Moderný prístup k webdizajnu 1-AIN-636/2-AIN-636

choď na zoznam všetkých predmetov...

Názov a kód predmetu: Moderný prístup k webdizajnu (1-AIN-636/2-AIN-636)
Prerekvizity: žiadne
Vyučuje sa/odporúčaný ročník: Zimný semester / 1-2
Forma a # hodín/týždeň: P - prednáška (2), C - cvičenie (2)
Kredity: 6
Hodnotenie (semester/skúška): 50/50
Webstránka predmetu: http://webdesign.courses.matfyz.sk/
Informačný list: Informačný list 1-AIN-636/2-AIN-636 (fakultná služba)
Vyučujúci: Martin Homola
E-mail: teaching@tbc.sk
Domovská stránka: http://ii.fmph.uniba.sk/~homola/

Popis predmetu:

Kurz dáva prehľad súčasných trendov vo web dizajne, poskytuje prehľad súčasných a stále sa vyvíjajúcich webových technológií, techník a nástrojov, s dôrazom na tvorbu vysoko použiteľných, prístupných a vyvážených kvalitných webových stránok v súlade so štandardami W3C konzorcia.

Je časťou študijného programu: Povinný v Magisterskom programe Aplikovaná informatika

Odporúčania: none

Revision as of 23:07, 24 October 2008 by Homola (Talk | contribs) (New page: {{Predmet | name = Moderný prístup k webdizajnu | code = 1-AIN-636/2-AIN-636 | prerequisites = žiadne | semester = Zimný | year = 1-2 | credits = 6 | form = P - prednáš...)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)