(Zverejnenie novinky o otvaracom seminari TERAIS + drobna zmena)
 
(91 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
 +
{{Heading|Oznamy}}
 
[[Category:Oznamy]]
 
[[Category:Oznamy]]
= Oznamy =
 
 
<div class="news-list">
 
<div class="news-list">
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 
{{News
 
{{News
   |title =  Kognícia a umelý život 2015
+
   |title =  Otvárací seminár projektu TERAIS
   |when = 25.–28. mája 2015
+
   |when = 7.&nbsp;decembra 2022
   |image = Image:kuz2015.jpg
+
   |image = Image:druzba-tapiseria-ludia.jpg
   |text = V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
+
   |text = Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK srdečne pozýva na otvárací seminár projektu TERAIS venovaný '''kognitívnej robotike'''. Účasť potvrdili pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z IIT v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu, doc. Matěj Hoffmann z ČVUT v Prahe a prof. Igor Farkaš a Dr. Andrej Lúčny z KAI FMFI UK.
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ Viac informácií na stránkach seminára...]
+
<div>Seminár sa uskutoční v stredu '''7. 12. 2022''' v Kongresovom centre hotela '''Družba''' na Botanickej ulici v Bratislave. Začne o 8:00 rannou kávou a skončí spoločenským obedom o 15:00. Seminár je pre účastníkov bezplatný. Nutná je však registrácia najneskôr 4. 12. 2022 pomocou [https://forms.gle/qQpTW7JPspwdWp4q9 registračného formulára].</div>
 +
   |link = [[Project:TERAIS/sk#Otváracie podujatie projektu|Viac o seminári...]]
 
}}
 
}}
 
+
<!-- EDITORI TEJTO STRÁNKY:
 +
  !!!  Po pridaní oznamu presuňte koncovú značku </onlyinclude> za druhý oznam v poradí.
 +
  !!!  Tým sa zabezpečí, že sa na hlavnej stránke objavia práve 2 najnovšie oznamy.
 +
  !!!  Na viac nie je stavaná. -->
 
{{News
 
{{News
   |title =  Jarná konferencia z počítačovej grafiky
+
   |title =  Habilitačné konanie&nbsp;&ndash;  Zuzana Černeková
   |when = 1.–3. máj 2013
+
   |when = 14.&nbsp;novembra 2022
   |image = Image:sccg2.png
+
   |image = Image:Cernekova.jpg
   |text =  
+
   |text = Naša kolegyňa [[Zuzana Cernekova|Zuzana Černeková]] prednesie 14.&nbsp;novembra 2022 o&nbsp;14:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Detekcia a&nbsp;rozpoznávanie tvárí</cite> a&nbsp;následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Selected feature-based solutions in computer vision</cite>.
Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
+
   |link = [https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/browse/1/back_to_page/aktuality-29/article/-e8d33c46d1/ Udalosť na fakultnej stránke >]
   |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
+
 
