Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | form = P - prednáška (2)
 
   | evaluation = 100/0  
 
   | evaluation = 100/0  
   | webpage = chýba
+
   | webpage = https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle10/course/category.php?id=10
 
   | teacher = [[Milos Sramek|prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]  
 
   | teacher = [[Milos Sramek|prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.]]  
 
   | email = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at
 
   | email = milos.sramek[[Image:zavinac.gif|@]]oeaw.ac.at

Revision as of 17:40, 5 October 2010

Vizualizácia viacrozmerných dát 2-AIN-265

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Vizualizácia viacrozmerných dát (2-AIN-265)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2)
Kredity: 3
Hodnotenie (semester/skúška): 100/0
Webstránka predmetu: https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle10/course/category.php?id=10
Informačný list: Informačný list 2-AIN-265 (fakultná služba)
Vyučujúci: prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
E-mail: milos.sramek@oeaw.ac.at
Domovská stránka: http://www.viskom.oeaw.ac.at/~milos/

Popis predmetu:

Vizualizácia predstavuje súhrn metód na grafickú prezentáciu dvoj-, troj-, a viacrozmerných dát, ktoré pochádzajú buď z rôznych simulácií a výpočtov (molekulárna štrukturálna analýza, fyzika makro- aj mikrosveta) alebo z moderných meracích zariadení, ako sú napríklad tomografy.

Hlavné témy prednášok:

  • teória spracovania signálov
  • základy a fyzikálne princípy tomografických zobrazovacích metód
  • segmentácia objemových dát
  • techniky na vizualizáciu objemových dát, s dôrazom na povrchové a objemové zobrazovacie techniky
  • hardvérová akcelerácia vizualizácii objemových dát
  • open source vizualizačný softvérJe časťou študijného programu: Voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: žiadne