Moderné sociálne teórie 2-IKV-112

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Moderné sociálne teórie (2-IKV-112)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), L - laboratórne cvičenie (2)
Kredity: 5
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: chýba
Informačný list: Informačný list 2-IKV-112 (fakultná služba)
Vyučujúci: PhDr. Štefan Németh, PhD.
E-mail: xnemeth@gmail.com
Domovská stránka: chýba

Popis predmetu:

1. Štúdium kľúčových ideí a koncepcií hlavných predstaviteľov a smerov klasických a súčasných moderných sociálnych teórií. 2. Pochopenie myšlienkového a konceptuálneho dedičstva klasických moderných sociálnych teórií a jeho významu pre súčasnosť. 3. Rozvíjanie schopností teoretického myslenia a analýzy významných sociálnych otázok súčasnosti.

Je časťou študijného programu: Vyrovnávací v Magisterskom programe Kognitívna veda

Odporúčania: žiadne

(Presmerované z Modern Social Theories)