}}
 
}}
 
</onlyinclude>
 
</onlyinclude>
 
 
{{News
 
{{News
   |title = Central European Seminar on Computer Graphics for students
+
   |title = Habilitačné konanie&nbsp;&ndash; Martin Madaras
   |when = 28. - 30. apríla, zámok v Smoleniciach
+
   |when = 7.&nbsp;novembra 2022
   |image = Image:cescglogo.jpg
+
   |image = Image:Madaras.jpg
   |text = Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: ''počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia'' (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.<br/>CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si [https://www.cg.tuwien.ac.at/photos/2012/cescg_2012/ fotky z minuloročnej konferencie]. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.<br/>V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk.
+
   |text = Náš kolega [[Martin Madaras]] prednesie v pondelok 7.&nbsp;novembra 2022 o&nbsp;14:00 v&nbsp;posluchárni&nbsp;C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Spracovanie mračien bodov v&nbsp;priemyselných aplikáciách</cite> a&nbsp;následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Towards hybrid methodology in 3D computer vision</cite>.
   |link = [http://www.cescg.org/ www.cescg.org]
+
   |link = [https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-martin-madaras-phd-7112022/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title =  Kognicia a umelý život XIII
+
   |title =  Nový twinningový EU projekt TERAIS
   |when = 27.-30. mája 2013
+
   |when = 2.&nbsp;novembra 2022
   |image = Image:kuzXIII.jpg
+
   |image = Image:Terais.triangle.2022.padded.png
   |text = Ďaľšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
+
   |text = V&nbsp;októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university). Koordinátorom je Univerzita Komenského zastúpená Katedrou aplikovanej informatiky FMFI a partnermi konzorcia sú Univerzita v&nbsp;Hamburgu a&nbsp;Taliansky technologický inštitút v&nbsp;Janove. Hlavným cieľom projektu s&nbsp;rozpočtom približne 1,6&nbsp;mil.&nbsp;eúr je vytvoriť dlhodobo udržateľné podmienky na pracovisku KAI, ktoré zlepšia úroveň publikačnej činnosti a&nbsp;podporia trvalý kariérny rast zamestnancov. Plánované aktivity projektu zahŕňajú viacrozmernú spoluprácu s&nbsp;partnermi, zameranú nielen na spoločný výskum v&nbsp;oblasti kognitívnej robotiky a&nbsp;umelej inteligencie, ale aj na prenos znalostí prostredníctvom rôznych spoločných aktivít. Jedným z&nbsp;cieľov projektu je aj rozvoj inštitucionálnej podpory výskumu.  
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
+
   |link = [[Project:TERAIS|Viac o projekte...]]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title = Slávnostný odborný seminár pri príležitosti 70. narodenín Jána Šefránka
+
   |title = Ocenené bakalárske práce
   |when = 11. mája 2012
+
   |when = 16. augusta 2022
   |image = Image:70.jpg
+
   |image = Image:BestThesis.png
   |text = Srdečne Vás pozývame na slávnostný odborný seminár pri príležitosti 70. narodenín doc. PhDr. Jána Šefránka, CSc. Seminár sa uskutoční v piatok 11. mája 2012 od 9:00-12:00 v posluchárni C Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. Na seminári odzneje osem 15-minutových odborných príspevkov a krátka úvodná prednáška doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc. Tešíme sa na Vašu účasť, prosíme potvrďte ju u Dr. Martina Takáča, takac[[Image:zavinac.gif|@]]ii.fmph.uniba.sk.
+
   |text = Ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky za akademický rok 2021/2022 získavajú:
   |link = [[Media:pozvankaJS70.pdf|pozvánka (pdf)]]
+
* '''Cena dekana''' za vynikajúcu bakalársku prácu: <br> '''Sabína Samporová''': '' '''Experimentálne prostredie pre interakciu cloveka s humanoidným robotom iCub''' '', školiteľ: RNDr. Kristína Malinovská, PhD.<br>
 +
* '''Cena garanta''' programu [[Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|AIN]] za najlepšiu bakalársku prácu: <br> '''Marcel Palaj''': '' '''Navigation for sport airplanes''' '', <br>školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.<br>
 +
Ocenenej študentke a študentovi gratulujeme!
 +
   |link = [[Best_Bachelor_Thesis_AIN_2022/sk|Viac o ocenených prácach…]]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title =  Kognice a umělý život XII
+
   |title =  Kognícia a umelý život 2022
   |when = 22.-25. mája 2012
+
   |when = 30. mája - 1. júna 2022
   |image = Image:kuzXII.jpg
+
   |image = Image:kuz2022.png
   |text =  Dvanáste česko-slovenské stretnutie KUZ organizujú kolegovia z Čiech a bude sa konať v hoteli Floret, Průhonice u Prahy. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie transdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
+
   |text =  Jubilejný 20. ročník konferencie Kognícia a umelý život (KUŽ) sa bude konať na zámku Třešť na Morave. Tím  Centra kognitívnych vied KAI FMFI UK sa na ňom podieľa ako spoluorganizátor. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
   |link = [http://www.kuz.cvut.cz/ Viac informácií na stránkach seminára...]
+
   |link = [https://kuz2022.ciirc.cvut.cz/ Viac informácií na stránkach konferencie...]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title =  Študentská vedecká konferencia
+
   |title =  Bratislava Knowledge September 2021
   |when = 25. apríla 2012
+
   |when = Sep 14–24 2021
   |image = Image:svk.jpg
+
   |image = Image:baks2021.png
   |text =  Dovoľujeme si vás upozorniť na termíny Študentskej vedeckej konferencie:<ul><li>Odovzdanie príspevkov: 8.4.2012 (pozor! neskoré príspevky nebudeme akceptovať)</li><li>Konanie konferencie: 25.4.2012</li><li>Postery: 18.4.-4.5.</li></ul> Tak ako po minulé roky, krátke abstrakty aj vybrané dlhé príspevky vyjdú v zborníku ŠVK, pričom časť s dlhými príspevkami bude recenzovaná.
+
   |text =  BAKS 2021 je séria hybridných a online konferencií o umelej inteligencii, ktoré mali byť kolokované v Bratislave. KAI sa podieľa na organizácii International Conference on Artificial Neural Networks a workshopu Description Logics.
   |link = [http://www.fmph.uniba.sk/svk Viac informácií na stránke konferencie...]
+
   |link = [https://dai.fmph.uniba.sk/events/baks2021/ BAKS 2021]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title =  Pracovné príležitosti pre absolventov
+
   |title =  Cena rektora za diplomovú prácu
   |when = 01. februára 2012
+
   |when = 25. augusta 2020
   |image = Image:joboffer.png
+
   |image = Image:BestThesis.png
   |text = Na stránkach KAI príležitostne uverejňujeme pracovné ponuky pre našich absolventov. Práve tam pribudli dve ponuky od spoločnosti PricewaterhouseCoopers. Týmto zároveň chceme osloviť aj ďalšie spoločnosti, ktoré by mali o našich absolventov záujem: napíšte nám, napr. na adresu daiweb[[Image:zavinac.gif|@]]lists.dai.fmph.uniba.sk a vaše ponuky radi zverejníme.
+
   |text = '''Cenu rektora''' Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu diplomovú prácu informatickej sekcie FMFI získala Mgr. '''Dana Škorvánková''', absolventka študijného programu [[Master_program_in_Applied_Informatics/sk|mAIN]], za prácu [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 <cite>Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data</cite>], ktorej školiteľom bol [[Martin Madaras|RNDr. Martin Madaras, PhD.]] z KAI.
   |link = [[Job offers|Stránka s pracovnými ponukami]]
+
Ocenenej študentke gratulujeme!
 +
   |link = [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=FD287398550734C849B41ABBBA89 Ocenená práca Dany Škorvánkovej v CRZP…]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title =  Prednáška prof. Matthiasa Scheutza na predvianočnom stretnutí MEi:CogSci
+
   |title =  Ocenené bakalárske práce
   |when = 15. decembra 2011
+
   |when = 20. júla 2020
   |image = Image:chriscog.jpg
+
   |image = Image:BestThesis.png
   |text = V rámci tradičného stretnutia poslucháčov medzinárodného magisterského programu Kognitívna veda ([http://www.meicogsci.eu/ MEiCogSci]) z Viedne, Ľubľany a Bratislavy predniesol prof. Matthias Scheutz z laboratória Human-Robot Interaction na Tuftsovej univerzite prednášku o svojej práci [http://hrilab.cs.tufts.edu/publications/chenscheutzschermerhorn10hri.pdf Investigating Multimodal Real-Time Patterns of Joint Attention in an HRI Word Learning Task]. Stretnutie pokračovalo prehľadom štúdijných programov na inštitúciách vo Viedni, ktorý prezentoval Prof. Markus Peschl, v Ľubľane, ktorý si pripravil Urban Kordeš a v Bratislave, ktorý priblížil Igor Farkaš. Stretnutie pokračovalo neformálnym spoločenským programom v areáli fakulty a centra mesta. Pre záujemcov o viac informácií o publikáciách prednášajúceho:
+
   |text = Aj v tomto roku boli udelené ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky:
   |link = [http://hrilab.cs.tufts.edu/people/matthias.php Webstránka prof. Scheutza]
+
* '''Cenu dekana''' za vynikajúcu bakalársku prácu získala [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0B84B3C7FD1B '''Linda Jurkasová'''].
 +
* '''Cenu garanta''' programu [[Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk|AIN]] za najlepšiu bakalársku prácu získal [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0D86B0C7FD1B '''Filip Kerák''']. Laureátmi ceny garanta sú aj [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=69B07E5EF4F2B22F0B84B6C7FD1B '''Miroslav Baluch'''] a [https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B5E6096D0905A43EE80F1B19D4C8 '''Eduard Krivánek'''].
 +
Ocenenej študentke a študentom gratulujeme!
 +
   |link = [[Best_Bachelor_Thesis_AIN_2020/sk|Viac o ocenených prácach…]]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title = Presuny predmetov v bakalárskom štúdijnom programe AIN
+
   |title = Odborný seminár KAI
   |when = 30. novembra 2011
+
   |when = 20. januára 2020
   |image = Image:shuffle.jpg
+
   |image = Image:seminar.jpg
   |text = Z dôvodov lepšej nadväznosti predmetov v bakalárskom programe dochádza k presunu niektorých predmetov medzi semestrami. Kvôli tomu sa niektoré predmety budú vyučovať inak, ako je uvedené v aktuálnej ročenke. Prosíme, aby ste zladili svoje štúdijné plány s touto zmenou. Týka sa to hlavne druhákov, pretože JAVA nebude až v 3. ročníku v zimnom semestri, ale už teraz v 2. ročníku v letnom semestri, hneď po povinnom C++. Presná špecifikácia zmeny nasleduje. Pôvodne plánované zaradenie predmetov do semestrov:<br/><br/>1-AIN-172, Programovanie (4), Borovanský 3/Z  (vyučuje sa v ZS 2011/2012)<br/>1-AIN-511, Funkcionálne programovanie, Borovanský 3/Z (vyučuje sa v ZS 2011/2012)<br/>1-AIN-372, Programovanie (5), Petrovič 3/L (bude sa ešte vyučovať v LS 2011/2012)<br/>1-AIN-430, Programovacie paradigmy, Borovanský 2/L (nebude v LS  2011/2012)<br/><br/>Nové zaradenie predmetov:<br/><br/>1-AIN-172, Programovanie (4), Borovanský  <font color=red>2/L</font>  (bude  aj v LS 2011/2012)<br/>1-AIN-511, Funkcionálne programovanie, Borovanský <font color=red>3/L</font>  (bude až v LS 2012/2013)<br/>1-AIN-372, Programovanie (5), Petrovič <font color=red>3/Z (ale bude ešte aj v LS 2011/2012!)</font><br/>1-AIN-430, Programovacie paradigmy, Borovanský <font color=red>3/Z</font> (bude až v ZS  2012/2013)
+
   |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
  |link =
+
* Tatiana Jajacayová: Computational aspects of object identifications via isomorphisms and their generalizations
 +
* Viktor Kocur (dINF): Detection of 3D Bounding Boxes of Vehicles Using Perspective Transformation for Accurate Speed Measurement
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
   |title =  FIRST LEGO League na Slovensku
+
   |title =  Ocenené bakalárske práce
   |when = 22. novembra 2011 
+
   |when = 6. augusta 2019
   |image = Image:fll-logo.gif
+
   |image = Image:BestThesis.png
   |text = Súťaž FIRST LEGO League v stavbe a programovaní robotov pre deti vo veku 10-16 rokov sa koná v Univerzitnom pastoračnom centre od 9-16.30. Mladí robotici budú súťažiť v kategóriách Robot-Design, Prezentácia výskumného projektu, Tímová práca a hlavnej disciplíne - turnaji robotov Robot-Game. Tu je [[Media:sprava_fll.pdf|tlačová správa]].
+
   |text = S potešením oznamujeme mená študentov, ktorí získali tento rok:
  |link = [http://firstlegoleague.sk/ Viac informácií na stránkach súťaže...]
+
;Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu
 +
:'''Adam Trizna''': <cite>[https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AB370D001945 Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov]</cite> (vedúci Ing. Alexander Šimko, PhD.)
 +
:'''Lukáš Gajdošech''': <cite>[https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AB3706001945 Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR]</cite> (vedúci RNDr. Martin Madaras, PhD.)
 +
; Cenu garanta AI
 +
:'''Tamara Savkova''': <cite>[https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=56521031C266C9A2AA3F04001945 Web teaching tool for learning agile programming]</cite> (vedúci Ing. František Gyárfáš, PhD.)
 +
Oceneným gratulujeme! Kvalitných prác bolo ešte i viac, žiaľ, počet ocenených je limitovaný.
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title =  Pozvané prednášky o Tvorbe informačných systémov 
+
  |title =  Odovzdávanie záverečných prác
   |when = 7., 14., 21. novembra a 5. decembra 2011, 9:00, miestnosť F2
+
   |when = 3., 24., 31. mája 2019
   |image = Image:integration.png
+
   |image = Image:ThesisIcon.png
