Line 1: Line 1:
 
{{Predmet
 
{{Predmet
 
   | name = Multiagentové systémy
 
   | name = Multiagentové systémy
   | code = 2-AIN-246, 2-IKV-164
+
   | code = 2-AIN-246
   | prerequisites = 2-IKV-103 (obligatory for students of Cognitive Science program)
+
   | prerequisites = žiadne
 
   | semester = Letný
 
   | semester = Letný
 
   | year = 2
 
   | year = 2
Line 10: Line 10:
 
   | webpage = http://www.agentspace.org/mas
 
   | webpage = http://www.agentspace.org/mas
 
   | teacher = [[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]  
 
   | teacher = [[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]  
   | email = andy[[Image:zavinac.gif|@]]microstep-mis.com
+
   | email = lucny[[Image:zavinac.gif|@]]fmph.uniba.sk
 
   | homepage = http://www.agentspace.org/andy
 
   | homepage = http://www.agentspace.org/andy
 
   | description = Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov
 
   | description = Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov

Latest revision as of 13:21, 20 February 2019

Multiagentové systémy 2-AIN-246

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Multiagentové systémy (2-AIN-246)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.agentspace.org/mas
Informačný list: Informačný list 2-AIN-246 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
E-mail: lucny@fmph.uniba.sk
Domovská stránka: http://www.agentspace.org/andy

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika, Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne