Multiagentové systémy 2-AIN-246

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Multiagentové systémy (2-AIN-246)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.agentspace.org/mas
Informačný list: Informačný list 2-AIN-246 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
E-mail: lucny@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.agentspace.org/andy

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika, Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne

Revision as of 14:21, 20 February 2019 by Lucny (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)