   |text = Príďte sa pozrieť na pozvané prednášky z oblasti tvorby informačných systémov, ktoré sú prístupné pre všetkých záujemcov a sú súčasťou predmetu TIS:<br/><br/> <b>7.11. Integrácia informačných systémov</b>, <i>Dr. Pavol Mederly</i>, 20-ročné skúsenosti o integrácii univerzitných informačných systémov<br/> <b>14.11. Anotácie v informačných systémoch</b>, <i>Dr. Andrej Lúčny</i> - využitie mechanizmov anotácií<br/> <b>21.11. Agilné metódy vývoja IS</b>, <i>Mgr. Martin Hinca</i> - tvorba informačných systémov modernými metódami.<br/><b>5.12. Soft skills</b>, <i>Ing. Andrea Čekovská</i> - čo potrebuje vedieť informatik o živote v softvérovej firme a netýka sa to priamo informatiky
+
   |text = Blíži sa čas odovzdávania diplomových a&nbsp;bakalárskych prác.
   |link = [http://dai.fmph.uniba.sk/courses/tvorbaIS/ Stránka predmetu]
+
'''Dodržte''' administratívne [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|požiadavky a&nbsp;postup]] a&nbsp;tiež [[Important_Dates_for_State_Examinations_and_Final_Theses/sk#Odovzdanie práce|termíny]] odovzdania.
 +
   |link = [[Submitting_Diploma_and_Bachelor_Theses/sk|Viac o&nbsp;odovzdávaní záverečných prác…]]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title =  Integrating Action and Language in Humanoid Robots 
+
  |title =  Kognícia a umelý život 2019
   |when = 4. júl 2011. 10:00 BC-300 FEI STU
+
   |when = 29.–31. mája 2019
   |image = Image:iCub.gif
+
   |image = Image:kuz2019.png
   |text = zaujímavá prednáška z oblasti robotiky a kognitívnej vedy, pojednávajúca o experimentovaní s humanoidným robotom iCub. Prednáša Martin Peniak, PhD študent pracujúci na projekte ITALK FP7 na univerzite v Plymouthe
+
   |text = V poradí už 19. ročník konferencie KUŽ sa bude opäť konať na Slovensku, tentokrát  v Bratislave-Rači, a je opäť organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
   |link = [http://www.robotika.sk www.robotika.sk]
+
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2019/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title =  Študentský seminár CESCG a konferencia SCCG
+
  |title =  Prihlásenie sa na bakalárske štúdium
   |when = 28.-30. apríla 2011, 2.-4. mája 2011
+
   |when = 31. marec 2019
   |image = Image:cescg.png
+
   |image = Image:paper-form-with-ballpoint.png
   |text = Jarná konferencia počítačovej grafiky ([http://www.sccg.sk/ www.sccg.sk]) a študentský seminár CESCG ([http://www.cescg.org www.cescg.org]) sa koná v Hoteli Galbov Mlyn vo Viničnom na prelome apríla a mája.  
+
   |text = Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium na FMFI UK,
   |link = [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics]
+
teda aj na [[Bachelor_program_in_Applied_Informatics|bakalárske štúdium aplikovanej informatiky]] na našej katedre bol predĺžený do 31. 3. 2019.
 +
   |link = [https://fmph.uniba.sk/prihlasky/ Všetko o prijímacom konaní na FMFI UK...]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Odborný rast našich kolegov
+
  |title = Odborný seminár KAI
   |when = december 2010 - január 2011
+
   |when = 21. januára 2019
   |image = Image:pyramid.jpg
+
   |image = Image:seminar.jpg
   |text = Tomáš Vinař získal od ministra školstva SR ocenenie v kategórií "Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov" za svoju prácu ([http://www.webnoviny.sk/vzdelavanie/-jurzyca-ocenil-osobnosti-vedy-a-technik/261232-clanok.html článok]).<br>
+
   |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
Ľubica Beňušková bude mať v rámci inauguračného konania 10. januára 2011 prednášku na tému Výpočtová neurogenetika - nová paradigma v umelej inteligencii
+
* Dušan Guller: Automatická dedukcia v Goedelovej logike
([http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/201011/HabIn/Benuskova.pdf oznam]).<br>
+
* Paula Budzáková (dINF): Color object retrieval using local features based on opponent-process theory
Igor Farkaš získal od Humboldtovej nadácie grant na zakúpenie vybavenia (prístroj na meranie EEG a základné robotické vybavenie) pre experimentálny výskum v rámci kognitívnej vedy
+
* Adam Riečický (dINF): Optical-inertial synchronization of MoCap suit with single camera setup for reliable position tracking
([http://www.pressburg.diplo.de/Vertretung/pressburg/de/AKTUELL/Farkas__13.12.2010.html článok] na stránke Veľvyslanectva SRN).
+
* Peter Gergeľ (dINF): Investigating the role of astrocyte units in a feedforward neural network
  |link =
+
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Obhajoby informatických dizertačných prác
+
  |title = Combinatorics on Words
   |when = november 2010
+
   |when = 22. septembra 2018
   |image = Image:phd_defense.jpg
+
   |image = Image:ITAT.png
   |text = V novembri nasleduje ďalšia séria verejných obhajob dizertačných prác z odborov informatika a didaktika informatiky. Doktorandi a prípadní záujemcovia o doktorandské štúdium sú veľmi vítaní.  
+
   |text = V rámci konferencie Informačné technológie - Aplikácie a Teória sa koná workshop Combinatorics on Words. Organizuje ho doc. Tatiana Jajcayová z našej katedry. Budú na ňom prezentované aj práce študentov Katedry aplikovanej informatiky. <br>
   |link = [[Media:obhajoby_november_2010.pdf|Zoznam novembrových informatických obhajob dizertačných prác]]
+
   |link = [http://itat.ics.upjs.sk/Site/Program Program konferencie]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Výber tém bakalárskych a diplomových prác
+
  |title = Habilitačná prednáška M. Homolu
   |when = 1. októbra 2010
+
   |when = 21. septembra 2018
   |image = Image:crossroad.png
+
   |image = Image:Homola.jpg
   |text = Je tu čas vybrať si tému bakalárskej alebo diplomovej práce. Témy sú zadané v systéme [http://ais.uniba.sk/ AIS]. Pomôcť zorientovať sa môže aj dokument s prehľadom zamerania jednotlivých školiteľov. Po preštudovaní oboch zdrojov sa informujte priamo u školiteľov, či majú ešte voľnú kapacitu, prípadne či ponúkajú nejakú zaujímavú tému.<br/><br/><font color="red">Nové: [[Media:pokyny.txt|pokyny k prihlasovaniu sa na bakalárske témy]]</font>
+
   |text = Náš kolega [[Martin Homola]] prednesie 21. septembra 2018 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Sémantický web a sieť prepojených dát</cite> a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Semantic Heterogeneity in Knowledge Representation</cite>.
   |link = [[Media:skolitelia_informatika.pdf|zoznam školiteľov]]
+
   |link = [https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-martin-homola-phd-2192018/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Seminár prof. Brendan McCane
+
  |title = Najlepšia bakalárska práca
   |when = 27. septembra 2010, 14:00, I9
+
   |when = June 26, 2018
   |image = Image:brendan.jpg
+
   |image = Image:BestThesis.png
   |text = Pozývame Vás na prednášku s názvom "Characterizing Smooth Shapes", ktorú prednesie prof. McCane, vedúci katedry informatiky na univerzite v Otagu, Dunedin, Nový Zéland. <br/><br/>Abstrakt: In much of the biological literature, shape is represented by finite sets of points based on biological landmarks. This is the basis for most of morphometrics (statistics of shape) and comes from the underlying notion of biological homology. However, there are many shapes for which there are no easily definable landmarks, yet it is still meaningful to want to measure how such shapes change across a population. In this talk, I will introduce some recent work I have been doing on matching and characterizing smooth shapes in two dimensions.
+
   |text = Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018:<br> '''Dana Škorvánková: <cite>Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance</cite>''', vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.  
   |link =  
+
   |link = [[Best Bachelor Thesis AIN_2018/sk|Ostatní laureáti…]]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Robotics in Education
+
  |title = Konferencia MEi:CogSci
   |when = 16. - 17. septembra 2010
+
   |when = 14.–16. júna 2018
   |image = Image:rie2010.png
+
   |image = Image:MEiCogSci-Logo-Bratislava.jpg
   |text = Pedagógov, výskumných pracovníkov i študentov pozývame prísť si vypočuť prednášky medzinárodnej konferencie o využití robotiky vo vzdelávaní, ktorú organizuje URPI FEI STU v spolupráci aj s našou katedrou.  
+
   |text = Tento rok [http://cogsci.fmph.uniba.sk Centrum pre kognitívnu vedu] organizuje konferenciu [http://meicogsci.eu konzorcia MEi:CogSci] na našej fakulte. Všetci študenti 2. ročníka majú prednášku (o diplomovej práci) a prváci prezentujú poster (výsledky semestrálneho projektu). Okrem toho zaznejú tri pozvané prednášky. Záujemcovia sú vítaní.
   |link = [http://rie2010.stuba.sk/ RIE 2010]
+
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/meicogsciba/?action=conference2018 Informácie na našich stránkach]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Pre študentov bakalárskeho programu AIN
+
  |title = Odborný seminár KAI
   |when = September 2010
+
   |when = 22. januára 2018
   |image = Image:aplus.jpg
+
   |image = Image:seminar.jpg
  |link =
+
   |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
   |text = Ak nemáte známku zapísanú v indexe, prosím, skontaktujte sa s učiteľom. Vo výnimočnom prípade, ak tu učiteľ nie je (napr. dlhodobý pobyt) môžete kontaktovať garantku Doc. Máriu Markošovú potom, ako budete mať známku potvrdenú mailom alebo iným spôsobom od vášho učiteľa.
+
* Damas Gruska: Informacny tok a bezpecnost
 +
* Igor Farkaš: Konekcionisticke modelovanie v kognitivnej robotike
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title = Obhajoby informatických dizertačných prác
+
  |title = Prvácke sústredenie
   |when = september 2010
+
   |when = 20.–22. septembra 2017
   |image = Image:phd_defense.png
+
   |image = Image:Prvacky_tyzden_2016_poslucharen.jpg
   |text = V septembri sa bude konať viacero verejných obhajob dizertačných prác z odborov informatika a didaktika informatiky. Doktorandi a prípadní záujemcovia o doktorandské štúdium sú veľmi vítaní.  
+
   |text = Aj tento rok sa koná prípravné sústredenie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Okrem prípravných kurzov čaká študentov stretnutie s garantom a vyučujúcimi bakalárskych programov, prednášky o matematických, fyzikálnych a informatických zaujímavostiach, grilovačka, či exkurzia do Astronomického a geologického observatória FMFI UK v Modre.  
   |link = [[Media:obhajoby_september_2010.pdf|Zoznam septembrových informatických obhajob dizertačných prác]]
+
   |link = [http://compbio.fmph.uniba.sk/prvaci2017/program.php Program sústredenia >]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title =  Opravné bakalárske a magisterské štátne skúšky
+
  |title =  Habilitačná prednáška T. Jajcayovej
   |when = 23. august 2010
+
   |when = 18. septembra 2017
   |image = Image:gilotina.png
+
   |image = Image:Jajcayova1.jpg
   |text = Opravné bakalárske a magisterské štátnice AIN sa budú konať 23.8.2010 o 9:00 v miestnosti I-9. Študenti sa na opravné štátnice môžu prihlásiť najneskôr do 5.8.2010 (prihlasuje sa rovnako ako na bežné štátnice). O detailoch sa študenti môžu informovať na študijnom oddelení u p. Gašparovičovej.
+
   |text = Naša kolegyňa [[Tatiana Jajcayova|Tatiana Jajcayová]] prednesie 18. septembra 2017 o 15:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Thueho-Morseove slová a palindromické uzávery</cite> a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému <cite>Automata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra</cite>.
   |link = [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=765 stránka štúdijného oddelenia]
+
   |link = [http://zona.fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/kalendar-3/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-tatiana-jajcayova-phd-1892017/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title =  Študentský seminár CESCG a konferencia SCCG
+
  |title =  Habilitačná prednáška E. Šikudovej
   |when = máj 2010
+
   |when = 4. septembra 2017
   |image = Image:sccg26.png
+
   |image = Image:Sikudova1.jpg
   |text = Jarná konferencia z počítačovej grafiky, známa pod značkou SCCG ([http://www.sccg.sk/ www.sccg.sk]), je najstarším každoročným stretnutím vedeckej komunity v oblasti počítačovej grafiky v Strednej Európe. V máji 2010 prebehne v Budmericiach už jej 26. ročník. Pred ňou tam bude 14. ročník CESCG ([http://www.cescg.org www.cescg.org]), unikátneho študentského seminára,  <table cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td valign=top>na ktorom sa stretajú najlepší študenti z desiatok európskych univerzít. Obe podujatia oslávia spoločné 40. „výročie“ a spolu s umeleckou výstavou Analog versus Digital sa zvyknú označovať aj ako Stredoeurópsky festival počítačovej grafiky.<br>[[Media:TS_Budmerice_Final.pdf|Tlačová správa...]]</td><td valign=bottom>[[Image:cescg.png</td></tr></table>
+
   |text = Naša kolegyňa [[Elena Sikudova|Elena Šikudová]] predniesla 4. septembra 2017 verejnú habilitačnú prednášku na tému <cite>Metódy strojového učenia používané v počítačovom videní</cite> a následne obhájila habilitačnú prácu na tému <cite>Features, Dynamic Range and Attension in Computer Vision</cite>.
   |link = [http://www.sccg.sk/ Spring Conference on Computer Graphics]
+
   |link = [http://zona.fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/prednasky-a-seminare-2/article/verejna-habilitacna-prednaska-rndr-elena-sikudova-phd-492017/ Udalosť na fakultnej stránke >]
 
