Line 9: Line 9:
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | webpage = chýba
 
   | webpage = chýba
   | teacher = [[Milos Sramek|doc. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]  
+
   | teacher = [[Milos Sramek|prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]  
 
   | email = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
   | email = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
 
   | homepage = http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/
   | description = Vizualizácia predstavuje súhrn metód na grafickú prezentáciu dvoj-, troj-, a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štrukturálna analýza, fyzika makro- aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú napríklad tomografy. V rámci prednášok sa študenti zoznámia so teóriou spracovania signálov, základmi a fyzikálnymi princípmi tomografických zobrazovacích metód, analýzou a segmentáciou objemových dát a používanými technikami na ich vizuálnu reprezentáciu, s dôrazom na povrchové a objemové zobrazovacie techniky.
+
   | description = Vizualizácia predstavuje súhrn metód na grafickú prezentáciu dvoj-, troj-, a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štrukturálna analýza, fyzika makro- aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú napríklad tomografy.  
 +
 
 +
Hlavné témy prednášok:
 +
* teória spracovania signálov
 +
* základy a fyzikálne princípy tomografických zobrazovacích metód
 +
* segmentácia objemových dát
 +
* techniky na vizualizáciu objemových dát, s dôrazom na povrchové a objemové zobrazovacie techniky
 +
* hardvérová akcelerácia  vizualizácii objemových dát
 +
* open source vizualizačný softvér
 +
 
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | offered_in = Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 14:42, 8 April 2010

Vizualizácia viacrozmerných dát 2-AIN-265

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vizualizácia viacrozmerných dát (2-AIN-265)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-AIN-265 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
E-mail: milos.sramek@oeaw.ac.at
Domovská stránka: http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Popis predmetu:

Vizualizácia predstavuje súhrn metód na grafickú prezentáciu dvoj-, troj-, a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štrukturálna analýza, fyzika makro- aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú napríklad tomografy.

Hlavné témy prednášok:

  • teória spracovania signálov
  • základy a fyzikálne princípy tomografických zobrazovacích metód
  • segmentácia objemových dát
  • techniky na vizualizáciu objemových dát, s dôrazom na povrchové a objemové zobrazovacie techniky
  • hardvérová akcelerácia vizualizácii objemových dát
  • open source vizualizačný softvérJe časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne