálne mechanizmy učenia v mozgu
 • Martin Homola: Od ontologickej relevancie link data slovníkov k deskripčným logikám vyššieho rádu
Studentbooks.png

Očakávané kritériá prijímania na magisterské štúdium

Milí tretiaci AIN,

okrem štátnych skúšok a obhajoby bakalárskej práce sa Vás v tomto roku viacerých budú týkať aj prijímačky na magisterské štúdium AIN. Presné kritériá prijímania budú schvaľované v priebehu jesene, uvažujeme však o zohľadnení skladby Vášho bakalárskeho štúdia. Konkrétne, pri prijímaní bez prijímacích pohovorov budeme brať do úvahy:

 1. Obhajobu bakalárskej práce
 2. Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-152 (Lineárna algebra), 2-INF-175 (Pravdepodobnosť a štatistika), 1-MAT-551 (Geometria pre grafikov (1))
 3. Povinne voliteľný predmet 1-AIN-105 (Efektívne algoritmy a zložitosť)
 4. Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-301 (Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu), 1-AIN-304 (Úvod do umelej inteligencie), 1-AIN-430 (Programovacie paradigmy)

K vyhodnoteniu kritérií na prijatie bez prijímacích pohovorov dôjde po skončení riadnych termínov štátnic. Rozhodujúci pre prijatie bez prijímačiek bude priemer; ak ste v niektorej z častí 1, 2, 3, 4 neabsolvovali žiaden predmet, bude sa počítať ako Fx a zaráta sa príslušným spôsobom do priemeru. Uvedené kritériá sú v duchu odporúčaní, ktoré ste dostali pred zápismi ohľadom voľby povinne voliteľných predmetov.

Samozrejme, ak nebudete prijatí bez prijímacích pohovorov, dostanete možnosť absolvovať písomnú prijímaciu skúšku, ktorá bude obsahovo založená aj na vyuššieuvedených predmetoch.

Veríme, že táto informácia Vám bude užitočná.

Tomáš Vinař
Woman-writing.png

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2016. Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta programu AIN a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.
Studentbooks.png

Odporúčania k zápisu do 3. ročníka

Milí študenti 3. ročníka AIN,

dúfam, že ste mali dobré prázdniny. V najbližších dňoch absolvujete zápis do 3. ročníka a s ním aj zápis povinne voliteľných predmetov.

Povinne voliteľné predmety je potrebné zapisovať si s ohľadom na to, čo plánujete študovať v magisterskom štúdiu. Povinné predmety totiž neobsahujú všetky obsahové prerekvizity k blokom magisterského štúdia a v prípade, že si niektoré predmety nezapíšete, môžete mať na magisterskom štúdiu problémy, ktoré budete musieť riešiť rozsiahlym samoštúdiom.

Vo všeobecnosti platí:

 • Ak sa chystáte pokračovať v magisterskom štúdiu na FMFI UK, je potrebné zapisovať si povinne voliteľné predmety z bloku A (1AIN-BTP). Tieto predmety slúžia na prípravu na absolvovanie konkrétnych blokov v magisterskom štúdiu.
 • Ak sa nechystáte pokračovať v magisterskom štúdiu, pravdepodobne si chcete zapisovať povinne voliteľné predmety z bloku B (1AIN-BAP).

Podrobnejší rozpis na jednotlivé špecializačné bloky

Aktuálna verzia študijného programu AIN (tiež je prístupná v AISe).

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte niektorého z tútorov bakalárskeho študijného programu AIN: Martin Homola (homola@fmph.uniba.sk, I/7), Tomáš Vinař (vinar@fmph.uniba.sk. M/163), Andrej Blaho (blaho@fmph.uniba.sk, M/162). Budeme k dispozícii aj počas zápisov.

S pozdravom,

Tomáš Vinař, za tútorov
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Tomáš Vinař: Pravdepodobnostné modely pre sekvenovanie
 • Roman Ďurikovič: Modelovanie BRDF zo spekrálnych meraní odrazivosti metalických povrchov
 • Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet
Studentbooks.png

Prechod na nové študijné programy

Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
Jury.png

Opravné štátne skúšky

Opravné bakalárskemagisterské štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2015

V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
Sccg2.png

Jarná konferencia z počítačovej grafiky

Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
Cescglogo.jpg

Central European Seminar on Computer Graphics for students

Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.
CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si fotky z minuloročnej konferencie. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal@sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.
V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny@sccg.sk.
HotelAkademia.jpg

Kognicia a umelý život XIII

Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.

Archív správ >