}}
 
}}
 
 
{{News
 
{{News
|title =  Študentská vedecká konferencia FMFI UK 2010
+
|title =  Opravné štátne skúšky AIN
   |when = 28. apríla 2010, 09:00 - 14:30
+
   |when = 30. augusta 2017
   |image = Image:svk2010.png
+
   |image = Image:jury.png
   |text = V jubilejnom 30-tom roku existencie fakulty sa konferencie zúčastní viac ako sto študentov našej fakulty v bakalárskom, magisterskom či doktorandskom stupni štúdia. Vystúpenia účastníkov konferencie budú rozdelené do nasledujúcich sekcií v akváriách matematického pavilónu: <table><tr><td><ol><li>Aplikovaná matematika a štatistika<li>Geometria, algebra a topológia<li>Teoretická informatika a teória grafov<li>Aplikovaná informatika<li>Počítačová grafika</ol></td><td><ol start=6><li>Jadrová fyzika<li>Teoretická fyzika<li>Biofyzika<li>Experimentálna fyzika<li>Didaktika</ol></td></tr></table>Medzi 14:30 a 15:30 sa v posluchárni A uskutoční plenárna prednáška Doc.RNDr. Miroslava Grajcara, CSc.: "Kvantové umelé štruktúry a kvantové počítače."
+
   |text = Opravné a náhradné [[State_examinations_for_Bachelor_program_in_Applied_Informatics|bakalárske štátne skúšky]] z aplikovanej informatiky sa budú konať dňa [https://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/statne-skusky-a-obhajoby/bakalarske-studium/aplikovana-informatika/ 30. augusta 2017 od 9:30] v miestnosti I-23. Komisiu vedie doc. Ftáčnik. Bakalárske práce pre tento termín je potrebné [[Submitting Diploma and Bachelor Theses|odovzdať do 18. 8. 2017]].
  |link = [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=860 Študentská vedecká konferencia 2010]
+
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
|title =  Informačné technológie v praxi 2010
+
  |title =  Kognícia a umelý život 2017
   |when = 26. apríla 2010, 14:00
+
   |when = 31.5.–2.6. 2017
   |image = Image:softec_centaur.png
+
   |image = Image:kuz2015.jpg
   |text = Tretí ročník konferencie s príspevkami analytikov, softvérových architektov a programátorov spoločností Softec a Centaur, ktorá je určená pre študentov informatiky a informačných technológií na STU a UK sa bude konať v pondelok 26. apríla 2010, o 14:00, v prednáškovej miestnosti B, vstup je voľný.  
+
   |text = V poradí už 17. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude opäť konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. Konferencia KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov, zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré finančné možnosti aj pre účasť študentov.
   |link = [[Media:itprax2010.gif|Pozvánka...]]
+
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2017/ Viac informácií na stránkach seminára...]
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
|title = OCR software for mathematical documents - InftyReader
+
  |title = 33.&nbsp;jarná konferencia z počítačovej grafiky
   |when = 19. februára 2010
+
   |when = 15.–17. mája 2017
   |image = Image:infty64.gif
+
   |image = Image:sccg2.png
   |text = Pozývame Vás na seminár zameraný na prezentáciu programu InftyReader, ktorý môže byť zaujímavý pre všetkých, ktorí pracujú s matematickými textami. <br><br>OCR software for mathematical documents - InftyReader<br>prof. Masakazu Suzuki, Kyushu University<br> piatok 19.2.2010 o 10,30 v miestnosti I-9<br>
+
   |text =  
Abstrakt: "InftyReader" is OCR software developed in Kyushu University to convert scanned images or PDF of mathematical documents into various "editable" form documents: XML, LaTeX sources, MathML, Word documents, etc. It segments the page images automatically into figures, tables, and text areas, and then recognizes ordinary texts and mathematical formulae in the text areas by using different OCR engines. Recognized results can be edited easily by using WYSIWYG authoring tool "InftyEditor" comparing the results with the original images. In the talk, after brief description of our Infty system, I will give demonstrations of the newest version of InftyReader and InftyEditor. A newly developed authoring tool for mathematical multimedia documents of DAISY standard format will also be presented.
+
FMFI UK spoluorganizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 33.&nbsp;ročník SCCG sa koná v&nbsp;polovici mája v&nbsp;Mikulove na Morave. Prednášať budú aj pozvaní hostia Niloy Mitra, Kwan-Liu Ma a&nbsp;Daniel Sýkora. Viac informácií na stránke konferencie
   |link = [http://www.inftyproject.org/suzukilabo/index-e.html Viac informácii ...]
+
   |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
|title =  Seminár informatickej sekcie
+
|title =  Odborný seminár KAI
   |when = 11. februára 2010
+
   |when = 23. januára 2017
   |image = Image:maturana.gif
+
   |image = Image:seminar.jpg
   |text = Srdečne Vás pozývame na ďalší zo seminárov informatickej sekcie FMFI. Tentokrát sa predstavia kolegovia a doktorandi KAI, ktorých práca sa týka kognitívnej vedy a umelej inteligencie.
+
   |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
  |link = [http://dai.fmph.uniba.sk/w/Seminar_KAI_feb2010 Viac informácii na stránke seminára...]
+
* Ľubica Beňušková: Neurálne mechanizmy učenia v mozgu
 +
* Martin Homola: Od ontologickej relevancie link data slovníkov k deskripčným logikám vyššieho rádu
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
   |title = Kognícia a umelý život X
+
   |title = Očakávané kritériá prijímania na magisterské štúdium
   |when = 31. mája - 4. júna 2010
+
   |when = 27. septembra 2016
   |image = Image:kuzX.png
+
   |image = Image:Studentbooks.png
   |text = Jubilejné desiate česko-slovenské stretnutie Kognícia a umelý život sa bude konať v dňoch 31.5. až 4.6. 2010 v hoteli Sepetná pri obci Ostravice v podhorí Beskýd. Seminar s niekoľkoročnou tradíciou poskytuje priestor pre prezentáciu výsledkov a zámerov odborníkov v oblasti kognicie, umelého života a umelej inteligencie z Čiech a Slovenska. Cieľom seminára je aj hľadanie transdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami spojenými záujmom o túto široko chápanú oblasť vedy.
+
   |text =  
  |link = [http://ui.fpf.slu.cz/kuz-x/ Viac informácií na stránkach seminára...]
+
Milí tretiaci AIN,
}}
+
  
{{News
+
okrem štátnych skúšok a obhajoby bakalárskej práce sa Vás v tomto roku viacerých budú týkať aj prijímačky na magisterské štúdium AIN. Presné kritériá prijímania budú schvaľované v priebehu jesene, uvažujeme však o zohľadnení skladby Vášho bakalárskeho štúdia. Konkrétne, pri prijímaní bez prijímacích pohovorov budeme brať do úvahy:
  |title =  FIRST LEGO League na Slovensku
+
# Obhajobu bakalárskej práce
  |when = 6. novembra 2009 
+
# Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-152 (Lineárna algebra), 2-INF-175 (Pravdepodobnosť a štatistika), 1-MAT-551 (Geometria pre grafikov (1))
  |image = Image:fll-logo.gif
+
# Povinne voliteľný predmet 1-AIN-105 (Efektívne algoritmy a zložitosť)
  |text =  Súťaž FIRST LEGO League v stavbe a programovaní robotov pre deti vo veku 10-16 rokov sa koná v Univerzitnom pastoračnom centre od 9-16.30. Mladí robotici budú súťažiť v kategóriách Robot-Design, Prezentácia výskumného projektu, Tímová práca a hlavnej disciplíne - turnaji robotov Robot-Game.
+
# Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-301 (Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu), 1-AIN-304 (Úvod do umelej inteligencie), 1-AIN-430 (Programovacie paradigmy)
  |link = [http://firstlegoleague.sk/ Viac informácií na stránkach súťaže...]
+
K vyhodnoteniu kritérií na prijatie bez prijímacích pohovorov dôjde po skončení riadnych termínov štátnic. Rozhodujúci pre prijatie bez prijímačiek bude priemer; ak ste v niektorej z častí 1, 2, 3, 4 neabsolvovali žiaden predmet, bude sa počítať ako Fx a zaráta sa príslušným spôsobom do priemeru. Uvedené kritériá sú v duchu odporúčaní, ktoré ste dostali pred zápismi ohľadom voľby povinne voliteľných predmetov.
}}
+
  
