Line 8: Line 8:
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | form = P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
 
   | evaluation = 50/50  
 
   | evaluation = 50/50  
   | webpage = http://www.microstep-mis.com/~andy/edu.htm
+
   | webpage = http://www.agentspace.org/mas
 
   | teacher = [[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]  
 
   | teacher = [[Andrej Lucny|RNDr. Andrej Lúčny, PhD.]]  
 
   | email = andy[[Image:zavinac.gif|@]]microstep-mis.com
 
   | email = andy[[Image:zavinac.gif|@]]microstep-mis.com
   | homepage = http://www.microstep-mis.com/~andy/
+
   | homepage = http://www.agentspace.org/andy
 
   | description = Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov
 
   | description = Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]],  Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | offered_in = Povinne-voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Aplikovaná informatika]],  Voliteľný v [[Master program in Applied Informatics|Magisterskom programe Kognitívne vedy]]
 
   | recommendations = žiadne
 
   | recommendations = žiadne
 
}}
 
}}

Revision as of 13:05, 20 February 2019

Multiagentové systémy 2-AIN-246, 2-IKV-164

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Multiagentové systémy (2-AIN-246, 2-IKV-164)
Prerekvizity: 2-IKV-103 (obligatory for students of Cognitive Science program)
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Letný semester / 2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://www.agentspace.org/mas
Informačný list: 2-IKV-164 Informačný list 2-AIN-246, 2-IKV-164 (fakultná služba)
Vyučujúci: RNDr. Andrej Lúčny, PhD.
E-mail: andy@microstep-mis.com
Domovská stránka: http://www.agentspace.org/andy

Popis predmetu:

Poskytnúť študentom vedomosti z oblasti multiagentových systémov z dôrazom na tvorbu systémov produkujúcich extrémne komplexné správanie a modelovanie živých systémov

Je časťou študijného programu: Povinne-voliteľný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika, Voliteľný v Magisterskom programe Kognitívne vedy

Odporúčania: žiadne