{{News
+
Samozrejme, ak nebudete prijatí bez prijímacích pohovorov, dostanete možnosť absolvovať písomnú prijímaciu skúšku, ktorá bude obsahovo založená aj na vyuššieuvedených predmetoch.
  |title =  Odborné semináre
+
  |when = 28. septembra 2009 
+
  |image = Image:stapler.jpg
+
  |text =  Na katedre prebieha viacero odborných/vedeckých seminárov, väčšina z nich je otvorená pre študentov s hlbším záujmom, ktorí sa prípadne majú chuť zapojiť do výskumných aktivít katedry.
+
  |link = [[Scientific Seminars|Zoznam seminárov...]]
+
}}
+
  
{{News
+
Veríme, že táto informácia Vám bude užitočná.
  |title = Priateľský manuál k doktorandskému štúdiu informatiky
+
  |when = 24. augusta
+
  |image = Image:Tired.jpg
+
  |text = Naši mladí kolegovia Tomáš Vinař a Broňa Brejová pripravili príručku pre nových doktorantov a záujemcov o doktorandské štúdium, ktorá obsahuje užitočné faktické informácie a rady z prvej ruky, ktoré sa budú zaručene hodiť.
+
  |link = [http://compbio.fmph.uniba.sk/drs/ Priateľský manuál k doktorandskému štúdiu informatiky]
+
}}
+
  
{{News
+
Tomáš Vinař
   |title = CENTROBOT Letná škola robotiky
+
   |link = [[Recommendations_for_students_of_Bachelor_program_in_Applied_Informatics/sk#.C5.A0tudijn.C3.BD_pl.C3.A1n_.E2.80.93_v.C3.BDber_predmetov|Viac o&nbsp;obsahových nadväznostiach medzi bakalárskym a&nbsp;magisterským štúdiom AIN]]}}
  |when = 31. júla - 15. augusta
+
  |image = Image:centrobot.png
+
  |text = Úvodné prednášky do problematiky a skupinová práca v dieľnach, kde účastníci postavajú a naprogramujú vlastné roboty. Letnú školu organizuje projekt CENTROBOT v spolupráci so študentskou organizáciou BEST, je možné sa zúčastniť, napíšte nám na zdruzenie [[Image:zavinac.gif robotika.sk. Predpokladané zloženie účastníkov: študenti bakalárskeho štúdia.
+
  |link = [http://www.centrobot.eu/sk/rss09/ CENTROBOT Letná škola robotiky]
+
}}
+
  
 
{{News
 
{{News
   |title = 7. ročník Czech and Slovak ACM Student Research Competition 2009
+
   |title = Výber témy bakalárskej práce
   |when = termín odovzdania 11. júna 2009
+
   |when = 26. septembra 2016
   |image = Image:acmsrc.png
+
   |image = Image:Woman-writing.png
   |text = Sútaž Czech and Slovak ACM Student Research Competition 2009 podporovaná spoločnosťou Microsoft je určená študentom bakalárskeho a magisterského štúdia českých a slovenských vysokých škôl. Jednotlivci sútažia so svojimi prácami z oblastí informatiky a informačných technológií. Informácie o sútaži, termíny, registrácia súťažiacich, formát i rozsah sútažných prác sú popísané na stránkach súťaže.
+
   |text = Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15.&nbsp;október 2016.
  |link = [http://acm.osu.cz/paper/asrc2009/ Czech and Slovak ACM Student Research Competition 2009]
+
}}
+
  
{{News
+
Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z&nbsp;fakulty, možete mať&nbsp;– a&nbsp;veľmi to podporujeme&nbsp;– aj tému z&nbsp;externého prostredia. V&nbsp;tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z&nbsp;fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z&nbsp;externého prostredia, kontaktujte [[Damas Gruska|garanta programu AIN]] a&nbsp;dohodnite sa s&nbsp;ním na ďalšom postupe.
  |title =  Kognícia a umelý život IX
+
  |when = 1-4. júna 2009
+
  |image = Image:kuz.jpg
+
  |text = tento rok naša katedra organizuje tradičnú slovensko-českú konferenciu o kognícii a umelom živote
+
  |link = [http://dai.fmph.uniba.sk/events/kuz2009/ Viac informácii na stránke konferencie...]
+
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
   |title = Jarná konferencia z počítačovej grafiky
+
   |title = Odporúčania k zápisu do 3. ročníka
   |when = 23. - 25. apríl 2009
+
   |when = 31. augusta 2016
   |image = Image:sccg.png
+
   |image = Image:Studentbooks.png
   |text = 25. ročník jarnej konferencie počítačovej grafiky, známej aj pod skratkou SCCG sa dnes začal v Budmericiach. Filozofiou konferencie je umožniť najlepším študentom a mladým výskumným pracovníkom stretnutie so špičkovými  odborníkmi svetovej úrovne, tento raz sú medzi nimi Prof. Alan CHALMERS, Prof. Tor DOKKEN a Doc. Michael WIMMER. O možnosť účasti na  Jarnej  konferencii počítačovej grafiky  každý  rok  súťažia  najlepší  študenti počítačovej grafiky v súťaži Slovenskej informatickej spoločnosti. Pred konferenciou sa v Budmericiach konal medzinárodný [http://www.cescg.sk/ študentský seminár CESCG], ktorého hlavným zahraničným sponzorom sa stala popredná IT spoločnosť AUTODESK.
+
   |text =  
  |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
+
Milí študenti 3. ročníka AIN,
}}
+
  
{{News
+
dúfam, že ste mali dobré prázdniny. V najbližších dňoch absolvujete zápis do 3.&nbsp;ročníka a&nbsp;s&nbsp;ním aj zápis povinne voliteľných predmetov.
  |title =  Sylaby štátnych skúšok magisterského študijného programu Aplikovaná informatika
+
  |when = 4. marca 2009
+
  |image = Image:exam.gif
+
  |text = V sekcii výučba sú zverejnené sylaby na štátne magisterské skúšky z Aplikovanej informatiky platné pre šk. rok 2008/2009.  
+
  |link = [[State examinations for Master program in Applied Informatics|9.2.9 Sylaby štátnych skúšok magisterského študijného programu Aplikovaná informatika
+
a Aplikovaná informatika (konverzný program)]]
+
}}
+
  
{{News
+
'''Povinne voliteľné''' predmety je potrebné zapisovať si s ohľadom na to, čo plánujete študovať v magisterskom štúdiu. '''Povinné predmety totiž neobsahujú všetky obsahové prerekvizity k blokom magisterského štúdia''' a v prípade, že si niektoré predmety nezapíšete, môžete mať na magisterskom štúdiu problémy, ktoré budete musieť riešiť rozsiahlym samoštúdiom.
  |title =  Informačné technológie v praxi 2009
+
  |when = 5. marca 2009
+
  |image = Image:conference.gif
+
  |text = V snahe priblížiť študentom informatiky a informačných technológií na Slovenskej technickej univerzite a Univerzite Komenského v Bratislave použitie najmodernejších technológií a princípov vývoja informačných systémov v praxi, organizujú spoločnosti Softec a Centaur v spolupráci s FIIT STU v rámci Týždňa spolupráce s praxou druhý ročník konferencie Informačné technológie v praxi 2009. Konferencia sa uskutoční v stredu 5. 3. 2009 o 14.00 h v budove STU na Ilkovičovej ul. č. 3. VSTUP NA KONFERENCIU JE VOĽNÝ
+
    |link = [http://www.softec.sk/showdoc.do?docid=922 Viac o konferencii ITP...]
+
}}
+
  
{{News
+
Vo všeobecnosti platí:
  |title = Zmeny v štúdijných programoch
+
  |when = letný semester 2008/2009
+
  |image =
+
  |text = Dovoľujeme si Vás upozorniť, že u nasledujúcich predmetov došlo k zmene oproti informácii v ročenke a vďaka tomu je ich '''možné si zapísať''' v letnom semestri 2009:
+
  
*2-INF-150, ''Strojové učenie'' - Vinař, T., Petrovič, P., 1/L, 6 kreditov (presunuté zo zimného semestra, zmena vyučujúceho)
+
* Ak sa chystáte pokračovať v magisterskom štúdiu na FMFI UK, je potrebné zapisovať si povinne voliteľné predmety z bloku A (1AIN-BTP). Tieto predmety slúžia na prípravu na absolvovanie konkrétnych blokov v magisterskom štúdiu.
*2-INF-147, ''Vyhľadávanie v texte'' - Brejová, B., 1-2/L, 6 kreditov (zrušené suspendovanie, zmena vyučujúceho)
+
* Ak sa nechystáte pokračovať v magisterskom štúdiu, pravdepodobne si chcete zapisovať povinne voliteľné predmety z bloku B (1AIN-BAP).
*2-AIN-504, ''Seminár z bioinformatiky (2)'' - Vinař, T., 1-2/L, 1 kredit (zrušené suspendovanie, zmena vyučujúceho)
+
*2-IKV-112 ''Moderné sociálne teórie'' – Németh, Š., 1/L, 5 kreditov (presunuté zo zimného semestra, zmena vyučujúceho)
+
*2-AIN-181, ''Evolučné algoritmy'' - Markošová, M., 1/L, 3 kredity (presunuté zo zimného semestra)
+
*2-AIN-104, ''Výpočtové modelovanie kognitívnych procesov'' - Kvasnička, V. 1,2/L, 2 kredity '''(FIIT, DE 150, Piatok 10:00)'''
+
  
'''Zmeny vyučujúceho''':
+
[[Recommendations for students of Bachelor program in Applied Informatics/sk#.C5.A0tudijn.C3.BD_pl.C3.A1n_.E2.80.93_v.C3.BDber_predmetov|Podrobnejší rozpis na jednotlivé špecializačné bloky]]
  
*2-AIN-143, ''Kvalitatívne modelovanie a simulácia'' - Macko, M.
+
[http://sluzby.fmph.uniba.sk/infolist/sk/sp_AIN Aktuálna verzia študijného programu AIN] (tiež je prístupná v AISe).
*2-IKV-141, ''Aktuálne trendy v kognitívnej psychológii'' – Chudý, V.  
+
*2-IKV-183, ''Psycholingvistika'' - Bašnáková, J.
+
  
Predmety, ktoré '''nebudú''':
+
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte niektorého z tútorov
 +
bakalárskeho študijného programu AIN: [[Martin Homola]] (homola{{@}}fmph.uniba.sk, I/7),
 +
[[Tomas Vinar|Tomáš Vinař]] (vinar{{@}}fmph.uniba.sk. M/163),
 +
[[Andrej Blaho]] (blaho{{@}}fmph.uniba.sk, M/162).
 +
Budeme k dispozícii aj počas zápisov.
  
*1-AIN-680 ''Extrémne programovanie'' - Gyárfáš, F. (bol odučený v zime)
+
S pozdravom,
*1-AIN-646 ''Deskripčné logiky, ontológie a sémantický web'' - Homola, M. (presun do zimného semestra 2009/2010)
+
*2-IKV-262, ''Výpočtová psycholingvistika'' - Farkaš, I.
+
*2-IKV-234, ''Znalostné systémy'' - Popper, M.
+
*2-IKV-182, ''Súčasné teórie vedomia'' - Gál, E.
+
  
  |link = [[Education|Viac informacií na stránkach štúdijných programov]]
+
Tomáš Vinař, za tútorov
}}
+
 
+
{{News
+
  |title =  Seminár (v angličtine): Dr. Susanne Reiterer (Department of Neuroradiology, University of Tübingen, Germany) - Language talent: preliminary results from a large scale psycholinguistic and brain imaging study
+
  |when = utorok, 27 Jan 09, 16.00, I9
+
  |image = Image:MRI.jpg
+
  |text = Anglický abstrakt: In recent years we can observe an increasing interest into investigating individual differences in language learning capacity (talent or aptitude) with brain imaging techniques such as, in the first place, functional and anatomical magnetic resonance imaging. We performed a large-scale series of investigations of 130 individually gifted second language learners, scrutinizing their productive and perceptive second language capacities, their psychological profiles (e.g. personality), as well as their brains, by performing anatomical and functional MRI scans. In my talk I will try to give an overview of the preliminary results of our large sample studied.
+
  |link =
+
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
  |title =  ABCD Workshop on Automata Theoretic Methods in Algorithmic Algebra
+
|title =  Odborný seminár KAI
   |when = 24. - 26. novembra 2008 
+
   |when = 18. januára 2016
   |image = Image:group.gif
+
   |image = Image:seminar.jpg
   |text = Medzinárodný workshop, ktorý sa koná na našej katedre od pondelka do stredy je časťou európskeho programu AutoMathA: Automata, Mathematics and Applications, ktorý je podporený Európskou nadáciou pre vedu. Hlavné témy workshopu sú Automata and Logic, Automata and Groups, and Growth Functions. Prednášky sú verejné, pozývame Vás.
+
   |text = Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
  |link = [http://capek.ii.fmph.uniba.sk/automatha/ Viac informácii na stránke workshopu...]
+
* Tomáš Vinař: Pravdepodobnostné modely pre sekvenovanie
 +
* Roman Ďurikovič: Modelovanie BRDF zo spekrálnych meraní odrazivosti metalických povrchov
 +
* Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
  |title =  FIRST LEGO League na Slovensku
+
|title =  Prechod na nové študijné programy
   |when = 14. novembra 2008 
+
   |when = 26. augusta 2015
   |image = Image:fll-logo.gif
+
   |image = Image:Studentbooks.png
   |text = V piatok 14.novembra sa v Univerzitnom pastoracnom centre konala sutaz FIRST LEGO League, ktorú spolu s Katedrou základov a vyučovania informatiky organizuje naša katedra. Pozrite si video zo súťaže na [http://aktualne.centrum.sk/video/?id=958358 Aktualne.SK]
+
   |text = Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
  |link = [http://robotika.sk/fll Viac informácií na stránkach súťaže...]
+
* [[Bachelor program in Applied Informatics|bakalársky program Aplikovaná informatika]] (prečítajte si podrobnejšie [[AIN transition 2015|informácie o prechode pre pokračujúcich študentov]]),
 +
* [[Master program in Applied Informatics|magisterský program Aplikovaná informatika]],
 +
* [[Master program in Cognitive Science|magisterský program Kognitívna veda]].
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
  |title =  Bezpečnosť webových aplikácií (pozvaná prednáška)
+
|title =  Opravné štátne skúšky
   |when = 29. Októbra 2008 15:40 poslucháreň B
+
   |when = 27. augusta 2015
   |image = Image:logo-owasp.gif
+
   |image = Image:jury.png
   |text = Predmet [[Modern Approaches to Web Design|Moderný prístup k webdizajnu]] uvedie pozvanú prednášku [http://www.linkedin.com/in/luptak Pavla Lupáka] (Nethemba, OWASP) na tému „Bezpečnosť webových aplikácií“. Okrem úvodu do problematiky a základov bezpečnosti prednáška poskytne predovšetkým prehľad nových typov útokov, ktoré súvisia s novými webovými technológiami (AJAX, XML) a bude sprevádzaná praktickou demonštráciou.
+
   |text = Opravné [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=1569 bakalárske] a [http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=2116 magisterské] štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
  |link = [http://tbc.blog.matfyz.sk/p10961-bezpecnost-webovych-aplikacii Viac informácií...]
+
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
   |title =  Témy bakalárskych a diplomových prác
+
   |title =  Kognícia a umelý život 2015
   |when = 19. septembra 2008
+
   |when = 25.–28. mája 2015
   |image = Image:thesis.jpg
+
   |image = Image:kuz2015.jpg
   |text = Katedra aplikovanej informatiky na týchto stránkach zverejnila zoznam tém pre bakalárske a diplomové práce vypísané na školský rok 2008/2009. Tento zoznam sa bude ďalej priebežne aktualizovať podľa možností zadávateľov tém. Študenti môžu informovať zadávateľov tém o predbežnom záujme a informovať sa o podrobnostiach jednotlivých tém.  
+
   |text = V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
* [[Topics for Bachelor Theses|Témy pre bakalárske práce]]
+
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2015/ Viac informácií na stránkach seminára...]
* [[Topics for Diploma Theses|Témy pre diplomové práce]]
+
   |link =  
+
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
   |title =  Verejná inauguračná prednáška doc. Ing. Miloša Šrámka, PhD.
+
   |title =  Jarná konferencia z počítačovej grafiky
   |when = 18. septembra 2008, 13:00
+
   |when = 1.–3. máj 2013
   |image = Image:logo_fakulty.png
+
   |image = Image:sccg2.png
   |text = Fakulta matematiky, fyziky a informatiky pozýva na verejnú inauguračnú prednášku doc. Ing. Miloša Šrámka, PhD. ktorá sa bude konať v auditóriu C, 18. septembra 2008 o 13:00 na tému "Výzvy obrazového zobrazovania v medicíne".
+
   |text =  
   |link = [http://www.fmph.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/aktualne/kalendar/200809/HabIn/Sramek.pdf  officiálna pozvánka...]
+
Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
 +
   |link = [http://www.sccg.sk Spring Conference on Computer Graphics]
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
   |title = Špeciálny seminár z UI, hostia: Chiaki Sakama a Katsumi Inoue
+
   |title = Central European Seminar on Computer Graphics for students
   |when = September 6th, 2008, 09:00
+
   |when = 28. - 30. apríla, zámok v Smoleniciach
   |image = Image:kr.png
+
   |image = Image:cescglogo.jpg
   |text = Dňa 6. septembra budú našimi hisťami prof. Chiaki Sakama z Wakayama University a prof. Katsumi Inoue z National Institute of Informatics v Japonsku. Pri tejto príležitosti sa bude konať špeciálny seminár z umelej inteligencie, na ktorom budý mať prof. Sakama aj prof. Inoue pozvanú prednášku. Každý je srdečne pozvaný.
+
   |text = Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: ''počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia'' (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.<br/>CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si [https://www.cg.tuwien.ac.at/photos/2012/cescg_2012/ fotky z minuloročnej konferencie]. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.<br/>V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny[[Image:zavinac.gif|@]]sccg.sk.
   |link = [[AI_Seminar_-_Special_Session_no_1|Program seminára]].
+
   |link = [http://www.cescg.org/ www.cescg.org]
 
}}
 
}}
  
 
{{News
 
{{News
   | title = Nové stránky katedry
+
   |title = Kognicia a umelý život XIII
   | when = 29. augusta 2008
+
   |when = 27.-30. mája 2013
   | image = Image:launching.png
+
   |image = Image:HotelAkademia.jpg
   | text = So začiatkom nového semestra štartujeme tieto nové katedrové stránky , ktoré odteraz slúžia ako oficiálne webstránky katedry. Nájdete tu linky a informácie o všetkých predmetoch, ktoré katedra poskytuje, o výskumných projektoch a ďalších aktivitách. Vďaka technológii Wiki môžu obsah tvoriť priamo všetci zamestnanci katedry, želáme si, aby sa stránky stali užitočným nástrojom pre nás, pre študentov ako i hostí. Stránky budeme udržovať v anglickej aj slovenskej verzii. Prosím napíšte nám na daiweb[[Image:zavinac.gif|@]]lists.ii.fmph.uniba.sk ak máte akékoľvek otázky alebo nápady.
+
   |text = Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.
   | link = [[Instructions|Prispievatelia - prosím prečítajte si návod...]]
+
   |link = [http://cogsci.fmph.uniba.sk/kuz2013/ Viac informácií na stránkach seminára...]
}}
+
 
+
{{News
+
  | title = Obhajoba diplomových prác
+
  | when = 3. júna, 2008
+
  | image = Image:defense.png
+
  | text = 'Poslední' absolventi zamerania Umelá inteligencia obhájili svoje diplomové práce. Pozrite si niekoľko obrázkov z ich prezentácii.
+
  | link = [[Diploma theses defense, June 3rd 2008|Obhajoba diplomových prác, 3. júna 2008]]
+
 
}}
 
}}
 
</div><!-- class="news-list" -->
 
</div><!-- class="news-list" -->
 
[[Archived news|Archív správ >]]
 
[[Archived news|Archív správ >]]
 
__notoc__
 
__notoc__

Latest revision as of 15:05, 28 November 2022

Oznamy

Druzba-tapiseria-ludia.jpg

Otvárací seminár projektu TERAIS

Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK srdečne pozýva na otvárací seminár projektu TERAIS venovaný kognitívnej robotike. Účasť potvrdili pozvaní prednášajúci prof. Giulio Sandini z IIT v Janove, Dr. Cornelius Weber z Univerzity v Hamburgu, doc. Matěj Hoffmann z ČVUT v Prahe a prof. Igor Farkaš a Dr. Andrej Lúčny z KAI FMFI UK.
Seminár sa uskutoční v stredu 7. 12. 2022 v Kongresovom centre hotela Družba na Botanickej ulici v Bratislave. Začne o 8:00 rannou kávou a skončí spoločenským obedom o 15:00. Seminár je pre účastníkov bezplatný. Nutná je však registrácia najneskôr 4. 12. 2022 pomocou registračného formulára.
Cernekova.jpg

Habilitačné konanie – Zuzana Černeková

Naša kolegyňa Zuzana Černeková prednesie 14. novembra 2022 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Detekcia a rozpoznávanie tvárí a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Selected feature-based solutions in computer vision.
Madaras.jpg

Habilitačné konanie – Martin Madaras

Náš kolega Martin Madaras prednesie v pondelok 7. novembra 2022 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Spracovanie mračien bodov v priemyselných aplikáciách a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Towards hybrid methodology in 3D computer vision.
Terais.triangle.2022.padded.png

Nový twinningový EU projekt TERAIS

V októbri 2022 odštartoval trojročný Horizon Europe projekt TERAIS (Towards Excellent Robotics and Artificial Intelligence at a Slovak university). Koordinátorom je Univerzita Komenského zastúpená Katedrou aplikovanej informatiky FMFI a partnermi konzorcia sú Univerzita v Hamburgu a Taliansky technologický inštitút v Janove. Hlavným cieľom projektu s rozpočtom približne 1,6 mil. eúr je vytvoriť dlhodobo udržateľné podmienky na pracovisku KAI, ktoré zlepšia úroveň publikačnej činnosti a podporia trvalý kariérny rast zamestnancov. Plánované aktivity projektu zahŕňajú viacrozmernú spoluprácu s partnermi, zameranú nielen na spoločný výskum v oblasti kognitívnej robotiky a umelej inteligencie, ale aj na prenos znalostí prostredníctvom rôznych spoločných aktivít. Jedným z cieľov projektu je aj rozvoj inštitucionálnej podpory výskumu.
BestThesis.png

Ocenené bakalárske práce

Ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky za akademický rok 2021/2022 získavajú:
 • Cena dekana za vynikajúcu bakalársku prácu:
  Sabína Samporová: Experimentálne prostredie pre interakciu cloveka s humanoidným robotom iCub , školiteľ: RNDr. Kristína Malinovská, PhD.
 • Cena garanta programu AIN za najlepšiu bakalársku prácu:
  Marcel Palaj: Navigation for sport airplanes ,
  školiteľ: RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Ocenenej študentke a študentovi gratulujeme!
Kuz2022.png

Kognícia a umelý život 2022

Jubilejný 20. ročník konferencie Kognícia a umelý život (KUŽ) sa bude konať na zámku Třešť na Morave. Tím Centra kognitívnych vied KAI FMFI UK sa na ňom podieľa ako spoluorganizátor. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
Baks2021.png

Bratislava Knowledge September 2021

BAKS 2021 je séria hybridných a online konferencií o umelej inteligencii, ktoré mali byť kolokované v Bratislave. KAI sa podieľa na organizácii International Conference on Artificial Neural Networks a workshopu Description Logics.
BestThesis.png

Cena rektora za diplomovú prácu

Cenu rektora Univerzity Komenského v Bratislave za najlepšiu diplomovú prácu informatickej sekcie FMFI získala Mgr. Dana Škorvánková, absolventka študijného programu mAIN, za prácu Deep Learning-based Human Pose Estimation from 3D Data, ktorej školiteľom bol RNDr. Martin Madaras, PhD. z KAI. Ocenenej študentke gratulujeme!
BestThesis.png

Ocenené bakalárske práce

Aj v tomto roku boli udelené ceny za najlepšie bakalárske práce z aplikovanej informatiky: Ocenenej študentke a študentom gratulujeme!
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Tatiana Jajacayová: Computational aspects of object identifications via isomorphisms and their generalizations
 • Viktor Kocur (dINF): Detection of 3D Bounding Boxes of Vehicles Using Perspective Transformation for Accurate Speed Measurement
BestThesis.png

Ocenené bakalárske práce

S potešením oznamujeme mená študentov, ktorí získali tento rok:
Cenu dekana za vynikajúcu bakalársku prácu
Adam Trizna: Automatické porovnávanie entitno-relačných modelov (vedúci Ing. Alexander Šimko, PhD.)
Lukáš Gajdošech: Inspection and Editing of 3D Reconstructions in VR (vedúci RNDr. Martin Madaras, PhD.)
Cenu garanta AI
Tamara Savkova: Web teaching tool for learning agile programming (vedúci Ing. František Gyárfáš, PhD.)
Oceneným gratulujeme! Kvalitných prác bolo ešte i viac, žiaľ, počet ocenených je limitovaný.
ThesisIcon.png

Odovzdávanie záverečných prác

Blíži sa čas odovzdávania diplomových a bakalárskych prác. Dodržte administratívne požiadavky a postup a tiež termíny odovzdania.
Kuz2019.png

Kognícia a umelý život 2019

V poradí už 19. ročník konferencie KUŽ sa bude opäť konať na Slovensku, tentokrát v Bratislave-Rači, a je opäť organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie spájajúce odborníkov, ktorí sa zaujímajú o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré možnosti aj pre účasť študentov.
Paper-form-with-ballpoint.png

Prihlásenie sa na bakalárske štúdium

Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium na FMFI UK, teda aj na bakalárske štúdium aplikovanej informatiky na našej katedre bol predĺžený do 31. 3. 2019.
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Dušan Guller: Automatická dedukcia v Goedelovej logike
 • Paula Budzáková (dINF): Color object retrieval using local features based on opponent-process theory
 • Adam Riečický (dINF): Optical-inertial synchronization of MoCap suit with single camera setup for reliable position tracking
 • Peter Gergeľ (dINF): Investigating the role of astrocyte units in a feedforward neural network
ITAT.png

Combinatorics on Words

V rámci konferencie Informačné technológie - Aplikácie a Teória sa koná workshop Combinatorics on Words. Organizuje ho doc. Tatiana Jajcayová z našej katedry. Budú na ňom prezentované aj práce študentov Katedry aplikovanej informatiky.
Homola.jpg

Habilitačná prednáška M. Homolu

Náš kolega Martin Homola prednesie 21. septembra 2018 o 14:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Sémantický web a sieť prepojených dát a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Semantic Heterogeneity in Knowledge Representation.
BestThesis.png

Najlepšia bakalárska práca

Vyučujúci Bakalárskeho seminára a predsedovia štátnicových komisií vybrali najlepšiu bakalársku prácu v roku 2018:
Dana Škorvánková: Capturing​ ​of​ ​Movement​ ​During​ ​Music​ ​Performance, vedúci práce: RNDr. Martin Madaras, PhD.
MEiCogSci-Logo-Bratislava.jpg

Konferencia MEi:CogSci

Tento rok Centrum pre kognitívnu vedu organizuje konferenciu konzorcia MEi:CogSci na našej fakulte. Všetci študenti 2. ročníka majú prednášku (o diplomovej práci) a prváci prezentujú poster (výsledky semestrálneho projektu). Okrem toho zaznejú tri pozvané prednášky. Záujemcovia sú vítaní.
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Damas Gruska: Informacny tok a bezpecnost
 • Igor Farkaš: Konekcionisticke modelovanie v kognitivnej robotike
Prvacky tyzden 2016 poslucharen.jpg

Prvácke sústredenie

Aj tento rok sa koná prípravné sústredenie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia. Okrem prípravných kurzov čaká študentov stretnutie s garantom a vyučujúcimi bakalárskych programov, prednášky o matematických, fyzikálnych a informatických zaujímavostiach, grilovačka, či exkurzia do Astronomického a geologického observatória FMFI UK v Modre.
Jajcayova1.jpg

Habilitačná prednáška T. Jajcayovej

Naša kolegyňa Tatiana Jajcayová prednesie 18. septembra 2017 o 15:00 v posluchárni C verejnú habilitačnú prednášku na tému Thueho-Morseove slová a palindromické uzávery a následne bude obhajovať svoju habilitačnú prácu na tému Automata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra.
Sikudova1.jpg

Habilitačná prednáška E. Šikudovej

Naša kolegyňa Elena Šikudová predniesla 4. septembra 2017 verejnú habilitačnú prednášku na tému Metódy strojového učenia používané v počítačovom videní a následne obhájila habilitačnú prácu na tému Features, Dynamic Range and Attension in Computer Vision.
Jury.png

Opravné štátne skúšky AIN

Opravné a náhradné bakalárske štátne skúšky z aplikovanej informatiky sa budú konať dňa 30. augusta 2017 od 9:30 v miestnosti I-23. Komisiu vedie doc. Ftáčnik. Bakalárske práce pre tento termín je potrebné odovzdať do 18. 8. 2017.
Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2017

V poradí už 17. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude opäť konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný CKV KAI FMFI UK v spolupráci s AV ČR. Konferencia KUŽ je tradičné česko-slovenské interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov, zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch. Okrem toho KUŽ poskytuje dobré finančné možnosti aj pre účasť študentov.
Sccg2.png

33. jarná konferencia z počítačovej grafiky

FMFI UK spoluorganizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 33. ročník SCCG sa koná v polovici mája v Mikulove na Morave. Prednášať budú aj pozvaní hostia Niloy Mitra, Kwan-Liu Ma a Daniel Sýkora. Viac informácií na stránke konferencie
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Ľubica Beňušková: Neurálne mechanizmy učenia v mozgu
 • Martin Homola: Od ontologickej relevancie link data slovníkov k deskripčným logikám vyššieho rádu
Studentbooks.png

Očakávané kritériá prijímania na magisterské štúdium

Milí tretiaci AIN,

okrem štátnych skúšok a obhajoby bakalárskej práce sa Vás v tomto roku viacerých budú týkať aj prijímačky na magisterské štúdium AIN. Presné kritériá prijímania budú schvaľované v priebehu jesene, uvažujeme však o zohľadnení skladby Vášho bakalárskeho štúdia. Konkrétne, pri prijímaní bez prijímacích pohovorov budeme brať do úvahy:

 1. Obhajobu bakalárskej práce
 2. Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-152 (Lineárna algebra), 2-INF-175 (Pravdepodobnosť a štatistika), 1-MAT-551 (Geometria pre grafikov (1))
 3. Povinne voliteľný predmet 1-AIN-105 (Efektívne algoritmy a zložitosť)
 4. Najlepší výsledok z povinne voliteľných predmetov 1-AIN-301 (Základy počítačovej grafiky a spracovania obrazu), 1-AIN-304 (Úvod do umelej inteligencie), 1-AIN-430 (Programovacie paradigmy)

K vyhodnoteniu kritérií na prijatie bez prijímacích pohovorov dôjde po skončení riadnych termínov štátnic. Rozhodujúci pre prijatie bez prijímačiek bude priemer; ak ste v niektorej z častí 1, 2, 3, 4 neabsolvovali žiaden predmet, bude sa počítať ako Fx a zaráta sa príslušným spôsobom do priemeru. Uvedené kritériá sú v duchu odporúčaní, ktoré ste dostali pred zápismi ohľadom voľby povinne voliteľných predmetov.

Samozrejme, ak nebudete prijatí bez prijímacích pohovorov, dostanete možnosť absolvovať písomnú prijímaciu skúšku, ktorá bude obsahovo založená aj na vyuššieuvedených predmetoch.

Veríme, že táto informácia Vám bude užitočná.

Tomáš Vinař
Woman-writing.png

Výber témy bakalárskej práce

Pripomíname, že termín výberu témy na bakalársku prácu je 15. október 2016. Okrem tém, ktoré vypíšu kolegovia z fakulty, možete mať – a veľmi to podporujeme – aj tému z externého prostredia. V tom prípade, vám bude ale pridelený oficiálny školiteľ z fakulty, aby sme mali prácu čiastočne pod kontrolou, vo vašom záujme. Ak teda máte tému z externého prostredia, kontaktujte garanta programu AIN a dohodnite sa s ním na ďalšom postupe.
Studentbooks.png

Odporúčania k zápisu do 3. ročníka

Milí študenti 3. ročníka AIN,

dúfam, že ste mali dobré prázdniny. V najbližších dňoch absolvujete zápis do 3. ročníka a s ním aj zápis povinne voliteľných predmetov.

Povinne voliteľné predmety je potrebné zapisovať si s ohľadom na to, čo plánujete študovať v magisterskom štúdiu. Povinné predmety totiž neobsahujú všetky obsahové prerekvizity k blokom magisterského štúdia a v prípade, že si niektoré predmety nezapíšete, môžete mať na magisterskom štúdiu problémy, ktoré budete musieť riešiť rozsiahlym samoštúdiom.

Vo všeobecnosti platí:

 • Ak sa chystáte pokračovať v magisterskom štúdiu na FMFI UK, je potrebné zapisovať si povinne voliteľné predmety z bloku A (1AIN-BTP). Tieto predmety slúžia na prípravu na absolvovanie konkrétnych blokov v magisterskom štúdiu.
 • Ak sa nechystáte pokračovať v magisterskom štúdiu, pravdepodobne si chcete zapisovať povinne voliteľné predmety z bloku B (1AIN-BAP).

Podrobnejší rozpis na jednotlivé špecializačné bloky

Aktuálna verzia študijného programu AIN (tiež je prístupná v AISe).

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte niektorého z tútorov bakalárskeho študijného programu AIN: Martin Homola (homola@fmph.uniba.sk, I/7), Tomáš Vinař (vinar@fmph.uniba.sk. M/163), Andrej Blaho (blaho@fmph.uniba.sk, M/162). Budeme k dispozícii aj počas zápisov.

S pozdravom,

Tomáš Vinař, za tútorov
Seminar.jpg

Odborný seminár KAI

Seminár sa bude konať v miestnosti I-9 od 14:00 s nasledujúcim programom:
 • Tomáš Vinař: Pravdepodobnostné modely pre sekvenovanie
 • Roman Ďurikovič: Modelovanie BRDF zo spekrálnych meraní odrazivosti metalických povrchov
 • Martin Takáč: Výpočtové modelovanie akvizície gramatiky a produkcie viet
Studentbooks.png

Prechod na nové študijné programy

Od akademického roka 2015/16 prechádzame na novoakreditované študijné programy:
Jury.png

Opravné štátne skúšky

Opravné bakalárskemagisterské štátne skúšky AIN sa budú konať súbežne dňa 27. augusta 2015 od 8:00 v miestnosti I-9. Komisie vedie doc. Guller.
Kuz2015.jpg

Kognícia a umelý život 2015

V poradí už 15. ročník konferencie Kognícia a umelý život sa bude konať v malebnom prostredí Trenčianskych Teplíc, a je organizovaný KAI FMFI UK. Konferencia KUZ je vedecké interdisciplinárne podujatie, ktoré vytvára priestor na prezentáciu výsledkov práce odborníkov z Českej a Slovenskej republiky zaujímajúcich sa o rôzne aspekty a metódy skúmania kognície, či už v živých alebo umelých systémoch.
Sccg2.png

Jarná konferencia z počítačovej grafiky

Fakulta FMFI UK organizuje najväčšiu stredoeurópsku medzinárodnú konferenciu z počítačovej grafiky. 29. ročník SCCG sa bude konať začiatkom mája v Smoleniciach. Medzi pozvanými hosťami bude chairman Holly Rushmeier a prednášať budú aj Ken Anjyo, Ivan Viola a Bernd Bickel. Viac informácií na stránke konferencie
Cescglogo.jpg

Central European Seminar on Computer Graphics for students

Pozývame študentov, ktorí qrealizujú výskum v oblastiach: počítačová grafika, spracovanie obrazu, web a multimédiá, hry a interakcia (diplomové práce, nadpriemerné bakalárske práce, študentské projekty, ŠVOČ...), aby sa prihlásili do lokálneho výberového kola pre študentskú konferenciu CESCG.
CESCG je medzinárodná študentská konferencia, v neformálnom duchu, výborná príležitosť nadviazať odborné kontakty aj s účastníkmi podujatia zo zahraničia. Jazykom konferencie je angličtina. Vybratí účastníci budú mať uhradené náklady. Pozrite si fotky z minuloročnej konferencie. Záujemcov prosíme poslať meno, názov a abstrakt práce v angličtine a prípadne meno školiteľa na adresu: behal@sccg.sk do 28. januára. Výberové kolo na FMFI UK bude 29. januára o 10:00 v miestnosti I-9. Uchádzači tam prezentujú 10-15 minútovú prezentáciu práce v angličtine a budú vybratí 3 študenti reprezentujúci FMFI UK na CESCG.
V prípade otázok sa obráťte na Mateja Novotného, mnovotny@sccg.sk.
HotelAkademia.jpg

Kognicia a umelý život XIII

Ďalšie česko-slovenské stretnutie KUZ, tento raz pod organizačnou taktovkou našej katedry bude v kongresovom centre ACADEMIA v Starej Lesnej. Seminár ponúka priestor na prezentáciu výsledkov v oblasti kognície, umelého života a umelej inteligencie a jeho cieľom je aj hľadanie interdisciplinárneho dialógu medzi vednými disciplínami, ktoré spája záujem o túto široko chápanú oblasť vedy.

Archív správ >